OESO: maak schoolfinancieringsbeleid transparanter

27 juni 2017

Het schoolfinancieringsbeleid in de OESO landen is te complex en niet transparant. Dit blijkt uit een rapport van dat het financieringsbeleid van verschillende onderwijssystemen vergelijkt. In het rapport doet de OESO enkele aanbevelingen voor beleidsmakers.

Schoolfinanciering

Scholen en schoolsystemen moeten transparanter zijn over hun financieringsbeleid en over hoe financiële middelen verdeeld worden. Dit stelt de OESO in haar rapport “The Funding of School Education”, dat kijkt naar schoolfinancieringsbeleid in verschillende onderwijssystemen. Ook wordt er naar financiering in Nederland gekeken. Zo heeft Nederland bijvoorbeeld de hoogste jaarlijkse kosten voor zittenblijvers vergeleken met andere deelnemende OESO-landen en relatief hoge uitgaven aan het secondair onderwijs.

Aanbevelingen

In het rapport doet de OESO enkele aanbevelingen voor beleidsmakers. Volgens de OESO moeten financieringsstrategieën beter verbonden worden met onderwijsdoelen. Dit moet gebeuren op alle niveaus van een schoolsysteem. Ook moet er een stabiel en transparant systeem komen voor de verdeling van financiering, met een goede balans tussen reguliere financiering en extra financiering speciaal gericht op bepaalde scholen of groepen. Verder moet er beter en op een consistentere manier geëvalueerd worden hoe financiering uiteindelijk besteed is. Hierbij moet ook gekeken worden of de financiering op een eerlijke manier onder scholen verdeeld wordt.

Over het rapport

Dit rapport van de OESO werd medegefinancierd door de Europese Commissie. Het is het eerste uit een serie thematische rapporten over hulpbronnen voor scholen, met als doel om het beleid van OESO-landen te verbeteren. Het rapport bevat een analyse van schoolfinanciering, verschillende landenbeoordelingen (niet van Nederland) en een synthese, waarin de verschillende systemen met elkaar vergeleken worden.

Meer informatie:
Publicatie OESO: The Funding of School Education

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef uw mening over de onderwijsactiviteiten van het Europees Sociaal Fonds

Tot en met 24 februari 2020 kunt u uw mening geven over de onderwijsactiviteiten van het Europees Sociaal Fonds. De Commissie beoogt hiermee de onderwijsprogramma’s van het Fonds te verbeteren. De...

Lees meer

OESO: Onderwijs moet beter aansluiten op veranderende arbeidsmarkt

Onderwijssystemen moeten beter inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse rapport Education at a Glance. Er is met name groeiende behoefte aan mensen met...

Lees meer

‘Europese onderwijssystemen moeten worden opengesteld om beter in te spelen op de toekomst'’

Europese onderwijssystemen moeten meer worden opengesteld om voorbereid te blijven op de toekomst. Dit stelt de Think Tank van het Europees Parlement in een studie voor de CULT-Commissie, waarin zij...

Lees meer

Er moet nu actie worden ondernomen om de SDG's te realiseren

Het is belangrijk dat de Sustainable Development Goals worden gerealiseerd om de toekomst van Europa veilig te stellen. Dat benadrukt de Raad Algemene Zaken in haar conclusies. De Commissie moet nu...

Lees meer