“Ondernemerschap spreekt nog niet alle studenten en personeelsleden aan”

2 mei 2019

Universiteiten in Europa zouden een ondernemerscultuur moeten creëren, bijvoorbeeld door ondernemerschap onderdeel te laten uitmaken van onderwijsprogramma’s, aldus LERU in een rapport op basis van best practices van haar leden. Nu is de term ondernemerschap nog niet aansprekend genoeg voor studenten en personeelsleden, daarnaast ontbreekt het aan beoordelingscriteria om ondernemende studenten te belonen.

Universiteit moet zich bewust zijn van rol in ondernemerschap

Europese onderzoeksuniversiteiten moeten zich inzetten om een ondernemerscultuur onder hun studenten en personeel te creëren, aldus de League of European Research Universities (LERU) in het adviesrapport ‘Student entrepreneurship at research-intensive universities. From a peripheral activity towards a new mainstream. Onderzoeksuniversiteiten hoeven zelf niet ondernemend te worden, maar moeten zich bewust zijn van hun rol in het ontwikkelen van ecosystemen waarin ondernemers kunnen floreren. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van een omgeving waarin bottom-up initiatieven worden aangemoedigd en studenten van verschillende disciplines samen aan projecten kunnen deelnemen. Daarnaast zal ondernemerschap breder gedragen worden als het onderdeel gaat uitmaken van onderwijsprogramma’s; op de Universiteit Utrecht wordt bijvoorbeeld een honours vak over ondernemerschap aangeboden.

Nog meerdere obstakels voor ondernemerschap op de universiteit

Er zijn een aantal knelpunten die voorkomen dat ondernemerschap echt deel uitmaakt van de universiteitscultuur. Eén van deze knelpunten is bijvoorbeeld het feit dat de term ondernemerschap nog niet alle studenten en personeelsleden aanspreekt, wat verholpen kan worden door de term in combinatie met woorden als initiatief, nieuwsgierigheid en creativiteit te gebruiken. Daarnaast ontbreekt het universiteiten nog aan methodes om het ondernemerschap van studenten te beoordelen.

Context 

LERU is een netwerk van 23 Europese onderzoeksintensieve universiteiten. Vanuit Nederland zijn de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden aangesloten. De aanbevelingen in dit adviesrapport van LERU zijn gericht op alle stakeholders die een rol spelen in de vormgeving van het hoger onderwijs. In een soortgelijk rapport stelde de European Universities Association dat universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar raken door nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie. De Europese Unie wil onder Horizon Europe ondernemerschap en innovatie meer gaan stimuleren door het introduceren van de European Innovation Council.

Meer informatie: 

Publicatie: Student entrepreneurship at research-intensive universities. From a peripheral activity towards a new mainstream

Artikel Neth-ER: EIC: Commissie kondigt nieuwe stappen aan

Artikel Neth-ER: Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar
Artikel Neth-ER: 
Raamwerk voor impact van universiteiten op innovatie-ecosystemen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor mission boards

De Commissie roept experts op om zich aan te melden voor een positie in de mission boards. Missie-gedreven onderzoek vormt een nieuwigheid in Horizon Europe, met als doel oplossingen te vinden voor...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

Nederlanders hebben de juiste vaardigheden om te profiteren van de digitalisering

Nederland hoort bij de koplopers van de OESO als het gaat over digitale vaardigheden, waardoor zij kunnen profiteren van de digitale transformatie. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2019 van de OESO...

Lees meer