Onderwijsministers tekenen voor automatische diploma-erkenning in Benelux

26 januari 2018

De onderwijsministers in de Benelux hebben besloten dat diploma’s en graden van elk niveau in het hoger onderwijs voortaan automatisch erkend worden in de Benelux-landen. Hieronder vallen nu ook associate degrees en doctoraten. De Benelux is met dit besluit een Europese pionier op het gebied van diploma-erkenning.

Volledig spectrum diploma’s en graden hoger onderwijs automatisch erkend

De Benelux-ministers bevoegd voor hoger onderwijs hebben besloten dat alle diploma’s en graden van het hoger onderwijs automatisch worden erkend binnen het Benelux grondgebied. Dit blijkt uit een persbericht van de Benelux. In 2015 werd er al besloten dat bachelor- en mastergraden automatisch erkend zouden worden in de Benelux, maar voortaan vallen ook associate degrees en doctoraten onder de automatische erkenning-regeling. De Benelux loopt met dit besluit voor op de rest van Europa, waar automatische erkenning van diploma’s ook hoog op de agenda staat. Daarnaast draagt het regionale besluit bij aan de bouw van een Europese Hoger Onderwijsruimte.

Besluit toont vertrouwen in de toekomst

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, lichtte bij de ondertekening van het besluit toe dat zij de erkenning van diploma’s als een belangrijk sluitstuk van het Bolognaproces ziet. Uit deze stap blijkt volgens haar dat de Benelux-landen vertrouwen hebben in elkaars onderwijssystemen. Daarnaast biedt het belangrijke voordelen voor studenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Ze riep ook op om het wederzijdse erkenningssysteem in de toekomst uit te breiden naar het mbo, waarbij zij bijval kreeg van het Benelux-parlement.

Administratieve vereenvoudiging en internationale stimulans

Het besluit houdt in dat iedereen die in één van de Benelux-landen een opleidingstitel in het hoger onderwijs heeft behaald de zekerheid krijgt dat deze titel automatisch wordt erkend in de andere Benelux-landen. Hierdoor hoeft er geen erkenningsprocedure meer plaats te vinden. Verder stimuleert deze automatische niveauerkenning het studeren en werken in één van de andere Benelux-landen.

Meer informatie

Persbericht Benelux: Onderwijsministers zetten het licht op groen voor een uitbreiding van de wederzijdse niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs in de Benelux
Artikel Neth-ER: Diploma’s in Benelux wederzijds erkend

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Financiële en economische gevolgen voor universiteiten door corona

Universiteiten lijden onmiddellijk verlies door de coronapandemie, onder andere door het stoppen van diensten, onderzoekscontracten en internationale studentenuitwisseling. Wel is er ook een...

Lees meer

Webinar – Digitalisation of student mobility: gaining international competences in times of corona through virtual and blended mobility

Join us on 27 October for a discussion on gaining international competences through virtual and blended student mobility. During this webinar, we will explore the role digitalisation can play to...

Lees meer

Commissie gaat actie ondernemen om digitalisering in Europees onderwijs te versterken

De Commissie wil digitalisering in het onderwijs versterken door het ontwikkelen van een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem en het versterken van digitale vaardigheden van de Europese...

Lees meer

EUA-briefing geeft impact Covid-19 op hoger onderwijs en onderzoek weer

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op zowel het aangeboden onderwijs als op internationale mobiliteit van studenten en onderzoekers. Zo stelt EUA in een onlangs gepubliceerde briefing....

Lees meer