Nog weinig synergieën tussen ESF en Erasmus+

13 juni 2019

Slechts 17,6% van de nationale instanties die het Europees Sociaal Fonds (ESF) beheren, hebben een positieve ervaring met het combineren van ESF en Erasmus+ fondsen. Dit blijkt uit een enquête van de Europese Commissie onder ESF-beheersinstanties. Technische ondersteuning kan synergieën tussen beide fondsen bevorderen.

Gebrek aan samenwerking tussen ESF en Erasmus+

Slechts 17,6% van de ESF-beheersinstanties heeft positieve ervaringen met het combineren van ESF en Erasmus+-fondsen. Meer dan 70% geeft aan helemaal geen ervaring te hebben met het combineren van beide fondsen. Bovendien geeft 53% aan überhaupt geen contact te hebben met hun nationaal agentschap voor Erasmus+. Dit blijkt uit het rapport ‘Lessons learned from transnational cooperationvan de Europese Commissie, waarvoor 17 ESF-beheersinstanties de enquête invulden. Het rapport identificeert dan ook het beheer door verschillende agentschappen – met eigen procedures en vaktaal - en gebrek aan ervaring in het combineren van de programma’s als de grootste struikelblokken. 

Samenwerking mogelijk door technische ondersteuning

Technische ondersteuning door de EU zou het combineren van ESF en Erasmus+-fondsen mogelijk maken, aldus het rapport. Een nieuwe EU-werkgroep zou gezamenlijke procedures en richtlijnen kunnen opstellen en daarmee de administratieve lasten kunnen verminderen. Een nieuwe structuur op EU-niveau kan ook de planning en informatie-uitwisseling tussen de verschillende programma’s bevorderen. Ten slotte moeten nationale en regionale spelers zelf nadrukkelijker op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn het Litouwse project Higher education internationalisation development, waarin zowel buitenlandstudies als -stages zijn opgenomen en het Poolse Foundation for the Development of the Education System, wat ESF en Erasmus+-fondsen combineert in 10 verschillende mobiliteitsprojecten.

Context

Het Europees Sociaal Fonds is gericht op het investeren in menselijk kapitaal. In mei 2018 presenteerde de Commissie haar voorstel voor ESF+, wat een aantal bestaande EU-fondsen en programma’s combineert en de regels versimpelt. Deze simplificatie moet synergieën met andere programma’s als Horizon Europe of Erasmus+ mogelijk maken. De onderhandelingen tussen Raad en Parlement over ESF+ zijn nog niet begonnen. Neth-ER verzamelde eerder haar aanbevelingen voor synergieën tussen EU-programma's in het non-paper ‘Enhancing synergies for the next EU knowledge programmes’.

Meer informatie: 

Publicatie Europese Commissie: Lessons learned from transnational cooperation – ESF Transnational Platform
Non-paper Neth-ER: Enhancing synergies for the next EU knowledge programmes
Artikel Neth-ER: Het aanleren van digitale vaardigheden met het ESF
Artikel Neth-ER: EP ziet belang van interregionale samenwerking op innovatie
Artikel Neth-ER: Cohesiebeleid na 2020: gericht op innovatie en digitale technologieën
Artikel Neth-ER: EC: Maak widening en synergieën H2020 - ESIF nationale en regionale prioriteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vijf Nederlandse partners in tweede pilot Centres of Vocational Excellence

De Europese Commissie heeft vandaag vijf nieuwe partnerschappen bekendgemaakt die deel uit zullen maken van de Platforms of Centres of Vocational Excellence. Hieronder bevinden zich vijf Nederlandse...

Lees meer

17 eerste Europese Universiteiten-netwerken ontvangen top-up uit Horizon

Alle 17 netwerken uit de eerste ronde van het Europese Universiteiten-initiatief krijgen een top-up van 2 miljoen euro vanuit het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Met de in totaal 34 miljoen...

Lees meer

40 nieuwe Erasmus Mundus joint masters

In september gaan er weer 40 nieuwe Erasmus Mundus joint master programma’s van start. Studenten hebben volgend jaar keus uit 120 verschillende programma’s, waarbij ze binnen één programma aan...

Lees meer

ETF: "Lokale Centres of Vocational Excellence opereren nog te geïsoleerd"

Veel lokaal gevormde Centres of Vocational Excellence (CoVe’s) functioneren in isolatie waardoor zij niet worden blootgesteld aan praktijken in andere CoVe’s. Dit is één van de conclusies uit een...

Lees meer