Op de agenda: april

2 april 2019

In april worden een aantal zaken op de valreep besproken. Brexit komt steeds dichterbij en de EU-27 regeringsleiders zullen nog één keer de koppen bij elkaar steken vóór het beoogd vertrek van het VK op 12 april. Het Europees Parlement zal tijdens haar laatste plenaire vergadering beslissingen nemen over een aantal belangrijke dossiers, waaronder Horizon Europe en Digital Europe. Daarnaast zullen Europese onderzoeksministers voor een informele Raad samenkomen om widening in onderzoek en innovatie te bespreken.

Europees Parlement

Het Europees Parlement zal voor de laatste keer in de huidige samenstelling vergaderen in de week van 15 april. De Europarlementariërs zullen het Horizon Europe programma bespreken en naar verwachting goedkeuren. Op de planning staan ook stemmingen over Digital Europe, InvestEU, de Connecting Europe Facility, het Europees Defensiefonds en het ruimtevaartprogramma van de EU. Na deze vergadering gaat het Parlement met reces en zullen de Parlementariërs campagne gaan voeren in hun eigen lidstaat, met het oog op de verkiezingen die van 23 tot 26 mei zullen plaatsvinden in heel Europa.

Roemeens voorzitterschap

Ministers verantwoordelijk voor onderzoek zullen op 3 april in Boekarest samenkomen voor een informele Raad voor concurrentievermogen. Op de agenda staat een discussie over widening participation, het spreiden van excellentie en verbreden van deelname aan het Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. De onderhandelingen over Horizon Europe zullen echter niet aan bod komen, hier is eind maart een akkoord over bereikt. Daarnaast zal samenwerking op onderzoek en innovatie rondom de Zwarte Zee besproken worden. Aangezien dit een informele Raad is, zullen de Ministers enkel van gedachten wisselen over deze onderwerpen en geen formele beslissingen nemen.   

Op 9 april zal de Raad Algemene Zaken de voortgang bespreken in de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027. Op het moment is het echter nog onduidelijk welke thema’s uit het MFK er precies behandeld zullen worden. Naar verwachting zal de Raad daarnaast conclusies aannemen over de discussienota "Naar een duurzaam Europa in 2030".  

Brexit

De EU heeft uitstel verleend aan het VK voor de Brexit: deze is nu voorzien op 12 april. De EU verwacht dat premier May voor die tijd duidelijk maakt hoe het VK de EU wil verlaten. Uiterlijk 11 april kan het VK nog beslissen deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement eind mei. In dat geval zou ook een langer uitstel nog mogelijk zijn. Aangezien het Britse Lagerhuis in een serie stemmingen geen oplossing voor het vertrek van het VK uit de EU heeft kunnen vinden, wordt de kans op een no-deal scenario steeds groter. De laatste woorden zijn hier echter nog niet over gezegd en de EU-27 regeringsleiders zullen nogmaals overleggen tijdens een extra ingelaste Europese Raad over de Brexit op 10 april. Mocht de no-deal toch werkelijkheid worden, dan heeft de Commissie een aantal noodmaatregelen genomen, waaronder voor Erasmus+: deelnemers die ten tijde van de Brexit op uitwisseling zijn kunnen hun mobiliteit voortzetten.

Evenementen in april

Meer informatie: 

Artikel Neth-ER: Akkoord bereikt voor Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Onderwijs en onderzoek spelen grote rol in behalen SDGs
Artikel Neth-ER: Raad verleent het VK uitstel van Brexit
Artikel Neth-ER: EP en Raad bereiken voorlopig akkoord over Digital Europe
Artikel Neth-ER: Raad neemt Brexit-noodmaatregelen aan voor Erasmusstudenten

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie wil dat Nederland O&I-doelen voor klimaat verduidelijkt

Nederland moet de nationale onderzoeksdoelen op het gebied van klimaat toelichten. Deze zijn nu namelijk onvoldoende meetbaar en ongeschikt voor implementatie. Dit is één van de negen aanbevelingen...

Lees meer

Nederland behoort tot de koplopers in digitalisering

Nederland behoort tot de koplopers op het vlak van digitalisering, zo blijkt uit de 2019 Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie. Hoewel alle EU-lidstaten vooruitgang...

Lees meer

De Raad geeft visie over het digitale beleid na 2020

De Raad heeft conclusies aangenomen over het digitaal beleid na 2020. Europa zou de grensoverschrijdende aspecten van digitalisering moeten bemoedigen en er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat...

Lees meer

Registratie voor R&I Days nu mogelijk

Het is nu mogelijk je te registreren voor de Europese Research & Innovation Days op 24-26 september. De R&I Days zijn een belangrijk moment in de voorbereiding van Horizon Europe. Aanmelden...

Lees meer