Op de agenda: april

29 maart 2018

Het voorjaar is weer begonnen. Brussel bereidt zich voor op de presentatie van het voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de voorstellen voor de nieuwe EU-programma’s na 2020 die in mei verwacht worden. Vooruitkijkend naar de maand mei lijkt april de stilte voor de storm.

De Raad en het Parlement

Op 12 april zal de Raad Algemene Zaken bijeenkomen om te spreken over cohesiebeleid. In de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 17 april zal gestemd worden over het eigen initiatief rapport van het Parlement over het zevende cohesierapport van de Europese Commissie. Ook gaat het Parlement op 17 april in debat over de toekomst van Europa met Emmanuel Macron, de Franse president. Verder zal het Parlement naar verwachting een ontwerpresolutie over de samenwerking tussen de EU en Libanon op het terrein van wetenschap en technologie goedkeuren.

Digitaliseringspakket

Naar verwachting zal de Europese Commissie op 25 april een pakket met voorstellen voor de Digital Single Market publiceren, waaronder over kunstmatige intelligentie. De Mededeling van de Commissie over digitalisering in de gezondheidszorg maakt waarschijnlijk ook onderdeel uit van dit pakket.

Europese universiteitsnetwerken

Op 9 april vindt de eerste bijeenkomst plaats van de expertgroep over de Europese universiteitsnetwerken, waarin elke EU-lidstaat door één expert is vertegenwoordigd. Deze groep zal praten over het concept en de criteria voor de pilot rondom universiteitsnetwerken, die dit najaar van start zal gaan.

Overig in april

VSNU en Neth-ER zullen op 10 april het event “Bridging the EU innovation divide” organiseren in Brussel. Tijdens dit event zullen gedachten uitgewisseld worden over het versterken van samenwerking tussen verschillende regio’s en lidstaten op gebied van onderzoek en innovatie.

Tot 3 april staat de consultatie van de Commissie over de missie-aanpak in KP9 nog open, waarin belanghebbenden kunnen reageren op het rapport over missies door Professor Mariana Mazzucato en in het bijzonder op de voorgestelde criteria voor missies. Ook kunnen belanghebbenden eigen voorbeelden en ideeën voor missies aandragen.

Verder zal het Bulgaars voorzitterschap een aantal conferenties organiseren in Sofia over onderwijs en onderzoek. Op 12 april zal de ‘SHE leader@digital conference plaatsvinden en op 19 april het evenement 'Educate to Create: From Digital Consumers to Digital Creators'.  

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Zevende cohesierapport: meer verbindingen en investeringen minder complexiteit
Publicatie Parlement: Ontwerpresolutie over samenwerking tussen EU en Libanon
Dossier Neth-ER:
Digitalisering
Artikel Neth-ER:  Bridging the EU innovation divide - Register now
Artikel Neth-ER:
Geef uw mening over de missie-aanpak in KP9
Publicatie Bulgaars voorzitterschap: SHE leader@digital conference
Publicatie Bulgaars voorzitterschap: "Educate to Create: From Digital Consumers to Digital Creators"

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Coimbra Group: Hoger onderwijsinstellingen moeten meer betrokken worden bij het Bolognaproces

Hoger onderwijsinstellingen moeten meer betrokken worden bij het Bolognaproces in de komende jaren om van de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) een succes te maken. Dit staat in een statement van...

Lees meer

Factsheet: eHealth in Europa

Digitalisering in de gezondheidszorg is een belangrijk thema in de EU, vooral in de context van de Digital Single Market strategie en Horizon 2020. Volgens de Europese Commissie kan regulering op...

Lees meer

Op de agenda: mei

Waar april nog de stilte voor de storm was, wordt mei een drukke maand. Met de publicatie van het voorstel voor het meerjarig financieel kader post-2020 wordt het startschot gegeven voor de...

Lees meer

Commissie wil het delen van gezondheidsdata verbeteren

Het delen van gezondheidsdata moet makkelijker gemaakt worden. Dit is het doel van de Mededeling van de Europese Commissie over e-health, wat onderdeel is van een groter digitaliseringspakket. Ook...

Lees meer