Op de agenda: april

2 april 2019

In april worden een aantal zaken op de valreep besproken. Brexit komt steeds dichterbij en de EU-27 regeringsleiders zullen nog één keer de koppen bij elkaar steken vóór het beoogd vertrek van het VK op 12 april. Het Europees Parlement zal tijdens haar laatste plenaire vergadering beslissingen nemen over een aantal belangrijke dossiers, waaronder Horizon Europe en Digital Europe. Daarnaast zullen Europese onderzoeksministers voor een informele Raad samenkomen om widening in onderzoek en innovatie te bespreken.

Europees Parlement

Het Europees Parlement zal voor de laatste keer in de huidige samenstelling vergaderen in de week van 15 april. De Europarlementariërs zullen het Horizon Europe programma bespreken en naar verwachting goedkeuren. Op de planning staan ook stemmingen over Digital Europe, InvestEU, de Connecting Europe Facility, het Europees Defensiefonds en het ruimtevaartprogramma van de EU. Na deze vergadering gaat het Parlement met reces en zullen de Parlementariërs campagne gaan voeren in hun eigen lidstaat, met het oog op de verkiezingen die van 23 tot 26 mei zullen plaatsvinden in heel Europa.

Roemeens voorzitterschap

Ministers verantwoordelijk voor onderzoek zullen op 3 april in Boekarest samenkomen voor een informele Raad voor concurrentievermogen. Op de agenda staat een discussie over widening participation, het spreiden van excellentie en verbreden van deelname aan het Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. De onderhandelingen over Horizon Europe zullen echter niet aan bod komen, hier is eind maart een akkoord over bereikt. Daarnaast zal samenwerking op onderzoek en innovatie rondom de Zwarte Zee besproken worden. Aangezien dit een informele Raad is, zullen de Ministers enkel van gedachten wisselen over deze onderwerpen en geen formele beslissingen nemen.   

Op 9 april zal de Raad Algemene Zaken de voortgang bespreken in de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027. Op het moment is het echter nog onduidelijk welke thema’s uit het MFK er precies behandeld zullen worden. Naar verwachting zal de Raad daarnaast conclusies aannemen over de discussienota "Naar een duurzaam Europa in 2030".  

Brexit

De EU heeft uitstel verleend aan het VK voor de Brexit: deze is nu voorzien op 12 april. De EU verwacht dat premier May voor die tijd duidelijk maakt hoe het VK de EU wil verlaten. Uiterlijk 11 april kan het VK nog beslissen deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement eind mei. In dat geval zou ook een langer uitstel nog mogelijk zijn. Aangezien het Britse Lagerhuis in een serie stemmingen geen oplossing voor het vertrek van het VK uit de EU heeft kunnen vinden, wordt de kans op een no-deal scenario steeds groter. De laatste woorden zijn hier echter nog niet over gezegd en de EU-27 regeringsleiders zullen nogmaals overleggen tijdens een extra ingelaste Europese Raad over de Brexit op 10 april. Mocht de no-deal toch werkelijkheid worden, dan heeft de Commissie een aantal noodmaatregelen genomen, waaronder voor Erasmus+: deelnemers die ten tijde van de Brexit op uitwisseling zijn kunnen hun mobiliteit voortzetten.

Evenementen in april

Meer informatie: 

Artikel Neth-ER: Akkoord bereikt voor Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Onderwijs en onderzoek spelen grote rol in behalen SDGs
Artikel Neth-ER: Raad verleent het VK uitstel van Brexit
Artikel Neth-ER: EP en Raad bereiken voorlopig akkoord over Digital Europe
Artikel Neth-ER: Raad neemt Brexit-noodmaatregelen aan voor Erasmusstudenten

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad presenteert nieuw voorstel MFK – zorgen om Horizon

Deze ochtend heeft de Europese Raad een nieuw voorstel gepresenteerd voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het Europees herstelfonds. Tijdens een persconferentie maakte voorzitter Charles...

Lees meer

Onderzoek & innovatie moeten ontwikkeling waterstoftechnologieën naar hoger niveau tillen

Voortdurende innovatie en onderzoek naar baanbrekende waterstoftechnologieën is een drijfveer voor de verdere ontwikkeling van waterstof in Europa, aldus de Commissie in haar onlangs gepubliceerde...

Lees meer

Meer internationale samenwerking in ERA en Horizon Europe

De EU en haar lidstaten moet slimmer omgaan met internationale samenwerking in onderzoek en innovatie. Een nieuwe impuls onder de ERA kan internationale samenwerking soepeler laten verlopen, aldus...

Lees meer

Geef feedback voor een gezamenlijke Europese dataruimte

De Commissie vraagt up mening over de gezamenlijke Europese dataruimte. Deze is erop gericht om binnen Europa data beter te kunnen delen en hergebruiken en zou een grote stimulans moeten bieden voor...

Lees meer