OESO richt zich op de toekomst met een nieuwe vaardighedenstrategie

24 mei 2019

De OESO heeft haar vaardighedenstrategie geactualiseerd. Als hoofdaanbeveling geldt dat onderwijssystemen zich meer richten op een leven lang leren-model en dat vaardigheden en talenten beter benut moeten worden. Dit zal ervoor zorgen dat werknemers beter kunnen inspelen op de snel ontwikkelende arbeidsmarkt.

Een leven lang leren

De geactualiseerde vaardighedenstrategie van de OESO richt zich sterker op een leven lang leren en het aanleren van een brede waaier aan vaardigheden om tegemoet te komen aan de eisen van de arbeidsmarkt. OESO heeft haar strategie aangepast als antwoord op vier megatrends: digitalisering, globalisering, migratie en vergrijzing. De nieuwe strategie gaat uit van drie dimensies:

  1. Het ontwikkelen van relevante vaardigheden, en deze blijven ontwikkelen via een leven-lang-leren model;
  2. Vaardigheden effectiever inzetten in de arbeidsmarkt en de samenleving, door talent beter aan te trekken en in te zetten en de vaardighedenkloof te verkleinen;
  3. Het versterken van het bestuur van vaardighedenstelsels, door beleid beter te coördineren tussen verschillende delen van de overheid en door belanghebbenden hierbij te betrekken.

De strategie moet ervoor zorgen dat werknemers gemakkelijk nieuwe vaardigheden aanleren die goed aansluiten op de snel ontwikkelende arbeidsmarkt. Hierbij is het niet alleen van belang dat de onderwijs- en arbeidssector verandert, maar dat andere spelers, zoals bedrijven en het belastingsysteem, ook betrokken worden bij dit proces.

Context

De OESO heeft haar oorspronkelijke vaardighedenstrategie – die dateert uit 2012 – geactualiseerd. De vaardighedenstrategie biedt een overkoepelend actieplan dat beschrijft hoe ervoor gezorgd kan worden dat burgers over de juiste vaardigheden beschikken. De strategie richt zich met name op de 36 OESO landen en ondersteunt deze landen in het ontwikkelen van nationale plannen. Eerder had OESO een Skills Strategy Diagnoserapport over Nederland geschreven, waarin de topprioriteiten en uitdagingen van Nederland werden benoemd op het gebied van vaardigheden.

Meer informatie

Publicatie: OECD Skills Strategy 2019: Skills to shape a better future
Artikel Neth-ER: Gezamenlijke actieagenda nodig voor ontwikkelen en beter benutten van skills
Artikel Neth-ER: Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs
Artikel Neth-ER: Het aanleren van digitale vaardigheden met het ESF


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

Vaardigheden personeel essentieel voor succes van bedrijven

Bedrijven staan of vallen met de vaardigheden van het personeel, daarom is het belangrijk dat het onderwijs haar studenten de juiste vaardigheden aanleren. Dit blijkt uit een rapport gepubliceerd...

Lees meer

Nederland behoort tot de koplopers in digitalisering

Nederland behoort tot de koplopers op het vlak van digitalisering, zo blijkt uit de 2019 Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie. Hoewel alle EU-lidstaten vooruitgang...

Lees meer

Lage basisvaardigheden afgestudeerden baart OESO zorgen

Een derde van afgestudeerden in het hoger onderwijs haalt niet de lees- en rekenvaardigheid dat op dat niveau van hen verwacht wordt. Dit wordt geconstateerd in een studie van de OESO, waarin de...

Lees meer