Ontwikkelingen Europees onderwijsbeleid 2018-2019

31 oktober 2019

Een nieuw Eurydice-rapport toont de voortgang in het Europese onderwijsbeleid. De indicatoren dienen als input voor de Europese Onderwijs- en Opleidingsmonitor. Voor het eerst wordt ingegaan op leermobiliteit als thema.  

Voortgang in 2018-2019

Het nieuwe rapport ‘Structural Indicators for Monitoring Education and Training 2019 van Eurydice toont de voortgang van beleidshervormingen op een zestal gebieden in de EU lidstaten en een aantal geassocieerde landen sinds 2015. Voor het eerst wordt ook naar het thema leermobiliteit gekeken. In Nederland is sinds 2015 alleen de indicator automatische diploma-erkenning veranderd: in 2015 kwam Nederland met de Benelux-landen tot overeenstemming over de wederzijdse erkenning van bachelor & master diploma’s, wat in 2018 verder is uitgebreid naar alle diploma’s en graden in het hoger onderwijs.

Context

De evaluatie van Eurydice vormt de achtergrond van de jaarlijkse Onderwijs- en Opleidingsmonitor van de Europese Commissie. Het doel is om bij te dragen aan het strategisch kader voor Onderwijs en Opleiding 2020.

Meer informatie: 

Publicatie Eurydice: Structural Indicators for Monitoring Education and Training 2019

Artikel Neth-ER: Thematisch overzicht Europese onderwijs- en opleidingsmonitor

Artikel Neth-ER: Diploma’s in Benelux wederzijds erkend

Artikel Neth-ER: Onderwijsministers tekenen voor automatische diploma-erkenning in Benelux

 

 

 

 

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nadruk op onderwijs in planning Sociale Pijler

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de implementatie van het actieplan voor de Europese Sociale Pijler. De Commissie presenteert in een mededeling haar eerste reflecties over de plannen voor een...

Lees meer

Uw feedback op de Neth-ER nieuwsbrief

Neth-ER vraagt om uw feedback op de Neth-ER nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief zo relevant en informatief mogelijk te maken nodigen wij u uit om onze enquête in te vullen. Enquête over de Neth-ER...

Lees meer

Leesvaardigheid onder Nederlandse vijftienjarigen daalt hard

Het aandeel Nederlandse vijftienjarigen dat ondermaats presenteert op het gebied van lezen is fors toegenomen ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit het OESO-rapport over de laatste PISA scores...

Lees meer

Financiering voor ontwikkeling high-tech vaardigheden is beperkt

De financieringsmogelijkheden voor het ontwikkelen van high-tech vaardigheden onder werknemers moet verbeterd worden, zo stelt en nieuw rapport voor de Europese Commissie. Op dit moment is...

Lees meer