Op de agenda: december

28 november 2018

Voordat Brussel kan gaan genieten van de feestdagen staan er nog een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. De Brexit-saga duurt voort; zal het Brits Parlement instemmen met het akkoord dat Theresa May is overeengekomen met de lidstaten? Ook het Europees Parlement zit niet stil en zal nog over een aantal relevante dossiers gaan stemmen. En wat heeft het Roemeens voorzitterschap voor 2019 in petto? Neth-ER zet het op een rij.  

Regeringsleiders buigen zich over het MFK   

Op 13 en 14 december zullen de regeringsleiders nog eenmaal samenkomen, voor een Europese Raad. Hier staat onder andere de voortgang in de onderhandelingen rondom het toekomstig Meerjarig Financieel Kader op de agenda. Mogelijk wordt er ook nog over Brexit gesproken, afhankelijk van de ontwikkelingen in het Brits Parlement.

Digital Europe

De ministers voor Transport, Telecom en Energie zijn voornemens tot een gedeeltelijk akkoord te komen over het voorstel voor het eerste digitale programma voor de EU, Digital Europe, tijdens de Telecomraad op 4 december. Ook het voorstel van de Commissie voor een nieuw Competence Centre voor cybersecurity-gerelateerd onderzoek zal besproken worden. Daarnaast zal het Roemeens voorzitterschap, dat op 1 januari het stokje overneemt van Oostenrijk, haar werkprogramma presenteren.

Ontwikkelingen in het EP

Naar verwachting zal tijdens de plenaire zitting op 10 december het Parlement het mandaat geven voor de triloog over Horizon Europe met de Raad en de Europese Commissie, nu de commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) in november de rapporten voor Horizon Europe heeft aangenomen.

De commissie Regionale ontwikkeling (REGI) zal deze maand een standpunt innemen over enkele onderdelen van het voorstel voor cohesiebeleid post 2020: op 3 december zal er gestemd worden over het rapport voor Interreg. Wellicht zal de commissie REGI later in december ook nog een standpunt innemen over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Europese Commissie

De Commissie zal in december een gecoördineerd plan presenteren over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in Europa. Hiermee bouwt de Commissie voort op de in april gepresenteerde Mededeling over kunstmatige intelligentie en de verklaring die door 25 lidstaten ondertekend is waarin zij verdergaande samenwerking op dit gebied beloofden.

Ook zal de Commissie een reflection paper presenteren, ‘Towards a Sustainable Europe by 2030’, waarin zij ingaat op het bereiken van de Sustainable Development Goals.

Brexit

Tijdens een speciale Europese top eind november hebben de EU en Theresa May een akkoord bereikt over de uittreding van het VK uit de Unie en een gezamenlijke politieke verklaring voor de toekomstige verhouding. Nu ligt de bal bij het Brits Parlement, waar het akkoord moet worden goedgekeurd door een meerderheid. Na een vijfdaags debat zal er waarschijnlijk op 11 december een stemming plaatsvinden.

Evenementen

Het Oostenrijks voorzitterschap organiseert in haar laatste maand als Raadsvoorzitter nog een aantal evenementen. Van 4 tot 6 december zal in Wenen het evenement ICT 2018: Imagine Digital – Connect Europe plaatsvinden dat in het teken staat van onderzoek & ontwikkeling op het gebied van ICT. Op 13 en 14 december vindt, eveneens in Wenen, een conferentie plaats met betrekking tot hervorming in het onderwijs: Conference on the Implementation of Education Reforms. Governance and Leadership in Change Processes.

Meer informatie:

Artikel Neth-ER: EP rapporteur: Erasmus budget moet verdriedubbeld
Artikel Neth-ER: Cohesiebeleid na 2020: gericht op innovatie en digitale technologieën
Artikel Neth-ER: EC: Meer investeringen in kunstmatige intelligentie nodig
Artikel Neth-ER: EU-landen beloven meer samen te werken op digitalisering
Artikel Neth-ER: EC presenteert eerste digitale programma voor Europa  
Artikel Neth-ER: EC wil competence center voor cybersecurity-onderzoek oprichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP ziet belang van interregionale samenwerking op innovatie

Het Europees Parlement wil bijna één miljard euro investeren in interregionale innovatieprojecten. Dit stelt het Parlement in haar rapport over Interreg na 2020, dat aangenomen is tijdens de...

Lees meer

Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap

Cohesie zal de grootste prioriteit krijgen tijdens het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op 1 januari 2019 heeft Roemenië het voorzitterschap van Oostenrijk overgenomen....

Lees meer

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Europese Universiteiten kunnen samenwerkingen hoger onderwijsinstellingen verdiepen

Europese Universiteiten kunnen intensievere samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen mogelijk maken door administratieve en juridische belemmeringen weg te nemen. Dat stelt het Joint Research...

Lees meer