OESO richt zich op de toekomst met een nieuwe vaardighedenstrategie

24 mei 2019

De OESO heeft haar vaardighedenstrategie geactualiseerd. Als hoofdaanbeveling geldt dat onderwijssystemen zich meer richten op een leven lang leren-model en dat vaardigheden en talenten beter benut moeten worden. Dit zal ervoor zorgen dat werknemers beter kunnen inspelen op de snel ontwikkelende arbeidsmarkt.

Een leven lang leren

De geactualiseerde vaardighedenstrategie van de OESO richt zich sterker op een leven lang leren en het aanleren van een brede waaier aan vaardigheden om tegemoet te komen aan de eisen van de arbeidsmarkt. OESO heeft haar strategie aangepast als antwoord op vier megatrends: digitalisering, globalisering, migratie en vergrijzing. De nieuwe strategie gaat uit van drie dimensies:

  1. Het ontwikkelen van relevante vaardigheden, en deze blijven ontwikkelen via een leven-lang-leren model;
  2. Vaardigheden effectiever inzetten in de arbeidsmarkt en de samenleving, door talent beter aan te trekken en in te zetten en de vaardighedenkloof te verkleinen;
  3. Het versterken van het bestuur van vaardighedenstelsels, door beleid beter te coördineren tussen verschillende delen van de overheid en door belanghebbenden hierbij te betrekken.

De strategie moet ervoor zorgen dat werknemers gemakkelijk nieuwe vaardigheden aanleren die goed aansluiten op de snel ontwikkelende arbeidsmarkt. Hierbij is het niet alleen van belang dat de onderwijs- en arbeidssector verandert, maar dat andere spelers, zoals bedrijven en het belastingsysteem, ook betrokken worden bij dit proces.

Context

De OESO heeft haar oorspronkelijke vaardighedenstrategie – die dateert uit 2012 – geactualiseerd. De vaardighedenstrategie biedt een overkoepelend actieplan dat beschrijft hoe ervoor gezorgd kan worden dat burgers over de juiste vaardigheden beschikken. De strategie richt zich met name op de 36 OESO landen en ondersteunt deze landen in het ontwikkelen van nationale plannen. Eerder had OESO een Skills Strategy Diagnoserapport over Nederland geschreven, waarin de topprioriteiten en uitdagingen van Nederland werden benoemd op het gebied van vaardigheden.

Meer informatie

Publicatie: OECD Skills Strategy 2019: Skills to shape a better future
Artikel Neth-ER: Gezamenlijke actieagenda nodig voor ontwikkelen en beter benutten van skills
Artikel Neth-ER: Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs
Artikel Neth-ER: Het aanleren van digitale vaardigheden met het ESF


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Financiering voor ontwikkeling high-tech vaardigheden is beperkt

De financieringsmogelijkheden voor het ontwikkelen van high-tech vaardigheden onder werknemers moet verbeterd worden, zo stelt en nieuw rapport voor de Europese Commissie. Op dit moment is...

Lees meer

Voortgang Europese gereedheid digitaal leven lang leren verloopt ongelijk

Er is ruimte voor verbetering in een groot deel van de Europese lidstaten als het gaat om de gereedheid van digitale vaardigheden voor leven lang leren. De ‘Index of Readiness for Digital lifelong...

Lees meer

Wat beloofden de kandidaat-commissarissen aan het Parlement?

De kandidaat-commissarissen deden tijdens hun hoorzittingen in het Parlement een fiks aantal toezeggingen. Voor iedere commissaris geeft het Parlement nu een handig overzicht van deze beloftes. Neth...

Lees meer

Onderwijsraad: Jongerenwerkers (nog) niet digitaal vaardig

Jeugdwerkers moeten digitaal vaardiger worden om jongeren bij te kunnen benen. Daarvoor is een andere vorm van opleiding nodig met meer aandacht voor digitalisering, zo stelt de Raad voor Onderwijs...

Lees meer