Neth-ER vraagt om een ambitieuze ERA

6 mei 2020

Het Nederlandse kennisveld, verenigd in Neth-ER, vraagt om meer ambitie in de toekomstige Europese Onderzoeksruimte. In een position paper roepen wij lidstaten en de EU op om zich nog meer in te spannen om de ERA een realiteit te maken. 

Position paper over de toekomstige ERA

In het kader van de aankomende Mededeling over de nieuwe Europese Onderzoeksruimte, vraagt Neth-ER om een verdere versterking in de Europese integratie op onderzoek en innovatie. In het position paper “Towards an ambitious European Research Area – delivering on the Fifth Freedom”, richten wij ons op drie prioriteiten:

  1. renewed impetus for the ERA:
    Zowel de lidstaten als de EU moeten zich opnieuw committeren aan de ERA en hun inspanningen vergroten. Om de ERA werkelijkheid te maken, hebben we de volledige steun van alle betrokken partijen nodig, van de lidstaten en de Commissie tot belanghebbenden op het gebied van onderzoek en innovatie. Dit moet gepaard gaan met strengere handhaving. De Commissie zou een grotere rol moeten krijgen bij het toezien op de naleving door de lidstaten.
  2. Strengthen R&D across Europe:
    Lidstaten moeten verantwoordelijk gehouden worden om hun onderzoekssystemen te versterken en zich aan de 3%-norm voor investeringen in R&D te houden.
  3. An ERA fit for the future:
    Nieuwe ontwikkelingen – zoals structurele veranderingen in de onderzoekssector, de geopolitieke context en digitalisering – moeten een plaats krijgen in de ERA.

Een verdere toelichting van deze prioriteiten en onze 12 beleidsaanbevelingen leest u in het position paper.

Belang van de ERA – juist nu

Het belang van Europese samenwerking en coördinatie in onderzoek wordt nogmaals bevestigd door de huidige coronacrisis. Door een ambitieuze aanpak voor de ERA, kunnen we toekomstige uitdagingen beter het hoofd bieden, en ervoor zorgen dat onderzoekssamenwerking snel en effectief opgezet kan worden. 

Context

De huidige roadmap voor de ERA verloopt eind dit jaar. De Commissie zal de Mededeling over de nieuwe ERA voor de periode na 2020 vermoedelijk in juli publiceren. Volgens de planning zal de Raad zich hier in het najaar over buigen. Eind vorig jaar publiceerde het beleidsadviescomité ERAC al een opinie over de toekomst van de ERA.

Meer informatie:

Publicatie Neth-ER: “Towards an ambitious European Research Area – delivering on the Fifth Freedom”
Artikel Neth-ER: Toekomst ERA is inclusief, open, met meer impact
Artikel Neth-ER: Onderzoekministers scharen zich achter ERAvsCorona actieplan

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer

17 eerste Europese Universiteiten-netwerken ontvangen top-up uit Horizon

Alle 17 netwerken uit de eerste ronde van het Europese Universiteiten-initiatief krijgen een top-up van 2 miljoen euro vanuit het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Met de in totaal 34 miljoen...

Lees meer

Geef uw feedback over de ERA

Tot en met 3 augustus kunt u uw mening delen over de Europese Onderzoeksruimte. De Commissie werkt momenteel aan een nieuw voorstel voor de toekomst van de ERA, die voor de komende jaren de koers...

Lees meer