Nieuwe regels, nieuwe kansen

1 december 2011
De Europese Commissie zet met haar voorstel voor de Rules for participation voor het nieuwe programma Horizon 2020 vol in op een stevige vereenvoudiging. Maar zijn de eindgebruikers ook geholpen met de nieuwe regels? Neth-ER biedt u een eerste ‘tour de Horizon’ als het gaat om de nieuwe regels van deelname binnen Horizon 2020.

Vereenvoudiging van de financiële regels en de forms of grants is voor de Commissie het uitgangspunt geweest bij de voorbereiding voor de Rules for participation van Horizon 2020. De Commissie verwacht dat de gemiddelde time to grant terug kan worden gebracht met 100 dagen vergeleken met de huidige situatie. Vergeleken met de rules in KP7 is het voorstel voor Horizon 2020 van de EC daadwerkelijk eenvoudiger. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste uitgangspunten tussen de twee programma’s op het gebied van directe en indirecte kosten weergegeven: 

Vergoeding KP7 Horizon 2020
Directe Kosten

50% (profit organisations),

75% (non-profit organisations) and 

100% (ERC and Marie Curie) of the total eligible costs

50% for demonstration

100% of the total eligible costs

70% for piloting and   demonstration

Indirecte Kosten

20% flat rate for industry

60% flat rate for non-profit public  bodies

20% flat rate


Exit Full Cost?
Met betrekking tot de definities die de Commissie hanteert voor de indirecte kosten treedt er echter onmiddelijk onduidelijkheid op vanwege de volgende passage die we in het Explanatory memorandum van de Rules for participation tegenkomen: “For indirect costs, the calculation is radically simplified; the reimbursement foresees a flat rate based on total direct eligible costs of participants with a possibility to declare costs actually incurred which is limited to non-profit legal entities.”
Het is ronduit opvallend dat in de Rules for participation zelf deze mogelijkheid niet meer genoemd wordt.  

Veel Nederlandse deelnemers aan EU-onderzoeksprogramma’s maken gebruik van een integrale kostenbenadering (full cost). In het huidige Kaderprogramma biedt de EC de mogelijkheid aan deelnemende instellingen om op deze wijze de kosten vergoed te krijgen. Nu lijkt het er echter op dat de Commissie een integrale kostenbenadering niet langer ondersteunt. Deze ontwikkeling is zeer ongunstig voor de Nederlandse universiteiten en organisaties als TNO. Op Europees niveau is er dan ook vanuit organisaties als EUA en EARTO een stevige lobby te verwachten om full cost vergoedingen alsnog mogelijk te maken in Horizon 2020.  

Minder tijdschrijven, minder controle
De Commissie geeft in haar voorstel voor Horizon 2020 aan, dat slechts 7% van de projecten te maken zal krijgen met ex-post audits. Dit is een enorme verbetering in vergelijking met de situatie in KP7. Echter, omdat met name grotere onderzoeksprojecten zullen worden gecontroleerd, krijgt relatief gezien een groter deel van het budget van Horizon 2020 te maken met deze ex-post audits.  

Als het gaat om tijdschrijven, een veel gehoorde klacht bij onderzoekers, lijkt de Commissie naar de stakeholders te hebben geluisterd. In het voorstel stelt de EC: “Simplification of time-recording by providing a clear and simple set of minimum conditions, in particular abolition of time-recording obligations for staff working full time on the EU project.” Dit betekent geen time-sheets meer voor onderzoekers. Een aanzienlijke reductie van administratieve lasten, kortom. 

Lobbying the rules
Over de Rules for participation zullen de Raad en het Europees Parlement zich waarschijnlijk pas in de loop van 2012 gaan buigen. De eerste geruchten zijn zelfs dat deze onderhandelingen over de termijn van het Deense voorzitterschap van de Europese Unie (januari tot en met juni 2012) worden heen getild. Zoals verwacht mag worden, zal er een stevige lobby op gang komen rondom de methoden van integrale kostenbenadering.

Veel van de huidige deelnemers aan het Zevende kaderprogramma zullen niet staan te juichen bij het huidige voorstel van de Rules for participation. De vraag kan gesteld worden of deze rules vooral interessant zijn voor de Commissie zelf of dat de deelnemers aan Horizon 2020 ermee geholpen zijn. Daarmee is één ding zeker: over de rules is het laatste woord nog lang niet gezegd en geschreven.

door Sebastiaan den Bak

Meer informatie:
Artikel:  EC wil 80 miljard in onderzoek en innovatie investeren!
EC Regulation: on the Rules for Participation

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Tweede editie Horizon Impact Award geopend

De inschrijvingen voor de Horizon Impact Award 2020 zijn geopend. Met deze prijs honoreert de Commissie onderzoeksprojecten uit Horizon 2020 en FP7 projecten die een grote maatschappelijke bijdrage...

Lees meer

Ben of ken jij een vrouwelijke innovator?

De Europese Commissie heeft de aanmeldingen voor de jaarlijkse EU Prize for Women Innovators geopend. Zij is op zoek naar vrouwelijke ondernemers die opvallende innovatieve en creatieve bedrijven...

Lees meer

MSCA: 378 miljoen voor 2.500 onderzoekers

De Europese Commissie ondersteunt in 2020 2.500 onderzoekers via de Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships en COFUND acties. In totaal wordt 387 miljoen euro uitgereikt; een toename van 32...

Lees meer

Vaste Europese Holocaust onderzoeksfaciliteit van start

Het European Holocaust Research Infrastructure slaat de handen ineen om een permanente Europese faciliteit voor Holocauststudies op te richten. Dit werd bekendgemaakt op de Internationale...

Lees meer