Onderwijs als instrument voor integratie vluchtelingen

8 mei 2017

De integratie van vluchtelingen in het hoger onderwijs wordt serieus genomen door hoger onderwijsinstellingen, blijkt uit een studie van de European Students’ Union. De studie beschrijft de effectiviteit van de integratie in een viertal landen en de uitdagingen waar zij voor staan op het gebied van erkenning van kwalificaties en toegang tot hoger onderwijs.

Belemmeringen

Europese hoger onderwijsinstellingen nemen hun verantwoordelijkheid om vluchtelingen te laten integreren in hoger onderwijs, staat in het rapport Refugees Welcome? Recognition of qualifications held by refugees and their access to higher education in Europe – country analyses. De instellingen werken hierin samen met studenten, studentenverenigingen, professoren en andere lokale partnerorganisaties. Toch bestaan er nog obstakels die de integratie van vluchtelingen in het hoger onderwijs belemmeren. Zo krijgen vluchtelingen weinig individueel advies, krijgen zij weinig tot geen taalles, is er een gebrek aan adequate financiering en zijn er problemen met het erkennen van hun kwalificaties.

Case studies

In het rapport wordt van vier Europese landen – Roemenië, Duitsland, Noorwegen en Vlaams België – de aanpak voor het integreren van vluchtelingen in het hoger onderwijs bekeken. Hoewel dit per land verschilt, is het volgens het rapport toch mogelijk algemene conclusies en aanbevelingen te formuleren. Zo was in de meeste landen het beleid voornamelijk reactief en was het moeilijk om bestaand beleid te hervormen. Ook werd gesteld dat er zowel top-down als bottom-up-beleid ontwikkeld moet worden. Top-down beleid is nodig voor consistente regelgeving over bijvoorbeeld de juridische status van vluchtelingen, sociale ondersteuning en de erkenning van hun kwalificaties. Problemen met betrekking tot taalvaardigheid en sociale en culturele integratie hebben juist bottom-up initiatieven nodig om regelgeving aan te laten sluiten op lokale behoeften.

Over het rapport

Met het rapport wil de European Students’ Union specifieke uitdagingen voor het integreren van vluchtelingen in het hoger onderwijs identificeren en aanbevelingen doen over beleid om deze problemen aan te pakken. Daarnaast is het doel om initiatieven voor vluchtelingen zichtbaarder te maken voor actoren in Europa. De integratie van vluchtelingen moet namelijk volgens het rapport iets zijn waar hoger onderwijs instellingen, studentenverenigingen en andere organisaties naartoe werken.

Meer informatie:
Publicatie European Students’ Union: Refugees Welcome? Recognition of qualifications held by refugees and their access to higher education in Europe – country analyses
Dossier Neth-ER: Vluchtelingenonderwijs
Artikel Neth-ER: Integratie vluchtelingen en migranten middels onderwijs
Artikel Neth-ER: Integratie vluchtelingen moet snel gebeuren

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Knowledge First: 12,5 years Neth-ER

The 12,5 year anniversary of Neth-ER provided a special opportunity to gather high-level Dutch and European stakeholders in the fields of education, research and innovation for the annual Neth-ER...

Lees meer

Reacties op voorstel nieuwe portfolio’s Europese Commissie

In de plannen van de nieuwe Commissie-Von der Leyen zal er één supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie komen. Wat vinden de verschillende belanghebbenden van de aangekondigde...

Lees meer

OESO: Onderwijs moet beter aansluiten op veranderende arbeidsmarkt

Onderwijssystemen moeten beter inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse rapport Education at a Glance. Er is met name groeiende behoefte aan mensen met...

Lees meer

Positie Nederlandse universiteiten op THE Ranking opnieuw verslechterd

De positie van Nederlandse universiteiten op de World University Rankings van Times Higher Education is opnieuw verslechterd ten opzichte van het jaar ervoor. In de ranking van 2020 zijn elf...

Lees meer