OESO-landen willen betrouwbaar AI

3 juni 2019

42 landen ondertekenen de OESO-principes over kunstmatige intelligentie (AI). De vijf principes zouden moeten zorgen voor betrouwbare AI-systemen. 

AI-principes van OESO

De 36 OESO-landen en Argentinië, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Peru en Roemenië hebben vijf principes aangenomen over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). De principes hebben als doel betrouwbare AI-systemen te ontwikkelen, maar ze zijn niet bindend. De landen hebben de volgende afspraken gemaakt:

  1. AI moet zorgen voor inclusieve groei, duurzame ontwikkeling en welzijn. 
  2. De rechtstaat, democratie en diversiteit van de samenleving mogen nooit door AI-systemen ondermijnd worden. Daarom moeten AI-systemen waarborgen bevatten die een rechtvaardige maatschappij veiligstellen.
  3. AI-systemen moeten transparant zijn en er moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is. Zo kunnen mensen begrijpen wanneer ze met een AI-systeem te maken hebben en de beslissingen van een systeem aanvechten.
  4. AI-systemen moeten robuust en veilig zijn en dit moet gemonitord worden.
  5. Organisaties en individuen die AI-systemen ontwikkelen moeten verantwoordelijk zijn voor de correcte werking van deze systemen in lijn met deze principes.

Daarnaast raadt de OESO aan dat overheden moeten investeren of private partijen moeten aansporen om te investeren in onderzoek naar betrouwbare AI. Verder raadt de OESO landen aan om beleid te ontwikkelen zodat burgers de nodige vaardigheden aanleren. Tenslotte zouden landen samen moeten werken om betrouwbare AI-systemen te creëren.  

Context

In april 2019 presenteerde de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) van de Europese Commissie haar ethische richtlijnen voor de ontwikkeling en het gebruik van AI. Deze richtlijnen hebben net als de OESO tot doel om het vertrouwen in AI te versterken. De Europese richtlijnen eisen echter ook dat privacy en data governance moeten zijn gewaarborgd en dat AI geen vooroordelen mag aanleren. Mocht dit toch gebeuren, dan moet het algoritme veranderd worden.

De richtlijnen van de AI HLEG zijn omgezet in specifieke vragenlijsten, die AI-ontwikkelaars kunnen gebruiken als hulpmiddel om te controleren of een AI-systeem aan de richtlijnen voldoet.

Meer informatie: 

Publicatie OESO: Forty-two countries adopt new OECD Principles on Artificial Intelligence
Artikel Neth-ER: EC presenteert ethische richtlijnen voor Kunstmatige Intelligentie 
Artikel Neth-ER: EC presenteert gecoördineerd plan voor kunstmatige intelligentie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederland behoort tot de koplopers in digitalisering

Nederland behoort tot de koplopers op het vlak van digitalisering, zo blijkt uit de 2019 Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie. Hoewel alle EU-lidstaten vooruitgang...

Lees meer

De Raad geeft visie over het digitale beleid na 2020

De Raad heeft conclusies aangenomen over het digitaal beleid na 2020. Europa zou de grensoverschrijdende aspecten van digitalisering moeten bemoedigen en er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer

De EU krijgt een langetermijnstrategie voor industriebeleid

Als het aan de Raad Concurrentievermogen ligt, krijgt de Europese Unie een langetermijnstrategie voor industriebeleid met daarin een grote focus op onderwijs, onderzoek & innovatie. Om de...

Lees meer