Nederlanders hebben de juiste vaardigheden om te profiteren van de digitalisering

10 mei 2019

Nederland hoort bij de koplopers van de OESO als het gaat over digitale vaardigheden, waardoor zij kunnen profiteren van de digitale transformatie. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2019 van de OESO. Het rapport laat zien dat digitalisering de samenleving drastisch zal veranderen en daarmee ook invloed heeft op de vaardigheden die burgers moeten hebben. De OESO schat in dat ook de arbeidsmarkt zal worden getransformeerd en dat landen daarom beleid moeten ontwikkelen dat voorziet in de bij- of omscholing van werknemers. 

Nederland behoort tot de koplopers

Nederland behoort tot de groep landen die bovengemiddeld kan profiteren van de digitalisering, doordat het beleid heeft dat gericht is op digitale vaardigheden en leven lang leren. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2019 van de OESO. De digitale revolutie zal invloed hebben op de benodigde vaardigheden van burgers uit alle lagen van de bevolking, zowel de bedrijfsleiders als de vissers zullen nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Door beleid gericht op onderwijs en leven lang leren kunnen burgers over de juiste vaardigheden beschikken en daardoor optimaal profiteren van de digitalisering. Naast Nederland lopen onder meer België, Denemarken, Zweden en Noorwegen aan kop.

Digitalisering verandert de arbeidsmarkt 

Digitale vaardigheden zijn belangrijk, omdat digitalisering de arbeidsmarkt sterk zal doen veranderen. OESO denkt dat 14% van de banen een grote kans heeft om te automatiseren en dat nog eens 32% sterk zal veranderen. Daarom moeten landen beleid ontwikkelen om te zorgen dat arbeiders worden bij- of omgeschoold. Volgens OESO moet het huidige onderwijssysteem veranderen in een leven lang leren-systeem door flexibel om te gaan met aanpassingen van curricula, leraren bij te scholen zodat zij om kunnen gaan met nieuwe technieken en het opzetten van volwassenenonderwijs en -opleidingen.

Context

De OESO Skills Outlook 2019 laat zien dat het effect van digitalisering op een land sterk afhangt van de vaardigheden die de bevolking heeft. Op basis van vergelijkende analyses geeft OESO advies aan landen hoe zij zich beter kunnen voorbereiden op de digitale transformatie. Het rapport sluit aan bij de New Skills Agenda die de EU in 2016 presenteerde. Deze agenda heeft als doel om de skills gap en de skills mismatch in Europa aan te pakken en heeft daarin ook aandacht voor digitale vaardigheden.  

Meer informatie: 

Persbericht OESO: Governments should step up their efforts to give people skills to seize opportunities in a digital world    
Publicatie OESO: Skills Outlook 2019  
Artikel Neth-ER: Digitalisering vereist dat werknemers makkelijker nieuwe vaardigheden aanleren  
Artikel Neth-ER: Investeren in vaardigheden belangrijk voor globalisering 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

OESO pleit voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie

De EU moet meer investeren in onderwijs en innovatie. Dat stelt de OESO in een rapport over het belang en de impact van de EU. De EU heeft al veel bereikt maar een groter budget is nodig om het...

Lees meer

De toekomst van de EU: Commissie adviseert focus op onderzoek en vaardigheden

De Commissie ziet een grote rol voor onderzoek en innovatie in de Strategische Agenda voor 2019-2024. De EU dient te investeren in onderzoek en innovatie om maatschappelijke problemen op te lossen....

Lees meer