Nieuwe gids synergie EFSI en Structuurfondsen

23 februari 2016

De Europese Commissie heeft een brochure uitgebracht die het combineren van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) met het Europese Fonds voor strategische investeringen (EFSI) inzichtelijk maakt. De brochure bevat praktische tips hoe de fondsen te combineren en de impact hiervan te maximaliseren.

Verschillende combinaties
De brochure ‘Investment Plan for Europe: new guidelines on ESIF with the EFSI’, die tot stand is gekomen in samenwerking met de Europese Investeringsbank, moet het inzichtelijker maken hoe projecten uit beide bronnen te financieren zijn. De ESIF en EFSI middelen kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden, wat afhangt van het project. In de brochure wordt een overzicht gegeven van de verschillende mogelijke combinaties op projectniveau of via een financieel instrument. 

Extra financiering mobiliseren
Het doel van deze combinaties van EFSI en ESIF is om de terugval van investeringen in Europa aan te pakken en meer financiering te mobiliseren. Sinds de programmaperiode 2014-2020 is het mogelijk voor lidstaten en regio’s om ESIF-fondsen te combineren met andere financieringsbronnen. Andersom is het ook mogelijk voor de begunstigden van financiering uit de ESIF om ondersteuning te ontvangen van EFSI. 

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie: Investment Plan for Europe: new guidelines on combining European Structural and Investment Funds with the EFSI
Website brochure: European Structural and Investment FUNDS and European Fund for Strategic Investments complementarities
Dossier ESIF
Website EFSI

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef uw mening over het e-cohesion data-uitwisselingssysteem

De Europese Commissie vraagt in een nieuwe consultatie uw mening over het e-cohesion systeem. Dit elektronische data-uitwisselingsysteem werd afgelopen programmaperiode (2014-2020) geïntroduceerd....

Lees meer

Partnerschappen gezocht voor interregionale innovatie

De Commissie is op zoek naar interregionale partnerschappen om innovatieprojecten op te zetten. Een nieuwe pilot call richt zich op het herstel van regio’s na de corona-pandemie door middel van...

Lees meer

Hoera! Interreg is 30 jaar oud, de stand van zaken

Interreg is 30 jaar oud. Het programma stimuleert kennisinstellingen om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke uitdagingen en kansen in de regio. Interreg heeft 170 miljoen Europeanen...

Lees meer

Werken de widening-acties als middel om de Europese innovatiekloof te verkleinen?

Europa kampt met een interne onderzoeks -en innovatiekloof die een groot verschil blootlegt tussen de innovatiekracht van West-/Noord-Europese landen en de zogenoemde widening-landen, voornamelijk...

Lees meer