O&I-beleid voor een duurzame en inclusieve toekomst

22 januari 2019

In het toekomstig beleid voor onderzoek en innovatie (O&I) zou duurzame en inclusieve ontwikkeling het centrale uitgangspunt moeten zijn. Dit blijkt uit een rapport over de toekomst van O&I in Europa dat geschreven is door Luc Soete, professor aan de Universiteit Maastricht, en Johan Stierna, beleidsmedewerker bij DG Research & Innovation. Europa zou haar rol als verantwoordelijke en hoogontwikkelde regio moeten inzetten om prioriteit te geven aan onderzoek dat de maatschappij ten goede komt.

Duurzame en inclusieve ontwikkeling staat centraal

Duurzame en inclusieve ontwikkeling moet het uitgangspunt zijn in het toekomstig EU-beleid voor onderzoek en innovatie (O&I). Dit blijkt uit de publicatie ‘What matters in research and innovation? geschreven door Luc Soete, professor aan de Universiteit Maastricht, en Johan Stierna, beleidsmedewerker bij de DG Research & Innovation. De auteurs concluderen dat investeringen in O&I niet enkel Europa’s concurrentiepositie en slimme groei zouden moeten bevorderen, maar juist de maatschappij ten goede moeten komen. Duurzaamheid zou de lange-termijn doelstelling op wereldwijd niveau moeten zijn en Europa zou haar leidende positie in de wereld kunnen herwinnen aan de hand van de drie O’s als beschreven in het rapport 'Europe’s Future: Open Innovation, Open Science, Open to the World'. Aan de andere kant wordt het belang van inclusiviteit benadrukt als interne doelstelling voor Europees O&I beleid. Daarbij zou de welvaartswinst uit investeringen in O&I in Europa beter verdeeld moeten worden. Veel van de voorgestelde missies voor Horizon Europe zouden goed passen in dit kader van inclusieve ontwikkeling.

Paradox

Een paradox wordt opgemerkt tussen hoe O&I gezien wordt in verschillende Europese landen. Investeringen in onderzoek, wetenschap en technologie worden door velen gezien als de ‘redder’ van de toekomst; welke de economie aanjaagt en duurzame ontwikkeling in gang zet. In sommige lidstaten leeft echter de zorg dat O&I tot bedreigingen leidt zoals een ongecontroleerde groei van technologische doorbraken die werkloosheid en meer ongelijkheid zal veroorzaken. De auteurs stellen dat het Europese O&I-beleid een unieke positie heeft om deze paradox tegen te gaan, door een andere richting en perspectief aan dit beleid te geven.

Context

De bevindingen van dit rapport zijn gebaseerd op een Tour d’Europe: bezoeken aan de EU-lidstaten in 2017 en 2018, waarbij het gesprek is aangegaan met denktanks, beleidsadviseurs, onderzoekers en andere experts. Deze tour werd geleid door de Research, Innovation and Science Expert Group (RISE), met ondersteuning van de Expert Group on the Economic and Societal Impact of Research and Innovation (ESIR), twee adviesgroepen die de Commissie ondersteunen op het gebied van onderzoeks- en innovatiebeleid.

In 2019 zal er een publicatie van RISE volgen over ‘101 Ideas on the Future of Research and Innovation in Europe’. Hierin zullen ideeën uiteengezet worden, om tegemoet te komen aan specifieke opmerkingen en zorgen die geuit zijn, alsook om een goede balans te vinden tussen nationale en Europese bevoegdheden op het gebied van samenwerking op O&I.

Meer informatie: 

Publicatie Europese Commissie: What matters in research and innovation? Reflections inspired from a ‘Tour d’Europe’

Website Tour d’Europe: Meetings with national policy experts - Tour d'Europe

Artikel Neth-ER: Luc Soete voorzitter RISE adviesgroep EC

Artikel Neth-ER: RISE bevestigt belang 3 O’s van Moedas

Artikel Neth-ER: Belanghebbenden steunen selectiecriteria en implementatiecriteria Mazzucato voor missie-gedreven O&I

Artikel Neth-ER: Een missie-benadering voor meer impact van KP9: hoe werkt dat?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

Groen licht voor Horizon Europe: Commissie nu aan zet

Horizon Europe krijgt stilaan vaste vorm. Nog voor de Europese verkiezingen bekrachtigen het Parlement en de Raad allebei de uitkomsten van de onderhandelingen over het onderzoeksprogramma. Daarmee...

Lees meer

Op de agenda: april

In april worden een aantal zaken op de valreep besproken. Brexit komt steeds dichterbij en de EU-27 regeringsleiders zullen nog één keer de koppen bij elkaar steken vóór het beoogd vertrek van het...

Lees meer

Raad stemt in met Horizon Europe

De lidstaten hebben ingestemd met het Kaderprogramma voor Horizon Europe, na een politiek akkoord in de triloog één week eerder. Deze goedkeuring is een belangrijke stap voor een vlotte start van...

Lees meer