OESO: Wat is nodig voor goede leerwerkplekken?

18 oktober 2018

Leerwerkplekken moeten aantrekkelijk zijn voor zowel studenten als werkgevers. Dat stelt de OESO in een publicatie. Leerwerkplekken zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in de overgang van opleiding naar arbeidsmarkt onder invloed van technologische- en digitale ontwikkelingen. OESO geeft daarom antwoord op veelvoorkomende vragen van beleidsmakers om in kaart te brengen wat nodig is voor effectieve leerwerkplekken. 

Leerwerkplek moet van waarde zijn voor studenten en werkgevers

Leerwerkplekken zijn het nuttigst wanneer ze aantrekkelijk zijn voor zowel de studenten als de werkgevers. Dat stelt de OESO in de publicatie Seven Questions about Apprenticeships: Answers from International Experience, op basis van eerder onderzoek naar leerwerkplekken in verschillende OESO-landen. Leerwerkplekken worden steeds belangrijker om de positie van jongeren op een snel veranderende arbeidsmarkt te verbeteren. Er zijn echter nog steeds uitdagingen voor opleidingen, studenten en werkgevers om voor een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te zorgen. De OESO beantwoordt daarom in deze publicatie veelvoorkomende vragen van beleidsmakers, zoals hoe er bij leerwerkplekken voor een goede leerervaring gezorgd kan worden en hoe meer studenten aangetrokken kunnen worden voor leerwerkplekken. Zij concludeert dat de duur, vergoeding en capaciteit van werkgevers om studenten te trainen allemaal factoren zijn voor een succesvolle leerwerkplek.

Aanbevelingen voor goede leerwerkplekken

Idealiter bieden leerwerkplekken studenten een goede overgang naar de arbeidsmarkt. De duur en het niveau van de leerwerkplek moeten daarom afgestemd zijn op de student, zodat deze optimaal vaardigheden kan ontwikkelen die van pas komen in verschillende beroepen. OESO concludeert dat een uniforme aanpak om die reden niet wenselijk is. Om succesvolle leerwerkplekken te creëren is het daarnaast van belang dat de vergoeding van een leerwerkplek in balans is met de kosten en baten van zowel de werkgever als de student. OESO wijst er ten slotte op dat het een uitdaging is voor loopbaanbegeleidingsdiensten om studenten te wijzen op de kansen en voordelen van leerwerkplekken voor studenten, die hier vaak niet goed van op de hoogte zijn.

Context

Na een periode van minder aandacht voor leerwerkplekken hebben deze in de afgelopen jaren weer een belangrijkere rol gekregen in verschillende beroepsopleidingen, onder meer door het besef dat jonge mensen klaar moeten zijn voor een onvoorspelbare arbeidsmarkt die om nieuwe vaardigheden vraagt. Sinds 2015 publiceert OESO regelmatig rapporten over leerwerkplekken in het beroepsonderwijs, waarin beleid geanalyseerd wordt en de OESO op basis daarvan beleidsmakers adviseert.

Meer informatie

Persbericht OESO: How to create apprenticeships that work
Publicatie OESO: Seven Questions about Apprenticeships: Answers from International Experience
Publicaties OESO: OECD thematic studies: Work-based learning in vocational education and training (VET)
Artikel Neth-ER: Cedefop: aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt uitdaging voor Europa
Artikel Neth-ER: Raad spreekt zich uit voor kwaliteitskader leerwerkplekken

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC: meer praktijkervaring in het onderwijs ten behoeve van KET’s en AMT

Onderwijssystemen moeten meer mogelijkheden bieden voor praktijkervaring door nauwer samen te werken met het bedrijfsleven. Dit blijkt uit het tussenrapport van de Europese Commissie ter...

Lees meer

Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie

De lidstaten moeten meer doen om laaggeschoolde volwassenen te helpen in het kader van de aanbeveling Upskilling Pathways, aldus de Europese Commissie, die onderzocht heeft welke maatregelen...

Lees meer

EC evalueert impact van ECVET en EQAVET

De mobiliteitservaring van studenten in het beroepsonderwijs is verbeterd door het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Dit blijkt uit een studie van de Europese...

Lees meer

UNESCO: weinig vooruitgang in bereiken van SDG kwalitatief onderwijs

We zijn niet goed op weg om de gestelde criteria voor Sustainable Development Goal (SDG) vier, over kwalitatief onderwijs, te halen voor 2030. Dat is de belangrijkste conclusie van de...

Lees meer