Nederlandse regio’s: koplopers in onderwijs, verschillen in onderzoek

18 september 2018

In vergelijking met andere Europese regio’s presteren Nederlandse regio’s goed op het gebied van onderwijs. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat. Op het gebied van onderzoek scoren Nederlandse regio’s gemiddelde resultaten: op regionaal niveau zijn er grote verschillen in de uitgaven voor onderzoek. 

Regionale prestaties

Nederlandse regio’s presteren in vergelijking met andere Europese regio’s goed op het gebied van onderwijs en gemiddeld op het gebied van onderzoek. Dit komt naar voren in het Eurostat regional yearbook 2018. Vooral op de indicatoren voor onderwijs presteren Nederlandse regio’s boven het Europese gemiddelde. Voor onderzoek zijn de resultaten wisselend en zijn er grote verschillen tussen regio’s.

Goede Nederlandse prestaties in onderwijs

Tien van de veertien regio’s met de laagste percentages jongvolwassen NEETs (people neither in employment nor in education or training) zijn in Nederland. Utrecht heeft hier het laagste percentage, alleen Praag doet het nog beter. Ook komen Nederlandse jongvolwassenen die recent zijn afgestudeerd makkelijk aan een baan. Alle Nederlandse regio’s zitten hierbij boven het EU gemiddelde van 80.2%, bovendien scoren Drenthe, Noord-Holland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland boven de 90%. Daarnaast hebben Nederlandse regio’s weinig vroegtijdige schoolverlaters. In alle Nederlandse provinciën is dit percentage onder het Europees gemiddelde van 10.6%, en in Friesland zelfs onder de 5%. Ook behoort Nederland tot de Europese top als het aankomt op volwassenonderwijs, samen met Scandinavië en Frankrijk. Noord-Holland, Utrecht en Groningen hebben de hoogste participatie-ratio’s.

Grote verschillen in uitgaven onderzoek

Er is veel verschil in de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling tussen de Nederlandse provincies. Zeeland en Drenthe besteden respectievelijk maar 0,59% en 0,81% van hun bbp aan onderzoek en ontwikkeling, terwijl vier provinciën meer dan 2% van hun bbp besteden. Hier is Noord-Brabant koploper met 2,78%. In het geheel besteedt Nederland precies het EU gemiddelde aan onderzoek en ontwikkeling: 2% van het bbp. Ook op de andere indicatoren die het jaarboek vergelijkt, zoals het percentage onderzoekers op de gehele beroepsbevolking en genderbalans in de onderzoeksector, behalen Nederlandse regio’s gemiddelde resultaten.  

Context

Eurostat, het bureau voor statistiek van de EU, brengt jaarlijks een jaarboek uit waarin het Europese regio’s met elkaar vergelijkt op tal van gebieden, waaronder onderwijs en training en onderzoek en innovatie. Het heeft als doel om verschillen tussen regio’s, zowel in de gehele EU alsook binnen lidstaten, meer inzichtelijk te maken.

Meer informatie

Publicatie Rapport: Eurostat regional yearbook 2018
Website Eurostat: Statistical Atlas
Artikel Neth-ER: Nederlandse regio’s doen het goed op het gebied van onderwijs en onderzoek

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Digitale innovatie concentreert zich in topsteden

Digitale innovatie laat zich het meest zien in een aantal topsteden. Uit een rapport van de OESO blijkt dat het merendeel van de patentaanvragen op het gebied van digitale technologieën afkomstig...

Lees meer

Europese regio’s hebben baat bij slimme specialisatiestrategieën

Zowel ontwikkelde als onderontwikkelde Europese regio’s profiteren van slimme specialisatiestrategieën. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door het Joint Research Centre, waarin onderzoek is...

Lees meer

RISE: van onderzoeksuniversiteit naar innovatieuniversiteit

Traditionele onderzoeksuniversiteiten zouden zich meer moeten manifesteren als innoverende, ondernemende instellingen. Dit is een van de aanbevelingen van de RISE-groep, die daarnaast adviezen geeft...

Lees meer

JRC: Beroepsonderwijs kan een veel belangrijkere rol spelen in de slimme specialisatie strategieën

Het beroepsonderwijs kan een veel belangrijkere rol in de slimme specialisatie strategieën gaan spelen. Dit stelt het Joint Research Centre in het ‘Skills and Smart Specialisation’ rapport. Het...

Lees meer