Nieuw investeringsfonds voor schone energie gelanceerd

18 oktober 2018

De Commissie zal samen met Breakthrough Energy een gezamenlijk investeringsfonds oprichten voor schone energie. Met dit fonds, dat Breakthrough Energy Europe gaat heten, willen zij Europese innovatieve bedrijven ondersteunen in het ontwikkelen en naar de markt brengen van schone energietechnologieën. Het investeringsfonds zal 100 miljoen euro behelzen, waarvan de helft afkomstig zal zijn uit InnovFin.

Breakthrough Energy Europe 

De Europese Commissie gaat samen met Breakthrough Energy een publiek-privaat investeringsfonds tegen klimaatverandering oprichten, dat een omvang van 100 miljoen euro zal hebben. Hiervoor hebben beide partijen een Memorandum of Understanding ondertekend. Breakthrough Energy Europe (BEE), zoals dit nieuwe fonds gaat heten, is bedoeld om innovatieve bedrijven te ondersteunen met kapitaal in het ontwikkelen van nieuwe technologieën om klimaatverandering tegen te gaan.

BEE zal zich gaan richten op het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van energie-efficiëntie op het gebied van elektriciteit, transport, landbouw, industrie en gebouwen. Het is een pilot project, dat als model kan dienen voor vergelijkbare initiatieven op andere gebieden. BEE zal naar verwachting in 2019 operationeel worden.

Publiek-private samenwerking

De helft van het kapitaal van BEE zal geleverd worden door Breakthrough Energy, een internationaal investeringsfonds opgericht door onder andere Bill Gates. Breakthrough Energy draagt financieel bij aan het ontwikkelen van schone energietechnologieën. De andere helft zal afkomstig zijn uit InnovFin, het EU investeringsinstrument dat financiering biedt aan innovatieve bedrijven en medegefinancierd wordt uit Horizon 2020.

Context

Breakthrough Energy Europe (BEE) moet gaan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Naar aanleiding van dit akkoord is de Breakthrough Energy Coalition opgericht door een groep investeerders uit tien landen. In december 2017 gaven zij aan publiek-private partnerschappen te willen gaan testen met vijf leden van Mission Innovation, waar dit partnerschap met de Commissie er één van is. Mission Innovation is een internationaal partnerschap van landen die hebben toegezegd hun onderzoeks- en innovatiefinanciering op het gebied van schone energie te verdubbelen voor 2021. Het partnerschap bestaat uit 23 leden, waaronder de Europese Unie en Nederland.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie: Climate change: European Commission and Bill Gates-led Breakthrough Energy launch €100 million clean energy investment fund
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert nieuwe bio-economie strategie
Artikel Neth-ER: InvestEU: één fonds voor EU-investeringen
Artikel Neth-ER: Hoe moet het Innovatiefonds voor klimaat eruitzien?

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

‘Genderperspectief ontbreekt in innovatiebeleid’

Innovatieprocessen, -studies en -beleidsmaatregelen nemen zelden een genderperspectief aan. Dat stelt de ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation in een rapport met...

Lees meer

Commissie wil dat Nederland O&I-doelen voor klimaat verduidelijkt

Nederland moet de nationale onderzoeksdoelen op het gebied van klimaat toelichten. Deze zijn nu namelijk onvoldoende meetbaar en ongeschikt voor implementatie. Dit is één van de negen aanbevelingen...

Lees meer

EU steeds innovatiever, NL blijft innovatieleider

De EU presteert steeds beter op het gebied van innovatie. Dit blijkt uit het nieuwe European Innovation Scoreboard. Net als de voorgaande jaren eindigt Nederland op de vierde plek in het rijtje van...

Lees meer

Registratie voor R&I Days nu mogelijk

Het is nu mogelijk je te registreren voor de Europese Research & Innovation Days op 24-26 september. De R&I Days zijn een belangrijk moment in de voorbereiding van Horizon Europe. Aanmelden...

Lees meer