Onderwijs en onderzoek geringe rol in Commissie Werkprogramma 2018

26 oktober 2017

Onderwijs en onderzoek komen niet expliciet aan bod in het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018. Wel komt naar voren dat de Commissie van plan is het Meerjarig Financieel Kader post 2020 en de bijbehorende programma's tot en met 2025 te laten lopen. Ook is er aandacht voor het verder ontwikkelen van de New Skills Agenda, de Industrial Policy Strategy en de Digital Single Market

Onderwijs, onderzoek en innovatie komen nauwelijks naar voren

De Commissie komt niet met nieuwe initiatieven op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie in haar werkprogramma voor 2018. Wel komen gerelateerde onderwerpen aan bod in het programma. Zo beoogt de Commissie in de tweede helft van 2018 te komen met het voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader na 2020. Het toekomstige MFK zal een looptijd tot 2025 hebben. Kort na de publicatie van dit voorstel volgen ook de voorstellen voor de programma's na 2020, waaronder KP9 en de opvolger van Erasmus+. Het is waarschijnlijk dat deze nieuwe programma's ook een looptijd van vijf jaar zullen hebben. Ook zal er in 2018 veel aandacht worden besteed aan het stimuleren van werkgelegenheid, groei en investeringen, door het bevorderen van innovatie met behulp van de Industrial Policy Strategy. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor vaardigheden door het implementeren van de New Skills Agenda op landelijk en regionaal niveau met behulp van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Digitalisering en schone energie

Daarnaast staan de Digital Single Market en cybersecurity centraal in 2018. Verder is er veel aandacht voor innovaties op het gebied van schone en duurzame energie. Zo staat er een mededeling op de agenda over de toekomst van het EU energie- en klimaatbeleid, waarin ook de toekomst van het Euratom Verdrag besproken zal worden.

Betere regelgeving en implementatie in een sterkere en meer democratische Unie

In het werkprogramma komen drie doelen naar voren waar de Commissie in 2018 op wil focussen: een democratischere EU, een sterkere EU en een meer verenigde EU. Zo moet de effectiviteit van Europese politieke partijen bijvoorbeeld worden verbeterd. Ook zal er in 2018 veel aandacht zijn voor de Better Regulation Agenda, waarvoor de Commissie een apart document publiceerde. Deze agenda moet ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid en transparantie komt in de EU-wetgeving.

Context

In het Commissie Werkprogramma 2018 met de titel ‘An agenda for a more united, stronger and more democratic Europe’ geeft de Commissie aan waar zij in 2018 aandacht aan zal besteden en welke voorstellen op tafel zullen komen te liggen. Het werkprogramma bouwt voort op de roadmap die gepresenteerd werd door EC-voorzitter Jean-Claude Juncker in zijn State of the Union-speech.  Ook staat het in het teken van het uitwerken van de tien prioriteiten van Juncker uit 2014.

Meer informatie:

Publicatie Commissie: Commission Work Programme 2018
Publicatie Commissie: Completing the Better Regulation Agenda: Better solutions for better results
Artikel Neth-ER: Hoeveel EU-kennisbudget na 2020?
Artikel Neth-ER: ‘Meer investeren, minder regels’
Artikel Neth-ER: EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol
Artikel Neth-ER: State of the Union: geen duidelijke rol onderzoek en onderwijs
Dossier Neth-ER: Vaardigheden
Dossier Neth-ER: Structuurfondsen
Dossier Neth-ER: Digitalisering

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

‘Genderperspectief ontbreekt in innovatiebeleid’

Innovatieprocessen, -studies en -beleidsmaatregelen nemen zelden een genderperspectief aan. Dat stelt de ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation in een rapport met...

Lees meer

Commissie wil dat Nederland O&I-doelen voor klimaat verduidelijkt

Nederland moet de nationale onderzoeksdoelen op het gebied van klimaat toelichten. Deze zijn nu namelijk onvoldoende meetbaar en ongeschikt voor implementatie. Dit is één van de negen aanbevelingen...

Lees meer

Commissie vraagt Europese leiders vaart te maken met MFK-onderhandelingen

Met het oog op de Europese Raad op 20 en 21 juni verzoekt de Europese Commissie de Europese leiders om dringend vaart te maken met de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader. De...

Lees meer

EU steeds innovatiever, NL blijft innovatieleider

De EU presteert steeds beter op het gebied van innovatie. Dit blijkt uit het nieuwe European Innovation Scoreboard. Net als de voorgaande jaren eindigt Nederland op de vierde plek in het rijtje van...

Lees meer