OESO en Commissie geven advies ter bevordering management van ESIF

23 januari 2020

Om het management van Europese Structuur- en Investeringsfondsen in de Europese lidstaten te verbeteren, heeft de OESO in samenwerking met de Commissie een aanbevelingsrapport gepubliceerd. Aan de hand van vijf pilot projecten, waarin is geëxperimenteerd met beleid rondom het beheren van Europese Structuur- en Investeringsfondsen, zijn enkele uitdagingen en daarop volgende aanbevelingen geformuleerd. 

Bevorderen management ESIF  

De OESO heeft in samenwerking met de Europese Commissie aanbevelingen opgesteld ter bevordering van het management van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) in de lidstaten. Het aanbevelingsrapport genaamd ‘Strengthening Governance of EU Funds under Cohesion Policy bevat enkele uitdagingen voor management van de fondsen met daarbij passende concrete aanbevelingen om de fondsen zo efficiënt mogelijk te beheren. De aanbevelingen zijn gebaseerd op resultaten van vijf pilot projecten die zich hebben gericht op het testen van beleid en management rondom het beheren van de ESIF.

Uitdagingen en aanbevelingen   

In het rapport worden een aantal uitdagingen geïdentificeerd voor de beheersautoriteiten van de fondsen. Zo blijkt het door concurrentie moeilijk om goede werknemers aan te trekken en is er bovendien een wens voor betere trainingsmodules. Beheersautoriteiten hebben echter vaak niet het mandaat om hun capaciteit te vergroten. Daarnaast liggen er voor alle betrokkenen, inclusief de begunstigden, kansen om onderling sterkere partnerschappen te ontwikkelen; een meer gepersonaliseerde benadering stimuleert volgens het rapport effectiever gebruik van de fondsen.Verder blijkt dat de kadervoorwaarden die op nationaal en Europees niveau besloten worden een groot effect hebben op de capaciteit van beheersautoriteiten voor een goede besteding van de fondsen. Betere consultatie in het besluitvormingsproces met regionale autoriteiten zou een remedie kunnen zijn.

Context

De vijf EU-financiering fondsen die onder het ESIF vallen, worden via partnerschapovereenkomsten door de lidstaten zelf beheerd. De vijf pilot projecten zijn in 2018 van start gegaan in vijf Europese regio’s, waaronder de Lubelskie regio in Polen en de Extremadura regio in Spanje.                                                                                  
De aanbevelingen in het rapport dienen als gids voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheren van de ESIF in de Europese lidstaten voor de volgende programmaperiode. Momenteel wordt er door de Europese instellingen onderhandeld over de randvoorwaarden van het toekomstige programma.

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: Cohesion Policy post-2020: Commission and OECD list recommendations to improve the management of EU funds in Member States
Publicatie Commissie:
Cohesion policy beyond 2020: new Commission initiative helps Member States and regions improve the management of EU funds
Artikel Neth-ER:
Impact ESIF op onderwijs, onderzoek en innovatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Hoera! Interreg is 30 jaar oud, de stand van zaken

Interreg is 30 jaar oud. Het programma stimuleert kennisinstellingen om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke uitdagingen en kansen in de regio. Interreg heeft 170 miljoen Europeanen...

Lees meer

Corona noodmaatregelen goedgekeurd, herziening MFK-voorstel in de maak

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie, waarbij drie noodmaatregelen de Europese bevolking en bedrijven moeten ondersteunen in de...

Lees meer

EU-Actieplan voor de Circulaire Economie: vaardigheden belangrijk voor groene transitie

Circulariteit kan een positief effect hebben op de creatie van banen, op voorwaarde dat werknemers de vaardigheden verwerven die nodig zijn voor de groene transitie. Dit blijkt uit een nieuw...

Lees meer

Impact ESIF op onderwijs, onderzoek en innovatie

Investeringen onder de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) hebben een grote impact op onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit blijkt uit het voortgangsrapport van de Europese Commissie...

Lees meer