Nederlandse mkb-beleid doet het goed op innovatie

3 december 2019

Er wordt veel aandacht geschonken aan innovatie en digitalisering in het Nederlandse mkb-beleid. Zo blijkt uit het jaarlijkse SME Performance Review van de Commissie, waarin dit jaar de focus is gelegd op onderzoek en ontwikkeling (O&O) en innovatie. Naar aanleiding van de resultaten heeft de Commissie aanbevelingen opgesteld om innovatie en O&O in het mkb te bevorderen. Een samenwerking van de Nederlandse hogescholen NHL Stenden en Windesheim won de Europese Award voor Ondernemerschapsbevordering.

Nederland scoort hoog op innovatie en digitalisering

Het Nederlandse mkb-beleid doet het goed op het gebied van innovatie en digitalisering. Dit blijkt uit het jaarlijkse SME Performance Review gepubliceerd door de Commissie, waarin de ontwikkelingen in het mkb in de Europese lidstaten zijn onderzocht. Nederland doet het bovengemiddeld goed op het gebied van innovatie, met name wat betreft nationale uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) die op het mkb gericht zijn. Ook behoort Nederland tot landen met procentueel de meeste ICT’ers in directe dienst van bedrijven. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar vaardigheden, waar het Techniekpact een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.

Het mkb levert een belangrijke bijdrage aan innovatie

De SME Performance Review van dit jaar heeft vooral gekeken naar ontwikkelingen rondom innovatie en O&O binnen het Europese mkb. Zo blijkt dat bijna 50% van het Europese mkb zich richt op innovatie-activiteiten. In Nederland ligt dit percentage zelfs op 58,9%. Wel zijn er grote verschillen tussen de Europese lidstaten wat betreft het aandeel mkb’s dat zich bezighoudt met innovatie. De Commissie heeft aanbevelingen opgesteld om innovatie en O&O in het mkb te stimuleren. Zo is het wenselijk dat mkb’s vaker intern O&O activiteiten kunnen uitvoeren. Verder moeten innovatieve mkb’s die willen uitbreiden, maar hier niet de middelen voor hebben, aanspraak kunnen maken op Europese fondsen zoals de European Innovation Council (EIC) en InvestEU.

Europese Awards voor Ondernemerschapbevordering

Verder werd tijdens de SME assembly ook de winnaar van de Europese Award voor Ondernemerschapbevordering bekend gemaakt. De prijs ging naar GreenPAC iLab, een initiatief van de Nederlandse hogescholen NHL Stenden en Windesheim om ondernemers te ondersteunen in het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van innovatieve en duurzame plastic producten.

Context

De jaarlijkse SME Performance Review brengt de ontwikkelingen omtrent het mkb in de Europese lidstaten in kaart. Hiermee wordt gekeken hoe de lidstaten ervoor staan met de implementatie van de Small Business Act (SBA). Het rapport geeft een overzicht van de grootte, de structuur en het belang van het mkb voor de economie. Daarnaast wordt vooruitgeblikt op de uitdagingen voor het mkb in de komende jaren.

Meer informatie:

Publicatie Commissie: SME Performance Review
Publicatie Commissie: 2019 SBA Fact Sheet – Netherlands
Publicatie Commissie: Europese Award voor Ondernemerschapbevordering
Website GreenPAC iLab: GreenPAC iLab
Website Techniekpact: Techniekpact
Artikel Neth-ER: Veel vraag vanuit Europese start-ups en bedrijven voor EIC-financiering
Artikel Neth-ER: InvestEU: één fonds voor EU-investeringen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Roemeen Cristian Buşoi nieuwe voorzitter Parlementscommissie ITRE

De Roemeen Cristian Buşoi wordt de nieuwe voorzitter van de Parlementscommissie ITRE, nadat zijn voorganger Adina-Ioana Vălean Eurocommissaris voor Transport is geworden. ITRE houdt zich onder meer...

Lees meer

EARTO: Horizon Europe heeft toekomstbestendig budget nodig

Horizon Europe heeft een ambitieus budget nodig om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit stelt EARTO in een set aanbevelingen voor het toekomstig onderzoeks- en...

Lees meer

Verbeteringen nodig om impact innovatieprincipe te vergroten

Het innovatieprincipe, dat als doel heeft om EU-wetgeving innovatie-vriendelijk te maken, functioneert nog niet optimaal. Dit komt omdat het principe nog te weinig bekend is en er tot op heden geen...

Lees meer

Commissie op 1 december van start met nieuwe naam kennisportfolio

De nieuwe Commissie onder aanvoering van Ursula Von der Leyen is goedgekeurd door het Europees Parlement, waardoor op 1 december van start kan worden gegaan. Tijdens haar speech maakte Von der Leyen...

Lees meer