Ondersteuning van leraren is cruciaal voor het opbouwen van een Europese Onderwijsruimte

11 oktober 2019

Nederland heeft net als andere Europese landen een tekort aan leraren terwijl zij juist cruciaal zijn voor het opbouwen van een Europese Onderwijsruimte. Dit is één van de conclusies die getrokken wordt in de jaarlijkse Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2019 van de Europese Commissie. Verder blijkt uit de Monitor dat het aantal mbo-studenten in Nederland hoger ligt dan het EU-gemiddelde. 

Ondersteuning leraren cruciaal

Betere ondersteuning voor leraren is cruciaal voor het creëren van een Europese onderwijsruimte, echter is er momenteel een ernstig tekort in vele EU-landen, waaronder Nederland. Bovendien groeit het lerarentekort in Nederland, zo komt naar voren in de 'Education and Training Monitor' van de Commissie. Daardoor raken docenten steeds meer in het geding: tekorten, hoge werkdruk en lage waardering dragen bij aan lage de aantrekkingskracht voor het beroep. Er is al verbetering gesignaleerd, maar er moet nog veel gebeuren om leraren te ondersteunen en het beroep aantrekkelijker te maken, aldus het rapport.

Deelname hoger onderwijs gestegen

Het rapport biedt ook een analyse van de stand van zaken van het Nederlands hoger onderwijs. Zo liggen zowel de deelname aan het hoger onderwijs als de arbeidsparticipatie van afgestudeerden ruim boven het Europees gemiddelde. Bovendien trekt het Nederlandse hoger onderwijs steeds meer buitenlandse studenten aan. Hoewel het hoger onderwijs nog steeds relatief weinig mensen met een niet-Nederlandse achtergrond aantrekt, blijkt er op de arbeidsmarkt weinig verschil tussen hoger opgeleiden met en zonder Nederlandse achtergrond.

Nederlandse beroepsonderwijs sluit goed aan bij arbeidsmarkt

Het aantal studenten dat deelneemt aan het beroepsonderwijs in Nederland neemt toe. In 2017 stonden 68,2% van de Nederlandse studenten ingeschreven bij een mbo-opleiding in vergelijking met 47,8% in de gehele EU. Tevens doen zij het goed op de arbeidsmarkt, zo had in 2018 87,9% van de afgestudeerden in Nederland een baan in vergelijking met 79,5% in de EU. De grootste stijging heeft plaatsgevonden in de beroepsbegeleidende leerweg. Er bestaat een tekort aan middelbare- en hoog opgeleide werkers; de vraag naar hen is al jaren aanzienlijk groter dan het aanbod.

Context

De jaarlijkse 'Education and Training Monitorstond deze keer in het teken van leraren en lesgeven. In het rapport staan evaluaties van onderwijs- en opleidingssystemen in Europa en individuele landen. De bevindingen komen voort uit een uitgebreid onderzoek geleid door de OESO. Deze resultaten worden tegen de Europese Onderwijs- en Opleiding 2020-doelstellingen gehouden om de voortgang te peilen. Vorig jaar kwam uit de monitor naar voren dat Nederlandse basisvaardigheden sneller achteruit gaan dan in andere EU-landen.

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: Education and Training Monitor 2019

Publicatie Commissie: Education and Training Country analysis

Persbericht Europese Commissie: Supporting teachers is critical to build the European Education Area

Artikel Neth-ER: Kennis van basisvaardigheden gaat achteruit in Nederland

Artikel Neth-ER: Ongelijkheid centraal thema in onderwijs- en opleidingsmonitor 2017

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad wil meer aandacht voor ontwikkeling en mobiliteit van onderwijzers

De Raad wil dat de professionele ontwikkeling en erkenning van leerkrachten en opleiders bevorderd wordt. In aangenomen conclusies vraagt zij de lidstaten en de Europese Commissie om op dit gebied...

Lees meer

Cedefop: Coronacrisis raakt gemiddeld gekwalificeerde beroepen extra hard

De komende 10 jaar zal de vraag naar hooggeschoolde en lager geschoolde arbeiders extra toenemen, terwijl de druk op het middensegment zal toenemen. Deze trend zal nog eens versterkt worden door de...

Lees meer

Week 21: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de...

Lees meer

EUA: universiteiten mogelijk gekort door corona, belang Europese programma’s groeit

Veel universiteiten krijgen door de coronacrisis mogelijk te maken met fikse bezuinigingen. Hierdoor groeit het belang van Europese programma’s en verdere samenwerking tussen Europese en nationale...

Lees meer