Nederlandse universiteiten behouden positie in THE World University en Shanghai rankings

7 september 2020

Met zeven Nederlandse universiteiten in de top 100 Times Higher Education World University Rankings 2021 en vier in de top 100 Shanghai Ranking, doet Nederland het nog steeds goed in de wereldwijde rankings voor universiteiten. We zijn er wel iets op achteruit gegaan dankzij de opmars van de Aziatische universiteiten.

7 Nederlandse universiteiten in de top 100 THE World University Rankings

Nederlandse universiteiten behouden hun plek in de Times Higher Education (THE) World University ranking, met net als vorig jaar zeven Nederlandse universiteiten in de top 100. Koplopers zijn Wageningen Universiteit op plek 62 en de Universiteit van Amsterdam op plek 66. Door de opmars van Aziatische universiteiten zijn de meeste Nederlandse universiteiten in de top 100 een paar plekken achteruitgegaan, met uitzondering van de Universiteit Utrecht. De Vrije Universiteit Amsterdam is zelfs gestegen (van 138 vorig jaar, naar 116 dit jaar), net als de Universiteit van Maastricht (van 127 naar 121). Nog steeds staan alle Nederlandse universiteiten in de top 250 wereldwijd. In vergelijking met 2020 staan er ongeveer evenveel Europese universiteiten in de top 100 (van 37 universiteiten vorig jaar naar 35 dit jaar). De University of Oxford staat voor het vijfde jaar op plaats één, gevolgd door Stanford University en Harvard University.

13 Nederlandse universiteiten in 2020 Shanghai Rankings

De Academic Ranking of World Universities 2020 (ARWU) plaatst vier Nederlandse universiteiten in de top 100, met Utrecht als koploper op plek 52, Groningen op plek 69, en Erasmus en Leiden samen op plek 80. De plaatsen zijn iets verslechterd ten opzichte van 2019, maar er staan nog steeds negen Nederlandse universiteiten in de top 200. Alle Nederlandse universiteiten staan in de top 700 wereldwijd. Er zijn ongeveer evenveel Europese universiteiten aanwezig in de top 100 als in de THE World University Rankings: 37. Harvard staat voor de 18e keer op rij op nummer één, gevolgd door Stanford University en de University of Cambridge.

Context

De THE World University Rankings rangschikt 1500 universiteiten in bijna 100 landen en baseert de scores op dertien indicatoren op het gebied van les geven, onderzoek, kennistransfer en internationalisering. De Shanghai Ranking kijkt naar universiteiten die belangrijke publicaties hebben, (nobel)prijswinnaars of veel geciteerde onderzoekers en baseert daar ook hun scores op. Ze rangschikken meer dan 1800 universiteiten en publiceren de top 1000 ieder jaar. De QS-Ranking plaatste onlangs ook negen Nederlandse universiteiten in de top 200 en de University Impact Ranking heeft vier Nederlandse universiteiten op de lijst staan. De U-Multirank 2020 plaatste zelfs negen Nederlandse universiteiten in de top 100.

Meer informatie: 

Website THE: World University Rankings 2021
Persbericht ShanghaiRanking: ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities 2020
Shanghai Ranking: Academic Ranking of World Universities 2020
Artikel Neth-ER: Positie Nederlandse universiteiten op THE Ranking opnieuw verslechterd
Artikel Neth-ER: Verbetering voor Nederlandse universiteiten op Shanghai Ranking
Artikel Neth-ER: Negen Nederlandse universiteiten in de top 200 QS-Ranking
Artikel Neth-ER: U-Multirank 2020: Nederlandse instellingen zijn internationaal en regionaal geëngageerd
Artikel Neth-ER: Vier Nederlandse universiteiten in tweede editie THE University Impact Ranking

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

OESO: "Nog veel ontbrekende data voor vergelijking beroepsonderwijssystemen"

Er zijn nog veel ontbrekende gegevens in verzamelde data voor de vergelijking van beroepsonderwijssystemen. In een recent gepubliceerd rapport geeft de OESO een aanzet tot beter vergelijkbare...

Lees meer

OESO neemt de maat op van digitalisering in het onderwijs

De OESO-landen zien het belang in van verdere digitalisering in het onderwijs. De meesten passen strategieën toe om digitalisering in het onderwijs te ondersteunen, of hebben deze verwerkt in een...

Lees meer

Experts pleiten voor inclusief taalonderwijs

Er is een inclusievere benadering nodig voor taalbeleid. Om meertaligheid te bevorderen en ondersteunen is er op scholen in Europa meer aandacht nodig voor de waarde die talen hebben in het...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer