Nieuwe consultatie strategisch plan Horizon Europe verfijnt details

1 september 2020

De Commissie vraagt uw mening over het strategisch plan voor Horizon Europe. Voor ieder cluster in het onderzoeksprogramma heeft de Commissie vier tot zes gewenste doelen geformuleerd. Per doel wordt gevraagd of de verwachtingen helder zijn en hoe onderzoek kan bijdragen. Reageren kan tot en met 18 september 2020.

Geef input

U kunt nu input geven op het strategisch plan voor Horizon Europe. De Commissie heeft in een conceptversie vier tot zes gewenste doelen geformuleerd voor de zes thematische clusters in Horizon Europe (“expected impacts”). Deze doelen moeten richting geven aan Europese onderzoeksactiviteiten in de komende programmaperiode. Voor ieder van de doelen vraagt de Commissie of de verwachte impact duidelijk is, of onderzoek kan bijdragen en of de tekst goed aansluit op de geformuleerde ambities. Daarnaast kan men aangeven hoe het cluster zich verhoudt tot andere onderdelen van Horizon Europe en andere Europese programma’s. Reageren kan tot en met 18:00 op 18 september 2020.

Context

Het strategisch plan moet richting geven aan Europees onderzoek en de impact van Horizon Europe vergroten. Een drieledig consultatieproces in 2019 moest het kennisveld en de maatschappij betrekken bij het bepalen van de prioriteiten voor Europees onderzoek. Dat proces mondde in januari 2020 uit in de oriëntaties voor het strategisch plan, waarin people, planet en prosperity centraal staan. De consultatie zou eigenlijk eind juni opengesteld worden. Volgens de Commissie waren nog nooit zoveel mensen betrokken bij het bepalen van Europese prioriteiten: 9000.

Meer informatie:

Persbericht Commissie: Share your views on Horizon Europe’s priorities for the next four years
Consultatie Commissie: Horizon Europe First Strategic Plan 2021-2024
Artikel Neth-ER: Strategisch plan Horizon Europe verwacht eind juni
Artikel Neth-ER: People, planet & prosperity staan centraal in oriëntaties op strategisch plan Horizon Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EUA en Science Europe leveren laatste input voor Horizon Europe

De EUA stelt aan de vooravond van Horizon Europe excellentie, openheid en inclusiviteit centraal in een nieuw policy input paper. Science Europe richt zich dan weer op onder andere de rol van...

Lees meer

Missies barsten van ambitie, maar uitwerking blijft onduidelijk

Het is definitief: de mission boards hebben officieel hun missievoorstellen overhandigd aan de Commissie tijdens de R&I Days. Sinds juni zijn de missies verder uitgewerkt, maar dit leidt nog...

Lees meer

Staan de drie beste supercomputers straks in Europa?

Als het aan de Commissie ligt, staan drie van de vijf beste supercomputers wereldwijd binnenkort in Europa. De Commissie trekt acht miljard euro uit voor het partnerschap EuroHPC, dat de...

Lees meer

Zo wil de Commissie onderzoekspartnerschappen vormgeven

De Commissie wil dat Europese onderzoekspartnerschappen transparanter worden met een meetbare toegevoegde waarde. Een strategisch coördinatieproces – met ruimte voor lidstaten en het veld – moet het...

Lees meer