OSPP wil naar onderzoekssysteem gebaseerd op kennisdeling in 2030

4 juni 2020

Open Science moet de basis vormen voor een toekomstig systeem van gedeelde en openlijk toegankelijke onderzoeksuitkomsten. Dat stelt het Open Science Policy Platform op basis van haar afsluitende rapport. In het rapport doet het platform een aantal aanbevelingen die de inzet van Open Science het komende decennium moeten stimuleren.

OSPP wil nieuw platform dat Open Science overstijgt

Open Science vormt een belangrijke bouwsteen voor een onderzoekssysteem dat volledig draait op gedeelde en openlijk toegankelijke onderzoeksuitkomsten. Zo stelt het Open Science Policy Platform (OSPP) in het rapport Progress on Open Science: Towards a Shared Research Knowledge System’  ter afsluiting van haar vierjarige mandaat. Op dit moment bestaan er grote verschillen tussen de wijze waarop organisaties, bedrijven en disciplines omgaan met Open Science. Door het gebruik van Open Science te stimuleren en beleid in Europa beter af te stemmen hoopt OSPP een volgende stap te zetten in het digitaal delen van onderzoeksuitkomsten.

Innovatie en diversiteit centraal in delen van kennis  

Zo deed OSPP een aantal aanbevelingen die verder moeten bijdragen aan de ontwikkeling van een eerlijk en betrouwbaar systeem voor toegankelijke onderzoeksuitkomsten in 2030. Zo staat het ontwikkelen van een onderzoeksysteem dat inzet op het stimuleren van innovatie en vrijelijk delen van onderzoeksbevindingen centraal. Bovendien stuurt OSPP aan op een onderzoekcultuur waar ruimte is voor diversiteit en gelijke kansen.

Context

Open Science is een nieuwe vorm van wetenschap, gebaseerd op samenwerking en het digitaal verspreiden van kennis. Het OSPP fungeert sinds 2016 als een adviesgroep voor de Europese Commissie voor beleid omtrent Open Science. In 2018 deed het platform een aantal aanbevelingen op basis van de acht pijlers voor Open Science van de Commissie. OSPP biedt in het nieuwe rapport een kort overzicht van haar vorderingen en bevindingen van de afgelopen vier jaar.

Meer informatie:

Publicatie Commissie: Progress on Open Science: Towards a Shared Research Knowledge System
Artikel Neth-ER: Nationale coördinators en taskforces Open Science nodig

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

EOSC vereniging gaat van start

Er is een nieuwe vereniging voor de European Open Science Cloud opgezet. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich nog aanmelden om lid te worden. EOSC vereniging gelanceerd, open voor aanmeldingen...

Lees meer

Uw mening over publieke open data initiatief

De Commissie hoort graag uw mening over een initiatief rond het openstellen van datasets die een belangrijke socio-economische bijdrage kunnen leveren. U kunt tot en met 25 augustus feedback geven...

Lees meer

Commissie pleit voor open toegang tot corona-onderzoek

De Europese Commissie wil de valorisatie van corona-onderzoek verbeteren. Een nieuw manifest bepleit een meer flexibele toegang tot onderzoeksresultaten, onderzoeksdata en intellectueel eigendom...

Lees meer