OESO: Innovatie bevordert de arbeidsmarkt, maar nieuwe benadering innovatiebeleid is nodig

30 oktober 2017

Innovatie heeft een positieve invloed op werkgelegenheid, blijkt uit een rapport van de OESO, maar landen moeten meer actie ondernemen om de voordelen van globalisering en technologische vooruitgang goed te benutten. Daarnaast blijkt dat onderwijs een belangrijke rol speelt in het integreren van studenten en werkenden in de arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid door innovatie

Innovatie is van groot belang voor het creëren van werkgelegenheid, blijkt uit het rapport Investing in Innovation and Skills van de OESO. Echter laat het onderzoek ook zien dat technologische vooruitgang in combinatie met globalisering zowel positief als negatief gecorreleerd kan zijn aan groei van werkgelegenheid en integratie op de arbeidsmarkt. De OESO-landen wordt daarom aangeraden meer gecoördineerde actie te ondernemen om de voordelen van globalisering en technologische vooruitgang beter en gelijkmatiger te benutten. Bovendien zijn er volgens het rapport nieuwe benaderingen op het gebied van wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid nodig om het verspreiden en creëren van kennis verder aan te moedigen.

Onderwijs positieve invloed op arbeidsmarkt

Daarnaast blijkt uit het rapport dat onderwijs en leven lang leren in belangrijke mate bijdragen aan het vermogen van studenten en werkenden om te integreren in de arbeidsmarkt of over te stappen naar een andere baan. De ontwikkeling van zowel cognitieve als niet-cognitieve vaardigheden spelen hierbij een rol. Wel hebben innovatieve bedrijven meer inzicht nodig in hoe de ontwikkeling van vaardigheden zich relateren aan investeringen in- en management van kennis.Dit vraagt om een beter begrip van de relatie tussen management, vaardigheden en op kennis gebaseerd kapitaal.

Context

Het rapport Investing in Innovation and Skills geeft een overzicht van de uitkomsten van het OESO-project ‘GVCs, jobs and skills’, waarin de wisselwerking tussen banen, vaardigheden en global value chains (GVCs) onder de loep wordt genomen en gekeken wordt naar het effect van technologische innovatie hierop.

Meer informatie:

Publicatie OESO: Investing in Innovation and Skills

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cedefop: Coronacrisis raakt gemiddeld gekwalificeerde beroepen extra hard

De komende 10 jaar zal de vraag naar hooggeschoolde en lager geschoolde arbeiders extra toenemen, terwijl de druk op het middensegment zal toenemen. Deze trend zal nog eens versterkt worden door de...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer

Geef uw mening over de Green Deal call voor onderzoek

De Europese Commissie vraagt om uw input voor de speciale Green Deal call in Horizon 2020. Met de call is naar verwachting 1 miljard euro gemoeid. Tot 3 juni kunt u reageren. Uw mening over O&I...

Lees meer

Geef uw mening over versoepeling staatsteunregels

De Commissie wil graag uw mening over de voorgestelde herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De verordening moet het mogelijk maken om projecten te ondersteuen die een ‘Seal of...

Lees meer