Op de agenda: februari

28 januari 2016

Gelukkig heeft februari dit jaar een dag extra, want er staat veel op de agenda. Zo zullen er twee Raadsbijeenkomsten plaatsvinden die voor de leden van Neth-ER van belang zijn en vinden er voorzitterschapsconferenties plaats op het gebied van 'Skills' en 'Antimicrobiële resistentie'. Op 29 februari sluit de consultatie van de moderniseringsagenda hoger onderwijs van de Europese Commissie.

Raadsbijeenkomsten
Op 24 februari komt de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport samen onder leiding van minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Op de agenda staat onder andere de link tussen hoger onderwijs en het Europees semester. Daarnaast zal een beleidsdebat worden georganiseerd over de skills-agenda om input te leveren op de mededeling die vanuit de Europese Commissie hierover wordt verwacht en zullen de ministers van Onderwijs spreken over het promoten van burgerschap in het onderwijs.

De Raad voor Concurrentievermogen vindt eind februari plaats. Er zal tijdens deze Raad niet over onderzoek worden gesproken; onderzoek- en innovatiezaken zullen alleen op de Raadsvergadering van 26 mei worden besproken. Tijdens de vergadering in februari zal wel een eerste beleidsdiscussie plaatsvinden tussen de ministers over het actieplan Circulaire Economie van de Europese Commissie. Een paar dagen later, op 4 maart, zullen ook de milieuministers dit actieplan bespreken.

Skills for a lifetime
De conferentie ‘Skills for a lifetime’ vindt plaats op 16 en 17 februari in Amsterdam en richt zich op 3 thema’s: excellentie, een leven lang leren en internationalisering. De conferentie wordt voorafgegaan door de halfjaarlijkse vergadering van de directeuren-generaal verantwoordelijk voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Antimicrobiële resistentie
Op 9 en 10 februari is er in Amsterdam een voorzitterschapsconferentie over de resistentie tegen antibiotica. Het accent ligt op de noodzaak voor een Europese aanpak en alle EU-ministers en ministers van de European Economic Area van Volksgezondheid en Landbouw zijn hiervoor dan ook uitgenodigd. Op 26 januari organiseerde Neth-ER een Preparatory Event voor deze conferentie. Het Europese netwerk van Neth-ER is op deze dag gevraagd het Europees onderzoek op het gebied van Antimicrobiële resistentie kritisch te bediscussiëren over wat wordt gemist en wat er beter kan.

Europees Parlement
Op 22 en 23 februari komen de leden van de ITRE-commissie van het Europees Parlement samen. Een paar dagen eerder, op 17 en 18 februari, zal de CULT-commissie van het Europees Parlement plaatsvinden. Dan zal onder andere het rapport ‘Erasmus+ and other tools to foster mobility in VET – a lifelong learning approach’ worden besproken.

Consultatie EC-moderniseringsagenda HO
Op 29 februari sluit de consultatie van de moderniseringsagenda hoger onderwijs van de Europese Commissie.

Meer informatie
Artikel Neth-ER: Geef uw input op de EC-moderniseringsagenda HO
Website Nederlands voorzitterschap: AMR-conferentie
Website Nederlands voorzitterschap: Conferentie Beroepsvaardigheden voor het leven
Website Nederlands voorzitterschap: Vergadering van DG's verantwoordelijk voor het beroepsonderwijs

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Ook mededeling ERA uitgesteld

De mededeling over de ERA wordt uitgesteld van 27 mei naar 17 juni. Dit staat in de nieuwe agenda voor het College van de Europese Commissie. Eerder aangekondigde publicatiedata blijven voorlopig...

Lees meer

Update van de Skills Agenda twee maanden uitgesteld

De Skills Agenda wordt uitgesteld tot 6 mei, zo blijkt uit de agenda voor het College van de Commissie. Ook het voorstel voor een Raadsaanbeveling voor het beroepsonderwijs zal die dag pas...

Lees meer

CESAER pleit voor duurzame financiering universiteiten

Koepelorganisatie CESAER maakt zich zorgen over de mogelijke budgetvermindering van Horizon Europe en het toekomstige Erasmusprogramma, zo stelt de organisatie in haar position paper....

Lees meer

Hoe bereidt een curriculum studenten voor op de Vierde Industriële Revolutie?

Om mensen van alle leeftijden voor te bereiden op de uitdagingen die de Vierde Industriële Revolutie met zich meebrengt moeten er toekomstgerichte curricula worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het...

Lees meer