Onderwijsraad: meer aandacht voor mobiliteit en universiteitspartnerschappen

20 februari 2018

De EU moet inzetten op het bevorderen van mobiliteit voor studenten en verdere samenwerking tussen universiteiten. Daarnaast dient de opvolger van Erasmus+ uitgebreider en inclusiever te zijn om zijn potentie te realiseren. Dit zijn enkele uitkomsten van de discussies tussen de onderwijsministers tijdens de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport van 15 februari. 

Bevorderen van uitwisseling en samenwerking  

Studentenmobiliteit, meertaligheid en partnerschappen tussen universiteiten zouden meer gestimuleerd moeten worden. Daarnaast vragen het succes en de potentie van Erasmus+ om een ambitieuze opvolger met een grotere reikwijdte. Dit zijn de uitkomsten van een debat tussen Europese onderwijsministers tijdens de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (OJCS) op 15 februari, waarin onder andere gesproken werd over de onderwijsconclusies van de Europese Raad van 14 en 15 december. Hoewel onderwijs een nationale aangelegenheid is, zien de ministers op Europees niveau grote ambities.

 

Grotere reikwijdte Erasmus+

Tijdens een debat over de uitkomsten van de Erasmus+ mid-term evaluatie bespraken de ministers dat de opvolger van Erasmus+ inclusiever en toegankelijker dient te zijn, met meer aandacht voor middelbare scholieren, het beroepsonderwijs, kwetsbare groepen en achtergebleven regio’s. Dit vraagt volgens hen om een adequaat budget en maatregelen die een grotere deelname mogelijk maken. Het bevorderen van mobiliteit en innovatie wordt gezien als een speerpunt, net als betere synergie en coherentie met andere EU-instrumenten, zoals het Europees Sociaal Fonds. Ook zou Erasmus+ meer bij kunnen dragen als instrument om innovatie te stimuleren.

Context

In december hebben de Europese regeringsleiders Raadsconclusies aangenomen waarin de regeringsleiders hun Europese ambities op het terrein van onderwijs en cultuur uitspraken. In de Raad OJCS hebben de ministers van onderwijs besproken over de wijze waarop zij gevolg kunnen geven aan deze conclusies. In mei 2018 zal de Commissie een nieuw pakket onderwijsinitiatieven presenteren en in de zomer van 2018 wordt het voorstel voor de opvolger Erasmus+ verwacht.

Meer informatie

Publicatie Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport: Outcome of the Council Meeting
Publicatie Europese Raad: European Council meeting (14 December 2017) – Conclusions
Publicatie Europese Commissie: Tussentijdse evaluatie van het programma Erasmus+ (2014-2020)

Artikel Neth-ER: Europese regeringsleiders presenteren prioriteiten voor onderwijs en cultuur
Artikel Neth-ER: Tussentijdse evaluatie Erasmus+: meer aandacht voor mbo nodig
Artikel Neth-ER: Vision paper for Erasmus++: Knowledge first

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EOSC vereniging gaat van start

Er is een nieuwe vereniging voor de European Open Science Cloud opgezet. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich nog aanmelden om lid te worden. EOSC vereniging gelanceerd, open voor aanmeldingen...

Lees meer

Vijf Nederlandse partners in tweede pilot Centres of Vocational Excellence

De Europese Commissie heeft vandaag vijf nieuwe partnerschappen bekendgemaakt die deel uit zullen maken van de Platforms of Centres of Vocational Excellence. Hieronder bevinden zich vijf Nederlandse...

Lees meer

17 eerste Europese Universiteiten-netwerken ontvangen top-up uit Horizon

Alle 17 netwerken uit de eerste ronde van het Europese Universiteiten-initiatief krijgen een top-up van 2 miljoen euro vanuit het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Met de in totaal 34 miljoen...

Lees meer

Hoe krijg je meer meisjes in het STEM-klaslokaal?

Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in STEM-gebieden. Om meer gendergelijkheid in STEM-gebieden in het tertiair onderwijs te krijgen, doet de denktank EENEE aanbevelingen voor hervormingen...

Lees meer