Neth-ER vraagt om een ambitieuze ERA

6 mei 2020

Het Nederlandse kennisveld, verenigd in Neth-ER, vraagt om meer ambitie in de toekomstige Europese Onderzoeksruimte. In een position paper roepen wij lidstaten en de EU op om zich nog meer in te spannen om de ERA een realiteit te maken. 

Position paper over de toekomstige ERA

In het kader van de aankomende Mededeling over de nieuwe Europese Onderzoeksruimte, vraagt Neth-ER om een verdere versterking in de Europese integratie op onderzoek en innovatie. In het position paper “Towards an ambitious European Research Area – delivering on the Fifth Freedom”, richten wij ons op drie prioriteiten:

  1. renewed impetus for the ERA:
    Zowel de lidstaten als de EU moeten zich opnieuw committeren aan de ERA en hun inspanningen vergroten. Om de ERA werkelijkheid te maken, hebben we de volledige steun van alle betrokken partijen nodig, van de lidstaten en de Commissie tot belanghebbenden op het gebied van onderzoek en innovatie. Dit moet gepaard gaan met strengere handhaving. De Commissie zou een grotere rol moeten krijgen bij het toezien op de naleving door de lidstaten.
  2. Strengthen R&D across Europe:
    Lidstaten moeten verantwoordelijk gehouden worden om hun onderzoekssystemen te versterken en zich aan de 3%-norm voor investeringen in R&D te houden.
  3. An ERA fit for the future:
    Nieuwe ontwikkelingen – zoals structurele veranderingen in de onderzoekssector, de geopolitieke context en digitalisering – moeten een plaats krijgen in de ERA.

Een verdere toelichting van deze prioriteiten en onze 12 beleidsaanbevelingen leest u in het position paper.

Belang van de ERA – juist nu

Het belang van Europese samenwerking en coördinatie in onderzoek wordt nogmaals bevestigd door de huidige coronacrisis. Door een ambitieuze aanpak voor de ERA, kunnen we toekomstige uitdagingen beter het hoofd bieden, en ervoor zorgen dat onderzoekssamenwerking snel en effectief opgezet kan worden. 

Context

De huidige roadmap voor de ERA verloopt eind dit jaar. De Commissie zal de Mededeling over de nieuwe ERA voor de periode na 2020 vermoedelijk in juli publiceren. Volgens de planning zal de Raad zich hier in het najaar over buigen. Eind vorig jaar publiceerde het beleidsadviescomité ERAC al een opinie over de toekomst van de ERA.

Meer informatie:

Publicatie Neth-ER: “Towards an ambitious European Research Area – delivering on the Fifth Freedom”
Artikel Neth-ER: Toekomst ERA is inclusief, open, met meer impact
Artikel Neth-ER: Onderzoekministers scharen zich achter ERAvsCorona actieplan

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Kennisinstellingen verwelkomen Europese Onderzoeksruimte

De Commissie heeft op 30 september een Mededeling over de nieuwe Europese Onderzoeksruimte aangenomen, waarin de beoogde nieuwe visie, doelen en aanpak voor de Europese Onderzoeksruimte...

Lees meer

Widening, onderwijs en impact centraal in onderzoeksagenda Gabriel

Widening, onderwijs en impact vormen de speerpunten van de onderzoeksagenda van Gabriel, zo leek het tijdens de R&I Days. In haar eerste Europese topconferentie over onderzoek & innovatie...

Lees meer

Nieuwe ERA streeft naar versterken onderzoekssystemen en -carrières

De nieuwe Europese Onderzoeksruimte (ERA) moet Europa vooruitbrengen op het pad van duurzaamheid, digitalisering en herstel na de coronacrisis. De nieuwe ERA, die in 2021 van start gaat, zal zich...

Lees meer

Meer aandacht nodig voor onderlinge samenwerking in nationale ERA actieplannen

De nationale actieplannen voor de ERA schenken nog niet altijd veel aandacht aan onderlinge samenwerking, zo blijkt uit een evaluatie van de ERAC. Er word nauwelijks aandacht geschonken aan...

Lees meer