Onderwijs is meer dan opleiden voor arbeidsmarkt

29 mei 2017

De ontwikkeling van competenties in het hoger onderwijs is niet alleen maar belangrijk voor de arbeidsmarkt. Vaardigheden met betrekking tot burgerschap en persoonlijke ontwikkeling hebben ook intrinsieke waarde in academisch onderwijs. Dit schrijft de European University Association in een reactie op de consultatie over het raamwerk voor sleutelcompetenties.

Competenties in het hoger onderwijs

De European University Association (EUA) vraagt aandacht voor de rol van de sleutelcompetenties binnen het hoger onderwijs. Hoewel de EUA blij is met de consultatie en herziening van het raamwerk voor sleutelcompetenties, schrijven ze in een reactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie dat competenties en vaardigheden niet alleen maar mogen worden gezien in de context van economische groei. De ontwikkeling van vaardigheden met betrekking tot actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling zijn inherent onderdeel van academisch onderwijs.

Aanbevelingen van EUA

De EUA roept ook op om bij de herziening van de sleutelcompetenties te kijken naar het concept ‘leven lang leren’ en om aansluiting te zoeken bij de herziening van het European Qualifications Framework (EQF). Ook is het belangrijk om de principes van academische vrijheid en institutionele autonomie te respecteren. Tot slot ziet de EUA de relevantie van de sleutelcompetenties niet alleen voor de EU-lidstaten, maar voor de hele European Higher Education Area (EHEA). Het raamwerk zou daarom ook onderdeel moeten zijn van de internationale samenwerking van de EU op het gebied van onderwijs.

Herziening van het raamwerk voor sleutelcompetenties

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben in 2006 een aanbeveling aangenomen inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren. Hierbij werden acht competenties vastgesteld die essentieel zijn voor persoonlijke ontwikkeling, actief burgerschap, sociale betrokkenheid en werkgelegenheid. De consultatie die de Europese Commissie uitvoerde, maakt deel uit van een bredere evaluatie van deze aanbeveling, welke is gestart in 2016 en zal worden afgerond in 2017. Deze herziening is nodig om de sleutelcompetenties aan te passen aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. De publieke consultatie is inmiddels gesloten. Een voorstel voor een vernieuwd raamwerk wordt naar verwachting in de tweede helft van 2017 gepresenteerd door de Europese Commissie, als één van de acties onder de New Skills Agenda.

Meer informatie:

Publicatie EUA: EUA’s response to 2017 Consultation on the EU’s Framework of Key Competences for Lifelong Learning
Website Europese Commissie: Review of the 2006 Framework of Key Competences for Lifelong Learning
Artikel Neth-ER: Hoogste tijd voor herziening Europese sleutelcompetenties
Artikel Neth-ER: Wat zijn de sleutelcompetenties van de toekomst?
Artikel Neth-ER: Herziening van het European Qualification Framework

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer

Europese jongeren geven aanbevelingen voor Interreg

Jongeren in Europa vragen om ondersteuning vanuit Interreg voor gelijke kansen in het aanleren van nieuwe vaardigheden en gelijke toegang tot beroepsonderwijs. Respondenten willen meer...

Lees meer

Groene Renovatiegolf heeft baat bij onderwijs en onderzoek

De Commissie publiceerde een renovatiegolfstrategie die het belang van nieuwe vaardigheden en innovatie in de bouwsector onderstreept. De bouwsector moet meer vrouwen gaan aantrekken en er moet...

Lees meer

Parlement wil dat EU en lidstaten meer actie ondernemen tegen jeugdwerkloosheid

Het Europees Parlement laat jongeren niet in de kou staan en dringt er bij de lidstaten op aan om via het Youth Guarantee-instrument jongeren banen, trainingen en stages van goede kwaliteit aan...

Lees meer