“Ondernemerschap spreekt nog niet alle studenten en personeelsleden aan”

2 mei 2019

Universiteiten in Europa zouden een ondernemerscultuur moeten creëren, bijvoorbeeld door ondernemerschap onderdeel te laten uitmaken van onderwijsprogramma’s, aldus LERU in een rapport op basis van best practices van haar leden. Nu is de term ondernemerschap nog niet aansprekend genoeg voor studenten en personeelsleden, daarnaast ontbreekt het aan beoordelingscriteria om ondernemende studenten te belonen.

Universiteit moet zich bewust zijn van rol in ondernemerschap

Europese onderzoeksuniversiteiten moeten zich inzetten om een ondernemerscultuur onder hun studenten en personeel te creëren, aldus de League of European Research Universities (LERU) in het adviesrapport ‘Student entrepreneurship at research-intensive universities. From a peripheral activity towards a new mainstream. Onderzoeksuniversiteiten hoeven zelf niet ondernemend te worden, maar moeten zich bewust zijn van hun rol in het ontwikkelen van ecosystemen waarin ondernemers kunnen floreren. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van een omgeving waarin bottom-up initiatieven worden aangemoedigd en studenten van verschillende disciplines samen aan projecten kunnen deelnemen. Daarnaast zal ondernemerschap breder gedragen worden als het onderdeel gaat uitmaken van onderwijsprogramma’s; op de Universiteit Utrecht wordt bijvoorbeeld een honours vak over ondernemerschap aangeboden.

Nog meerdere obstakels voor ondernemerschap op de universiteit

Er zijn een aantal knelpunten die voorkomen dat ondernemerschap echt deel uitmaakt van de universiteitscultuur. Eén van deze knelpunten is bijvoorbeeld het feit dat de term ondernemerschap nog niet alle studenten en personeelsleden aanspreekt, wat verholpen kan worden door de term in combinatie met woorden als initiatief, nieuwsgierigheid en creativiteit te gebruiken. Daarnaast ontbreekt het universiteiten nog aan methodes om het ondernemerschap van studenten te beoordelen.

Context 

LERU is een netwerk van 23 Europese onderzoeksintensieve universiteiten. Vanuit Nederland zijn de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden aangesloten. De aanbevelingen in dit adviesrapport van LERU zijn gericht op alle stakeholders die een rol spelen in de vormgeving van het hoger onderwijs. In een soortgelijk rapport stelde de European Universities Association dat universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar raken door nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie. De Europese Unie wil onder Horizon Europe ondernemerschap en innovatie meer gaan stimuleren door het introduceren van de European Innovation Council.

Meer informatie: 

Publicatie: Student entrepreneurship at research-intensive universities. From a peripheral activity towards a new mainstream

Artikel Neth-ER: EIC: Commissie kondigt nieuwe stappen aan

Artikel Neth-ER: Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar
Artikel Neth-ER: 
Raamwerk voor impact van universiteiten op innovatie-ecosystemen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Europees Comité van de Regio’s wil 'effectievere onderzoeksinfrastructuren’

Er zijn nog grote tekortkomingen in de Europese Onderzoeksruimte op het gebied van onderzoeksinfastructuren, terwijl deze cruciaal zijn voor regionale ontwikkeling vanwege hun impact op onderzoeks-...

Lees meer

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer

Toekomst van EIT: focus op regionale impact en hoger onderwijs

De Commissie wil dat het European Institute of Innovation and Technology (EIT) zich de komende jaren richt op regionale impact, hoger onderwijs en het oprichten van nieuwe KIC’s. Dit staat in de...

Lees meer

Richtlijnen om mobiele werknemers en studenten te beschermen

Werknemers of studenten die naar het buitenland gaan voor werk of studie hebben te maken met veiligheidsrisico’s waar hun hoger onderwijsinstelling hen voor wil behoeden. De Coimbra Group heeft...

Lees meer