OESO: digitalisering en missies bepalend voor O&I-beleid

22 november 2018

Digitalisering en missies zullen het toekomstig beleid voor wetenschap, technologie en innovatie bepalen. Dit stelt OESO in haar rapport Science, Technology and Innovation Outlook 2018, waarin het de vooruitzichten van het beleid voor onderzoek en innovatie (O&I) vastlegt. OESO stelt dat missie-georiënteerd beleid populairder zal worden bij overheden voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Ook wordt onderzoek steeds data-intensiever. Een goede toegankelijkheid van wetenschap is daarom van belang. Overheden kunnen hier volgens OESO een rol in spelen.

Trends in het toekomstig beleid voor O&I

Het toekomstig beleid omtrent wetenschap, technologie en innovatie wordt gekenmerkt door digitalisering en zal meer missie-georiënteerd zijn, aldus OESO. Dit blijkt uit het rapport Science, Technology and Innovation Outlook 2018 waarin zij de vooruitzichten voor onderzoeks- en innovatiebeleid (O&I) schetst. OESO geeft aan dat het beleid voor O&I wordt beïnvloed door verschillende maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, klimaatverandering en globalisering. Deze uitdagingen zijn steeds vaker onderdeel van beleidsstrategieën voor onderzoek. Wetenschap en technologie kunnen voor veel van deze uitdagingen een oplossing bieden, mits zij voorzien zijn van de juiste aansturing en gecombineerd worden met innovaties en beleidshervormingen. OESO waarschuwt wel dat hedendaagse technologie door snelle vooruitgang naast kansen ook voor aanzienlijke schade kan zorgen.

Missie-gedreven beleid

Overheden zijn meer gebruik zijn gaan maken van missie-georiënteerd beleid, waarbij zij wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen proberen te richten op bepaalde doelstellingen die relevant zijn voor de samenleving. Overheden proberen dit te bereiken door meer samen te werken met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld en door bijvoorbeeld private investeringen in O&I te bevorderen. De huidige daling in publieke uitgaven belemmert volgens OESO echter de verwezenlijking van het missie-georiënteerd beleid. Ook waarschuwt OESO ervoor dat de genderkloof in de onderzoekssector oplossingen voor de uitdagingen in de weg kan staan.

Effect van digitalisering op innovatie

Het onderzoeksveld gaat steeds meer gebruik maken van data en digitalisering. Goede toegankelijkheid van data is daarom van groot belang voor ontwikkelingen in onderzoek en innovatie, volgens OESO. Door bij te dragen aan toegankelijkere wetenschap kunnen overheden transparantie en het vertrouwen in de onderzoekswereld stimuleren. Naast de uitdagingen die digitalisering voor beleidsmakers creëren, kunnen overheden zelf ook digitale technologieën benutten: big data kan bijvoorbeeld nuttig ingezet worden voor de vormgeving en ontwikkeling van beleid.

Context

In het rapport schetst OESO een overzicht van wereldwijde trends in wetenschap, technologie en innovatie. Hierbij nam het verschillende onderwerpen in acht, voornamelijk de kansen en uitdagingen omtrent datatoegankelijkheid, kunstmatige intelligentie en innovatie. De Europese Commissie heeft het voornemen om missie-georiënteerd beleid door te voeren in Horizon Europe.

Meer informatie

Publicatie OESO: OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018
Publicatie OESO: OESO – vooruitzichten voor wetenschap, technologie en innovatie 2018 (samenvatting in het Nederlands)
Artikel Neth-ER: EESC: communicatie met burgers over de impact van Horizon Europe is cruciaal
Artikel Neth-ER: Plan S: publiek gefinancierd onderzoek verplicht Open Access na 2020
Artikel Neth-ER: OESO: meer diversiteit in onderwijs en onderzoek nodig voor gendergelijkheid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe...

Lees meer

ERAC: hoe kunnen niet-traditionele partijen betrokken worden bij open innovatie?

Open innovatie kan gefaciliteerd worden door maatregelen te nemen die niet-traditionele partners stimuleren te participeren in het innovatieproces. Dit blijkt uit de opinie van de Standing Working...

Lees meer

Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar

Door steeds nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie raken universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar. Dit valt te lezen in een rapport...

Lees meer

RISE: Tijd om écht te luisteren naar de Europese bevolking

Europese burgers zouden in de toekomst nauwer moeten worden betrokken bij wetenschap. Dit staat in een rapport dat is opgesteld door de Research, Innovation and Science Expert Group. De groep...

Lees meer