‘Europese onderwijssystemen moeten worden opengesteld om beter in te spelen op de toekomst'’

12 september 2019

Europese onderwijssystemen moeten meer worden opengesteld om voorbereid te blijven op de toekomst. Dit stelt de Think Tank van het Europees Parlement in een studie voor de CULT-Commissie, waarin zij mogelijke toekomstscenario’s voor Europees onderwijs verkent. Om de uitdagingen het hoofd te bieden is er een combinatie van verschillende beleidsopties noodzakelijk, zoals het aanbieden van flexibele leertrajecten en een grotere focus op soft skills.  

Open Europees onderwijssysteem

Europese onderwijssystemen moeten in de toekomst beter worden opengesteld om sociale inclusie van de Europese bevolking te verbeteren. Dit stelt de Think Tank van het Europees Parlement in een rapport uitgevoerd voor de CULT-commissie, waarin zij zich oriënteert op verschillende toekomstscenario’s voor het Europese onderwijs. Om voorbereid te zijn op deze scenario’s draagt de Think Tank een combinatie van vijf beleidsopties aan die als wenselijk worden beschouwd voor de ontwikkeling van het Europese onderwijs. Zo zou er bijvoorbeeld een focus moeten komen op studentgericht leren, waarbij studenten het leertraject kunnen kiezen dat het best bij hen past.

Inspelen op de toekomst

Andere beleidsopties die in het rapport worden genoemd zijn bijvoorbeeld het versterken van het onderwijs voor leraren, aangezien zij sleutelfiguren zijn bij het implementeren van nieuwe onderwijsprogramma’s. Ook vraagt de digitale revolutie om onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen, om zo sociale uitsluiting te vermijden. Daarbij roept het rapport ook op om meer te investeren in soft skills zodat studenten worden voorbereid op de banen van de toekomst. De laatste voorgestelde optie is te investeren in de beginjaren van een kind om sociale achterstelling in een vroeg stadium aan te pakken.

Context

Het onderzoek is een zogeheten scenariostudie, geschreven door de Think Tank van het Parlement op verzoek van de CULT-Commissie. De studie is bedoeld om beleidsmakers, in het bijzonder leden van het Europees Parlement, te informeren over mogelijke toekomstscenario’s en bijbehorende beleidskeuzes. De aanbeveling van de studie over het openstellen van onderwijssystemen sluit goed aan bij de Raadsconclusies die vorig jaar werden aangenomen over het creëren van een Europese onderwijsruimte.

Meer informatie: 

EP Think Tank: Research for CULT Committee - Education and youth in the European Union – Current challenges and future prospects

Artikel Neth-ER: EU-onderwijsministers willen stappen zetten richting een Europese onderwijsruimte

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EUA-briefing geeft impact Covid-19 op hoger onderwijs en onderzoek weer

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op zowel het aangeboden onderwijs als op internationale mobiliteit van studenten en onderzoekers. Zo stelt EUA in een onlangs gepubliceerde briefing....

Lees meer

OESO neemt de maat op van digitalisering in het onderwijs

De OESO-landen zien het belang in van verdere digitalisering in het onderwijs. De meesten passen strategieën toe om digitalisering in het onderwijs te ondersteunen, of hebben deze verwerkt in een...

Lees meer

Europees Parlement wil een groener Erasmus+

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om Erasmus+ sterker in te zetten tegen klimaatverandering. Het Parlement wil duurzaamheidsindicatoren zien in de nieuwe Europese onderwijs- en...

Lees meer

MICROBOL: EHEA instrumenten van toepassing op micro-credentials

European Higher Education Area (EHEA)-instrumenten kunnen worden toegepast op micro-credentials, maar verdere verkenning van hun reikwijdte, gebruik en interpretatie is noodzakelijk. Dit wordt...

Lees meer