Ondervertegenwoordiging van vrouwelijke bestuurders in Nederland

18 mei 2016

Nederland had minder vrouwen met een bestuursfunctie in het hoger onderwijs en besturen dan het Europese gemiddelde in 2014. Wel nam het aantal Nederlandse vrouwelijke onderzoekers toe, maar dit was nog niet te zien op bestuurlijk niveau. Dit blijkt uit het rapport “She Figures 2015” van de Europese Commissie.

Ondervertegenwoordiging van vrouwen in leiderschapsposities

Nederlandse vrouwen waren ondervertegenwoordigd op bestuurlijk niveau in 2014. Dit blijkt uit het onderzoek naar vrouwen in de Europese wetenschap in het rapport “She Figures 2015” van de Europese Commissie. De ondervertegenwoordiging van vrouwelijke bestuurders blijkt uit het lage percentage van vrouwelijke voorzitters van hoogste bestuurlijke organen van hoger onderwijsinstellingen. Ook bij andere bestuurlijke organen op het gebied van ondewijs en onderzoek zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. In Nederland werd, volgens het rapport, in 2014 geen enkel voorzitterschap van deze organen door een vrouw bekleed. Wel waren er evenveel vrouwen als mannen lid van besturen op dit niveau. Verder was er wel een stijgende lijn te zien in het percentage vrouwelijke onderzoekers in Nederland tussen 2005 en 2011. Zo was bijvoorbeeld het percentage vrouwelijke gepromoveerden met 5,5 procentpunten gestegen tot 45% tussen 2004 en 2012.

Europese cijfers

Op Europees niveau werd ongeveer één op de vijf bestuursfuncties bekleed door een vrouw. Zo waren 20,1% van de voorzitters van hoogste bestuurlijke organen van hoger onderwijsinstellingen vrouw, 28% van voorzitters van besturen op lager niveau vrouw en 22% van de leden van de besturen vrouw. Het aantal Europese vrouwelijke onderzoekers is op 33% blijven steken tussen 2009 en 2011. Wel was er een toename van 3,9% vrouwelijke gepromoveerden tussen 2004 en 2012.

Gendergelijkheid in de ERA

Gendergelijkheid en -integratie in onderzoek is één van de prioriteiten van de European Research Area (ERA). De ERA wil met dit doel genderdiversiteit aanmoedigen voor het bevorderen van excellente wetenschap en relevantie.

Context

Het rapport geeft een beeld over vrouwen in de Europese wetenschap en de vooruitgang van gendergelijkheid in deze wereld. Deze publicatie van de Commissie is de vijfde op rij die één keer in de drie jaar verschijnt sinds 2003.

Meer informatie

Publicatie EC: She Figures 2015

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een...

Lees meer

“Successen van Policy Support Facility moeten beter worden geïmplementeerd”

De Policy Support Facility in Horizon 2020 heeft een zeer positieve evaluatie ontvangen, maar er zijn wel nog punten voor verbetering van het instrument. Dit stelt de expert groep van de Commissie...

Lees meer

2018 goed jaar voor Nederlandse onderzoekers met Advanced Grant van ERC

De European Research Council heeft 222 nieuwe Advanced Grants toegekend aan onderzoekers in Europa. Dat meldt de ERC in een persbericht. Nederlandse onderzoekers doen het goed met 24 succesvolle...

Lees meer

Geef uw feedback over gendergelijkheid in de EU

De Europese Commissie vraagt om input van een breed scala van belanghebbenden over de huidige stand van zaken betreffende gendergelijkheid in de EU. De Commissie wil de input van deze consultatie...

Lees meer