Onderwijsministers verbinden onderwijs met andere thema’s

21 februari 2020

De Raad van Europese onderwijsministers wil onderwijs duidelijker verbinden met andere beleidsthema’s. Zo onderstreepten de ministers tijdens de laatste vergadering dat onderwijskwesties als brain circulation niet met onderwijsbeleid alleen kunnen worden opgelost en willen ze onderwijs verankeren in het Europees semester.

Brain circulation niet alleen aan onderwijssector

De Europese onderwijsministers vinden het stimuleren van belangrijke onderwijsthema’s als brain circulation niet alleen een taak van de onderwijssector, zo werd duidelijk tijdens de vergadering van de Onderwijsraad. Om de brain drain in de Europese onderwijsruimte (EEA) tegen te gaan werden een aantal mogelijke oplossingen besproken. Zo opperde de Raad van onderwijsministers onder meer het belang van automatische wederzijdse erkenning van diploma’s en kwalificaties, een gelijk salaris voor onderzoekers in de Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) en nationale plannen om de re-integratie van jonge onderzoekers te stimuleren. Daarnaast werd ook het European Universities initiatief benoemd als belangrijk middel ter ontwikkeling van de EEA.

Resolutie voor onderwijs en opleiding in Europees semester

Daarnaast wil de Onderwijsraad onderwijs en opleiding een sterkere plaats geven in het Europees semester. Hiermee willen de onderwijsministers meer inspraak krijgen in discussies over economische hervormingen en investeringen voor onderwijs en opleiding. Daarbij benadrukken de ministers wel dat de jaarlijkse cyclus van het Europees semester rekening moet houden met de tijd die nodig is voor nationale onderwijshervormingen.

Voorstel post-ET2020 uitgesteld

Daarnaast werd besproken dat het volgend strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (post-ET2020) wordt uitgesteld. Dit voorstel was een prioriteit van het Kroatisch voorzitterschap – dat loopt van 1 januari tot en met 30 juni – maar is nu uitgesteld naar de tweede helft van 2020. De Raad heeft de Commissie daarnaast verzocht om desgevallend een mededeling toe te voegen bij de jaarlijkse ET Monitor, die als basis kan dienen voor de belangrijkste politieke boodschappen van de Raad.

Context

De Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport kwam op 20 februari samen om te spreken over een aantal prioriteiten binnen de EEA. Onder het Kroatisch voorzitterschap vormt het stimuleren van brain circulation een prioriteit. De onderwijsministers komen ongeveer 2 of 3 keer per jaar bijeen om op Europees niveau over onderwijs te praten.

Meer informatie:

Persbericht Raad: Education, Youth, Culture and Sports Council (Education), 20 February 2020
Verslag Raad: Council meeting Education, Youth, Culture and Sport
Resolutie Raad: Council Resolution on education and training in the European Semester
Artikel Neth-ER: Onderzoeksministers benadrukken belang ‘brain circulation’
Artikel Neth-ER: Onderwijsraad: investeer in onderwijs
Artikel Neth-ER: Commissie onderzoekt salarisverschillen Europese onderzoekers
Artikel Neth-ER: Ontwikkelingen Europees onderwijsbeleid 2018-2019
Artikel Neth-ER: Prioriteiten Kroatisch voorzitterschap gepubliceerd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Update van Skills Agenda moet Europese vaardighedenrevolutie teweeg brengen

De Europese Commissie roept alle lidstaten en private en publieke belanghebbenden op een ware vaardighedenrevolutie teweeg te brengen. Publiek-private samenwerking, innovatie, aanpak van...

Lees meer

Grote rol onderwijs & onderzoek in prioriteiten Duits voorzitterschap

De Duitse regering voorziet een grote rol voor onderwijs, onderzoek & innovatie in het antwoord op de crisis. Duitsland presenteert in haar programma de prioriteiten voor het voorzitterschap van...

Lees meer

Webinar - Rethinking student mobility after corona

Neth-ER organiseert samen met NorCore en SwissCore een webinar over de impact van de coronacrisis op studentenmobiliteit. De webinar vindt plaats op 2 juli van 11:00 tot 12:30 uur. U bent...

Lees meer

Raad: onderwijs drijvende kracht achter succesvol herstel

Onderwijs vormt een drijvende kracht achter succesvol herstel na de coronacrisis en moet een plaats krijgen in het Europees herstelplan, volgens de Raad van de Europese Unie. Daarbij onderstreept de...

Lees meer