OESO: Innovatie bevordert de arbeidsmarkt, maar nieuwe benadering innovatiebeleid is nodig

30 oktober 2017

Innovatie heeft een positieve invloed op werkgelegenheid, blijkt uit een rapport van de OESO, maar landen moeten meer actie ondernemen om de voordelen van globalisering en technologische vooruitgang goed te benutten. Daarnaast blijkt dat onderwijs een belangrijke rol speelt in het integreren van studenten en werkenden in de arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid door innovatie

Innovatie is van groot belang voor het creëren van werkgelegenheid, blijkt uit het rapport Investing in Innovation and Skills van de OESO. Echter laat het onderzoek ook zien dat technologische vooruitgang in combinatie met globalisering zowel positief als negatief gecorreleerd kan zijn aan groei van werkgelegenheid en integratie op de arbeidsmarkt. De OESO-landen wordt daarom aangeraden meer gecoördineerde actie te ondernemen om de voordelen van globalisering en technologische vooruitgang beter en gelijkmatiger te benutten. Bovendien zijn er volgens het rapport nieuwe benaderingen op het gebied van wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid nodig om het verspreiden en creëren van kennis verder aan te moedigen.

Onderwijs positieve invloed op arbeidsmarkt

Daarnaast blijkt uit het rapport dat onderwijs en leven lang leren in belangrijke mate bijdragen aan het vermogen van studenten en werkenden om te integreren in de arbeidsmarkt of over te stappen naar een andere baan. De ontwikkeling van zowel cognitieve als niet-cognitieve vaardigheden spelen hierbij een rol. Wel hebben innovatieve bedrijven meer inzicht nodig in hoe de ontwikkeling van vaardigheden zich relateren aan investeringen in- en management van kennis.Dit vraagt om een beter begrip van de relatie tussen management, vaardigheden en op kennis gebaseerd kapitaal.

Context

Het rapport Investing in Innovation and Skills geeft een overzicht van de uitkomsten van het OESO-project ‘GVCs, jobs and skills’, waarin de wisselwerking tussen banen, vaardigheden en global value chains (GVCs) onder de loep wordt genomen en gekeken wordt naar het effect van technologische innovatie hierop.

Meer informatie:

Publicatie OESO: Investing in Innovation and Skills

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Eurogroep: hervorm innovatiebeleid voor sterker Europa

De Eurogroep is het erover eens dat de investeringen in onderzoek en innovatie omhoog moeten, om niet verder achterop te raken bij mondiale grootmachten. Naast een verhoging van investeringen is het...

Lees meer

Zes sectoren voor het industriebeleid

Industrie-experts hebben voor de Commissie zes strategische en toekomstgerichte industriële sectoren gekozen. Het Strategic Forum on Important Projects of Common European Interest doet in een...

Lees meer

Kroatisch voorzitterschap: O&I essentieel voor concurrentiepositie Europa

Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in onderzoek en innovatie om een sterker Europa op het wereldtoneel te faciliteren. Dit stelt de Kroatische president Andrej Plenković in een speech waarin hij...

Lees meer

Digitale ontwikkelingen helpen bij leven lang leren

Digitale ontwikkelingen bieden mensen steeds meer mogelijkheden om een leven lang te blijven leren. Met name op het gebied van carrièreontwikkeling en zelfgestuurd leren liggen er kansen, zo stelt...

Lees meer