Kroatisch voorzitterschap: O&I essentieel voor concurrentiepositie Europa

4 november 2019

Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in onderzoek en innovatie om een sterker Europa op het wereldtoneel te faciliteren. Dit stelt de Kroatische president Andrej Plenković in een speech waarin hij de prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap uiteenzet. Ook de ontwikkeling van moderne vaardigheden en kennismobiliteit acht hij belangrijk tijdens het voorzitterschap. De vier thema's van de Kroaten zijn 'A Europe that develops, connects and protects and is influential on the global scene'.

O&I cruciaal voor Kroatisch voorzitterschap

Investeren in onderzoek en innovatie zijn essentieel voor het bouwen aan een sterker Europa, zo maakte premier Andrej Plenković bekend in een speech waarin de prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap werden uiteengezet. Economische ontwikkeling, verbondenheid, veiligheid en wereldwijde impact zijn de aangekondigde prioriteiten. De Kroaten vinden dat de concurrentiepositie van de Europese economie moet worden versterkt en pleiten derhalve voor verhoogde investeringen in onderzoek en innovatie. Meer aandacht voor leven lang leren en de ontwikkeling van vaardigheden voor de banen van de toekomst moeten daar ook aan bijdragen.

Vergroten mobiliteit 

Kroatië roept op tot meer mobiliteit van studenten en onderzoekers, om de interne verbondenheid van Europa te versterken. Wel waarschuwt premier Plenković dat mobiliteit niet slechts één kant op kan werken; een goede circulatie moet juist leiden tot een verkleining van de onderlinge verschillen tussen lidstaten. Verder benadrukt Kroatië dat er samenwerking tussen de lidstaten moet worden gezocht om meerdere globale uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, waaronder klimaatverandering, terrorisme, migratie en handelsoorlogen.

Context

Kroatië zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich nemen gedurende het eerste half jaar van 2020. Het is de eerste keer dat Kroatië de Raad leidt sinds haar toetreding in 2013. De aangekondigde prioriteiten zijn opgezet in samenwerking met de Roemeense en Finse voorzitterschappen. Het Kroatisch voorzitterschap heeft ook rekening gehouden met de politieke ambities die aankomend Commissievoorzitter Von der Leyen heeft aangegeven. De start van het Kroatisch voorzitterschap valt grotendeels samen met de start van de nieuwe Commissie.

Meer informatie: 

Persbericht Kroatisch Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken: Zagreb, 30 October 2019 - Croatia's EU chairmanship a historic moment for the country
Speech Andrej Plenković: Het voorzitterschap is een historisch moment voor ons land (Kroatisch)
Artikel Neth-ER: Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap
Artikel Neth-ER: Finnen maken prioriteiten voorzitterschap bekend
Artikel Neth-ER: De zes ambities van Von der Leyen
Artikel Neth-ER: Start nieuwe Commissie één maand uitgesteld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Onderwijs komt veel terug in tijdsplan implementatie Europese Sociale Pijler

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de implementatie van het actieplan voor de Europese Sociale Pijler. De Commissie presenteert in een mededeling haar eerste reflecties over de plannen voor een...

Lees meer

Hoe staat het ervoor met de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs?

Inmiddels wordt er al meer dan dertig jaar op Europees niveau gewerkt aan de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs. Toch blijven er veel praktische problemen bestaan om...

Lees meer

De toekomst van onderzoeksinfrastructuren volgens ESFRI

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures heeft een verslag gepubliceerd van hun workshop over de toekomst van onderzoeksinfrastructuren binnen de Europese Onderzoeksruimte. Dit...

Lees meer

People, planet & prosperity staan centraal in oriëntaties op strategisch plan Horizon Europe

De kernwoorden people, planet & prosperity moeten de richting bepalen voor pijler twee van Horizon Europe, zo valt te lezen in de definitieve oriëntaties op het strategisch plan. Met name de...

Lees meer