Neth-ER stuurt brandbrief EU begroting 2015

21 oktober 2014

Snijden in het Europese kennisbudget is als ‘snijden in eigen vlees’. Met deze boodschap roepen de leden van Neth-ER in een gezamenlijke brief minister Dijsselbloem op om ervoor te zorgen dat bij de onderhandelingen voor de EU begroting 2015 er percentueel niet meer in de kennisuitgaven wordt gesneden dan in andere uitgaven. In het begrotingsvoorstel 2015 van de Raad van de EU worden, met steun van Nederland, de Europese kennisprogramma’s disproportioneel hard getroffen. Dit is slecht voor Nederland én slecht voor Europa, aldus de leden van Neth-ER.

Oplopende tekorten
Structurele tekorten op de jaarlijkse Europese begrotingen, hebben bij enkele Nederlandse kennisinstellingen tot vertraagde uitbetalingen voor kosten van gehonoreerde onderzoeksprojecten geleid. De Europese Commissie heeft aangegeven in 2014 ruim 230 miljoen euro extra nodig te hebben om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. De Raad van de Europese Unie heeft in haar voorstel voor de begroting 2015 de geschatte betalingen met ruim 2 miljard euro teruggebracht. Hierdoor dreigen de tekorten steeds verder op te lopen. De Raad lijkt in het voorstel meer in de uitbetalingen voor projecten onder de kennisprogramma’s te snijden dan voor andere begrotingsposten. Dit kan gevolgen hebben voor de reputatie van nieuwe programma’s, zoals Horizon 2020 en Erasmus+. De Europese Commissie schat in dat de door de Raad voorgestelde begroting 2015 gevolgen zal hebben voor minstens 600 (lopende) projecten uit het Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7) en (startende) projecten uit Horizon 2020. Europees commissaris voor Onderzoek, Màire Geoghegan-Quinn gaf tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement aan, dat “…if current trends continue, such unmet accumulated payment needs would result in over 40% of Horizon 2020 commitments remaining outstanding in 2020 and without proper payment coverage”.

Snijden in eigen vlees
Nederlandse kennisinstellingen zijn zeer succesvol gebleken in KP7 door de afgelopen zeven jaar zeker 3,4 miljard euro aan Europees ondersteuning binnen te halen. Dergelijke projecten leveren een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse en van de Europese kenniseconomie. Steeds vaker worden Nederlandse kennisinstellingen en onderzoekers geconfronteerd met vertraagde uit betalingen. Hiermee komen niet alleen de onderzoeksprojecten in gevaar, maar staat ook de geloofwaardigheid van de Europese Commissie als betrouwbare bron van financiering ter discussie. De BUDG commissie in het Europees Parlement (EP) heeft in haar reactie al laten weten dat de bezuinigingen van de Raad moeten worden teruggedraaid en dat er in de begrotingen meer geld voor de kennisprogramma’s beschikbaar moet zijn om aan de afgesproken budgets te voldoen. 

In een reactie laat Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementariër voor D66 en plaatsvervangend lid van de ITRE commissie, weten de leden van Neth-ER te steunen: "De Nederlandse kenniswereld maakt zich terecht zorgen over de betalingsproblemen in het Europese onderzoeksprogramma. Het is onacceptabel dat de Raad, met actieve steun van Nederland, maar blijft korten op deze begroting, terwijl dit de kennispositie van Nederland en Europa schaadt. Economische groei en banen zullen alleen gerealiseerd worden met een sterk innovatieve Europese economie. Het Europees Parlement zal dit vandaag, gesteund door D66, een halt toe roepen, en zal ook in de komende weken in de onderhandelingen met de Raad hier hard op inzetten".

Ook Paul Tang, Europarlementariër namens de PvdA en lid van de BUDG commissie, keert zich tegen het begrotingsvoorstel van de Raad. "Bezuinigingen op investeringen in kennis en onderzoek staan haaks op het streven naar groei en banen in deze zware tijden en op het streven naar een modernere EU. De sociaal-democraten in het Europees Parlement nemen dan ook hier tegen stelling".

Tijdlijn
Op 22 oktober heeft het Europees Parlement plenair gestemd over de begroting 2015. Op 28 oktober start de ‘conciliatie periode’ van drie weken waarin de Raad van de Europese Unie en het EP uiterlijk 17 november tot een compromis moeten komen. Lukt dit, dan kan het EP op 26 november plenair stemmen over de ontwerpbegroting. Mocht dit niet lukken, dan kan de Europese Commissie terug naar de tekentafel en moet zij met een nieuw voorstel komen. 

Meer informatie
Persbericht: Settle bills, invest more for growth and jobs; Parliament's position on the EU budget for 2015
Neth-ER Artikel: Voorstel Raad voor begroting 2015 onder vuur in EP

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

MSCA: trainingsmogelijkheden voor bijna 2.000 onderzoekers

De Commissie heeft via de Marie Skłodowska-Curie Acties 147 nieuwe Innovative Training Networks aangewezen. Onder de geselecteerden bevinden zich 24 Nederlandse projecten. In totaal trekt de...

Lees meer

Week 21: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de...

Lees meer

Geef uw mening over de Green Deal call voor onderzoek

De Europese Commissie vraagt om uw input voor de speciale Green Deal call in Horizon 2020. Met de call is naar verwachting 1 miljard euro gemoeid. Tot 3 juni kunt u reageren. Uw mening over O&I...

Lees meer