OESO richt zich op de toekomst met een nieuwe vaardighedenstrategie

24 mei 2019

De OESO heeft haar vaardighedenstrategie geactualiseerd. Als hoofdaanbeveling geldt dat onderwijssystemen zich meer richten op een leven lang leren-model en dat vaardigheden en talenten beter benut moeten worden. Dit zal ervoor zorgen dat werknemers beter kunnen inspelen op de snel ontwikkelende arbeidsmarkt.

Een leven lang leren

De geactualiseerde vaardighedenstrategie van de OESO richt zich sterker op een leven lang leren en het aanleren van een brede waaier aan vaardigheden om tegemoet te komen aan de eisen van de arbeidsmarkt. OESO heeft haar strategie aangepast als antwoord op vier megatrends: digitalisering, globalisering, migratie en vergrijzing. De nieuwe strategie gaat uit van drie dimensies:

  1. Het ontwikkelen van relevante vaardigheden, en deze blijven ontwikkelen via een leven-lang-leren model;
  2. Vaardigheden effectiever inzetten in de arbeidsmarkt en de samenleving, door talent beter aan te trekken en in te zetten en de vaardighedenkloof te verkleinen;
  3. Het versterken van het bestuur van vaardighedenstelsels, door beleid beter te coördineren tussen verschillende delen van de overheid en door belanghebbenden hierbij te betrekken.

De strategie moet ervoor zorgen dat werknemers gemakkelijk nieuwe vaardigheden aanleren die goed aansluiten op de snel ontwikkelende arbeidsmarkt. Hierbij is het niet alleen van belang dat de onderwijs- en arbeidssector verandert, maar dat andere spelers, zoals bedrijven en het belastingsysteem, ook betrokken worden bij dit proces.

Context

De OESO heeft haar oorspronkelijke vaardighedenstrategie – die dateert uit 2012 – geactualiseerd. De vaardighedenstrategie biedt een overkoepelend actieplan dat beschrijft hoe ervoor gezorgd kan worden dat burgers over de juiste vaardigheden beschikken. De strategie richt zich met name op de 36 OESO landen en ondersteunt deze landen in het ontwikkelen van nationale plannen. Eerder had OESO een Skills Strategy Diagnoserapport over Nederland geschreven, waarin de topprioriteiten en uitdagingen van Nederland werden benoemd op het gebied van vaardigheden.

Meer informatie

Publicatie: OECD Skills Strategy 2019: Skills to shape a better future
Artikel Neth-ER: Gezamenlijke actieagenda nodig voor ontwikkelen en beter benutten van skills
Artikel Neth-ER: Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs
Artikel Neth-ER: Het aanleren van digitale vaardigheden met het ESF


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

Geef uw mening over de invulling van Digital Europe

De consultatie over de invulling van de eerste twee jaar van het Digital Europe programma staat nu open. Tot 25 oktober kunt u uw mening geven over de oriëntatie. Dit document zal de Commissie...

Lees meer

Europese landen denken anders over bij- en nascholing

De opvattingen en definities van bij- en nascholing verschillen tussen Europese landen en soms zelfs binnen een land. Zo blijkt uit een rapport van Cedefop, waarin zij onderzoek hebben gedaan naar...

Lees meer

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer