Negen factoren die bijdragen aan het slagen van internationalisering

2 mei 2019

De European Association for International Education (EAIE) heeft in kaart gebracht welke factoren mogelijk bijdragen aan het succes van internationalisering in het hoger onderwijs. Zij hebben deze factoren ontwikkeld door het analyseren van antwoorden uit de EAIE Barometer, van werknemers die positief zijn over de internationalisering binnen hun hoger onderwijsinstelling.

Factoren die bijdragen aan succes

Wat zijn de overeenkomsten tussen hoger onderwijsinstellingen waar internationalisering als een succes wordt beschouwd? De European Association for International Education (EAIE) heeft negen factoren beschreven die het antwoord vormen op deze vraag. Deze factoren zijn gebaseerd op de antwoorden in de EAIE-Barometer van werknemers die betrokken zijn bij de internationalisering in hun hoger onderwijsinstelling.

De EAIE heeft de antwoorden vergeleken van werknemers die (a) de internationalisering in hun instelling als bovengemiddeld beschouwen, (b) vertrouwen hebben in de toekomst van hun internationaliseringsbeleid en (c) aangeven hebben dat internationalisering een relatief grote ontwikkeling heeft doorgemaakt binnen hun instelling. Door overeenkomsten tussen de antwoorden van deze werknemers te analyseren, is de EAIE tot de volgende lijst gekomen met factoren die volgens hen samenhangen met het slagen van  internationalisering:

  1. Een afstemming van het internationaliseringsbeleid met de missie van de instelling;
  2. Betrokkenheid bij een groot aantal internationaliseringsactiviteiten;
  3. Het bestaan van een internationaliseringsstrategie voor alle afdelingen van de onderwijsinstelling;
  4. De aanwezigheid van concrete doelstellingen in de internationaliseringsstrategie;
  5. Een regelmatige evaluatie van de strategie;
  6. Het financieren van prioritaire activiteiten uit de internationaliseringsstrategie;
  7. De aanwezigheid van een gecoördineerde aanpak van het internationaliseringsbeleid; 
  8. Bijscholing voor medewerkers om hen bekwaam te maken voor het uitvoeren van het internationaliseringsbeleid;
  9. Het inbouwen van processen voor kwaliteitswaarborging in het internationaliseringsbeleid.

EAIE concludeert dat veel van de relevante factoren zaken zijn die instellingen direct zelf kunnen beïnvloeden en dat het hiermee een nuttige checklist kan zijn voor hoger onderwijsinstellingen bij het verbeteren van hun internationaliseringsbeleid.

Context   

De EAIE Barometer brengt de internationalisering in het hoger onderwijs in kaart door een enquête te houden onder werknemers van Europese hoger onderwijsinstellingen. In de vragenlijst van de EAIE Barometer werd gevraagd of de respondenten ervaren of hun internationaliseringsactiviteiten verbeterden en of zij de toekomst van deze activiteiten met vertrouwen tegemoet zien. De negen factoren zijn gebaseerd op de antwoorden van 2317 respondenten die werken bij 1292 hoger onderwijsinstellingen. Opvallend is dat negen procent van deze respondenten Nederlands is.

Meer informatie: 

Publicatie EAIE: EAIE Barometer (second edition): Signposts of success
Artikel Neth-ER: Werkzaam in het HO? Denk mee over internationalisering!

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Richtlijnen om mobiele werknemers en studenten te beschermen

Werknemers of studenten die naar het buitenland gaan voor werk of studie hebben te maken met veiligheidsrisico’s waar hun hoger onderwijsinstelling hen voor wil behoeden. De Coimbra Group heeft...

Lees meer

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer

Efficiënte universiteiten vereisen autonomie en voldoende financiering

Financiering en autonomie zijn van groot belang om efficiëntie te bereiken in een universitaire context. Zo luidt de boodschap van EUA. EUA heeft geanalyseerd hoe universiteiten efficiënter kunnen...

Lees meer

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer