OESO: Wat is nodig voor goede leerwerkplekken?

18 oktober 2018

Leerwerkplekken moeten aantrekkelijk zijn voor zowel studenten als werkgevers. Dat stelt de OESO in een publicatie. Leerwerkplekken zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in de overgang van opleiding naar arbeidsmarkt onder invloed van technologische- en digitale ontwikkelingen. OESO geeft daarom antwoord op veelvoorkomende vragen van beleidsmakers om in kaart te brengen wat nodig is voor effectieve leerwerkplekken. 

Leerwerkplek moet van waarde zijn voor studenten en werkgevers

Leerwerkplekken zijn het nuttigst wanneer ze aantrekkelijk zijn voor zowel de studenten als de werkgevers. Dat stelt de OESO in de publicatie Seven Questions about Apprenticeships: Answers from International Experience, op basis van eerder onderzoek naar leerwerkplekken in verschillende OESO-landen. Leerwerkplekken worden steeds belangrijker om de positie van jongeren op een snel veranderende arbeidsmarkt te verbeteren. Er zijn echter nog steeds uitdagingen voor opleidingen, studenten en werkgevers om voor een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te zorgen. De OESO beantwoordt daarom in deze publicatie veelvoorkomende vragen van beleidsmakers, zoals hoe er bij leerwerkplekken voor een goede leerervaring gezorgd kan worden en hoe meer studenten aangetrokken kunnen worden voor leerwerkplekken. Zij concludeert dat de duur, vergoeding en capaciteit van werkgevers om studenten te trainen allemaal factoren zijn voor een succesvolle leerwerkplek.

Aanbevelingen voor goede leerwerkplekken

Idealiter bieden leerwerkplekken studenten een goede overgang naar de arbeidsmarkt. De duur en het niveau van de leerwerkplek moeten daarom afgestemd zijn op de student, zodat deze optimaal vaardigheden kan ontwikkelen die van pas komen in verschillende beroepen. OESO concludeert dat een uniforme aanpak om die reden niet wenselijk is. Om succesvolle leerwerkplekken te creëren is het daarnaast van belang dat de vergoeding van een leerwerkplek in balans is met de kosten en baten van zowel de werkgever als de student. OESO wijst er ten slotte op dat het een uitdaging is voor loopbaanbegeleidingsdiensten om studenten te wijzen op de kansen en voordelen van leerwerkplekken voor studenten, die hier vaak niet goed van op de hoogte zijn.

Context

Na een periode van minder aandacht voor leerwerkplekken hebben deze in de afgelopen jaren weer een belangrijkere rol gekregen in verschillende beroepsopleidingen, onder meer door het besef dat jonge mensen klaar moeten zijn voor een onvoorspelbare arbeidsmarkt die om nieuwe vaardigheden vraagt. Sinds 2015 publiceert OESO regelmatig rapporten over leerwerkplekken in het beroepsonderwijs, waarin beleid geanalyseerd wordt en de OESO op basis daarvan beleidsmakers adviseert.

Meer informatie

Persbericht OESO: How to create apprenticeships that work
Publicatie OESO: Seven Questions about Apprenticeships: Answers from International Experience
Publicaties OESO: OECD thematic studies: Work-based learning in vocational education and training (VET)
Artikel Neth-ER: Cedefop: aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt uitdaging voor Europa
Artikel Neth-ER: Raad spreekt zich uit voor kwaliteitskader leerwerkplekken

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Het aanleren van digitale vaardigheden met het ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt in een aantal Europese lidstaten ingezet voor projecten die zich richten op het aanleren van digitale vaardigheden. Het ESF Learning and Skills network heeft...

Lees meer

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een...

Lees meer

Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer