Nederlanders negatiever beeld van mbo dan andere Europeanen

9 oktober 2017

Nederlanders hebben een negatievere kijk op beroepsonderwijs dan andere Europeanen. Dit blijkt uit een consultatie van Cedefop. Ook scoort Nederland lager dan andere landen op tevredenheid onder mbo-afgestudeerden.

Negatieve kijk op mbo in Nederland

Nederlanders hebben een negatiever beeld van het mbo dan in de rest van Europa. 41% van de Nederlandse ondervraagden geeft aan dat ze mbo opleidingen als negatief zien in de Cedefop enquête European public opinion survey on vocational education and training. Met dit percentage belandt Nederland op de derde plaats van landen met de minst positieve houding tegenover het mbo binnen de EU. Het rapport suggereert dat deze negatieve houding te maken kan hebben met een tekort aan voorlichting over het mbo, maar deze correlatie kan niet bewezen worden op basis van de beschikbare data.

Matige tevredenheid over mbo

Nederland valt ook onder de groep landen waar de grootste ontevredenheid bestaat over ontwikkelde vaardigheden onder mbo-afgestudeerden. Met 86% tevredenheid onder mbo-afgestudeerden scoort Nederland het laagst. Bulgarije, Malta en het VK behoren landen waar afgestudeerden het meest tevreden zijn (96%). Ook wordt in Nederland de kwaliteit van lesgeven als minder goed ervaren, in verhouding tot de meningen in andere EU-lidstaten. Toch is het grootste deel van de respondenten positief over hun professionele carrière, zowel vanuit het gerichte beroepsopleidingen (84%) als vanuit de algemene opleidingen (85%).

Europese houding tegenover beroepsonderwijs

Over het algemeen heeft het mbo een positief imago in Europa en is de tevredenheid over leeruitkomsten groter onder mbo-afgestudeerden dan bij algemeen opgeleiden. Met name als het gaat om de voorbereiding op de arbeidsmarkt hebben mbo-opleidingen een positief beeld. 60% van de mbo-afgestudeerden vindt sneller een baan dan algemeen opgeleiden, maar dit is niet altijd een goed betaalde en/of gewaardeerde baan, blijkt uit het rapport. Dit komt grotendeels door het lage aanzien waar het mbo mee kampt, vergeleken met algemene opleidingen. Het mbo wordt nog steeds gezien als tweede keus voor tweederangs studenten.

Over het rapport

Cedefop heeft meer dan 35,000 interviews afgenomen bij EU-burgers om de algemene houding tegenover beroepsopleidingen in Europa te meten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij de toekomstige beleidsvorming. Ook wijst het op de strategische rol van het mbo in de New Skills agenda for Europe.

Meer informatie

Publicatie Cedefop: European public opinion survey on vocational education and training
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cedefop: aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt uitdaging voor Europa

Een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op behoeften van de arbeidsmarkt blijkt een grote uitdaging in Europa. Dit is een van de conclusies uit een rapport van Cedefop. Voor Nederland geldt...

Lees meer

Commissie zoekt experts op het gebied van onderwijs

Bent u expert op het gebied van onderwijs? Dan is de Commissie naar u op zoek. De Commissie wil zowel een expertgroep opzetten voor samenwerking en de uitwisseling van best practices voor het...

Lees meer

Onderhandelingen kennisprogramma’s centraal tijdens Oostenrijks voorzitterschap

De onderhandelingen voor Horizon Europe en Erasmus zullen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie de grootste prioriteit krijgen tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van...

Lees meer

Commissie wil automatische erkenning van diploma’s in Europa

Diploma’s en kwalificaties zouden in Europa automatisch moeten worden erkend. Dat stelt de Europese Commissie voor in een voorstel voor een Raadsaanbeveling die onderdeel is van een groter...

Lees meer