Onderwijs en innovatie tegen de negatieve effecten globalisering

10 mei 2017

Onderwijs en innovatie zijn belangrijk om de negatieve effecten van globalisering tegen te gaan. Dit blijkt uit een discussiedocument van de Europese Commissie dat een debat moeten starten over hoe de EU en haar lidstaten positief in kunnen spelen op globalisering. In het discussiedocument, dat onderdeel is van de discussies rondom het Witboek van Juncker, worden aanbevelingen gegeven voor zowel intern als extern globaliseringsbeleid van de EU.

Discussiedocument globalisering

Een sterk Europees onderwijs- en innovatiebeleid is belangrijk om de negatieve impact van globalisering tegen te gaan. Dit blijkt uit het discussiedocument over globalisering van de Europese Commissie dat ingaat op de vraag hoe Europa op een positieve manier om kan gaan met globalisering. Het document presenteert bewijsstukken die laten zien dat globalisering gunstig kan zijn wanneer er op een goede manier gebruik van gemaakt wordt en tools over hoe met globalisering moet worden omgegaan. Zo moet de EU beter samenwerken met haar lidstaten en regio’s, maar ook met internationale partners en andere belanghebbenden.

Onderwijsbeleid

Sociaal beleid en onderwijsbeleid zijn belangrijk voor een betere verdeling van de welvaart, cruciaal in een globaliserende wereld, aldus het discussiepaper. Er moet geïnvesteerd worden in onderwijs en burgers moeten uitgerust worden met de juiste vaardigheden. Dit sluit aan op de eerder door de Europese Commissie gepresenteerde New Skills Agenda.

Innovatiebeleid

Om Europa tot een competitievere en innovatievere economie te maken is het stimuleren van innovatie cruciaal. Progressief belastingbeleid, het investeren in innovatieve bedrijven en ondernemers en het verder versterken van de Europese transitie naar een digitale en circulaire economie zijn hierbij belangrijk.

Regionaal beleid

Ook moet er meer regionale samenwerking binnen de EU komen. De Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) moeten worden gebruikt om de negatieve impact van globalisering tegen te gaan. Slimme specialisatie strategieën zijn cruciaal hierin, zo staat in het paper.

Extern beleid

De Commissie geeft ook aanbevelingen voor de relatie van de EU met de rest van de wereld. Het paper focust op de behoefte voor een duurzame wereldorde, die gebaseerd is op gedeelde regels en een gezamenlijke agenda. De EU zou bijvoorbeeld kunnen aansturen op nieuwe regels voor schadelijk en oneerlijk gedrag zoals belastingontduiking, overheidssubsidies of sociale dumping. Effectieve handelsverdedigingsinstrumenten en een multilaterale investeringsrechtbank zouden de EU kunnen helpen om te handelen tegen landen of bedrijven die zich bezighouden met oneerlijke praktijken.

Context

Dit discussiedocument over globalisering is een vervolg op het Witboek van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, dat op 1 maart gepubliceerd werd. Het Witboek presenteerde de grootste uitdagingen en kansen voor Europa voor de komende tien jaar en markeerde het begin van een proces van de EU-27 om over de toekomst van Europa te beslissen. Om het debat te stimuleren komt de Europese Commissie met een aantal discussiedocumenten, zoals dit paper over globalisering en een eerder discussiedocument over de sociale pijler. Er zullen nog discussiepapers volgen over het versterken van de Economische en Monetaire Unie, de toekomst van Europese defensie en de toekomst van EU-financiën. In december moeten er Raadsconclusies aangenomen worden door de Europese Raad over de toekomst van Europa.

Meer informatie:
Publicatie Europese Commissie: Reflection Paper on Globalisation
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda Europa gelanceerd
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert vijf toekomstscenario's voor de EU
Artikel Neth-ER: Onderwijs belangrijk onderdeel van nieuwe sociale pijler EU

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Gerelateerde artikelen

HLG: EIC-awards voor individuele innovators in KP9

De European Innovation Council (EIC) moet individuele innovators financieren door middel van EIC-awards voor zowel baanbrekende innovatie als het op de markt brengen van innovaties. Dit is een van...

Lees meer

EU-leiders tekenen verklaring sociale pijler

De nieuwe sociale pijler van de EU is getekend door de EU-leiders tijdens de Gothenburg Social Summit. Ook het belang van onderwijs werd opnieuw benadrukt tijdens deze bijeenkomst en...

Lees meer

Innovatief onderwijs heeft digitale burgers nodig

Leerlingen moeten gesteund worden om actieve en verantwoordelijke burgers te worden in een digitale wereld. Dit is een van de prioriteiten van European Schoolnet. Verder gaat het European Schoolnet...

Lees meer

Cohesiebeleid na 2020: meer vereenvoudiging en synergieën

Er moeten duidelijke, coherente en eenvoudige indicatoren komen waarop de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) beoordeeld en vormgegeven kunnen worden, aldus de Raad. De Commissie moet...

Lees meer