Nederland wil dat O&I prioritair is in Europees budget

16 mei 2018

Onderzoek en Innovatie (O&I) zouden de belangrijkste prioriteiten moeten zijn in het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK). Dat stelt de Nederlandse overheid in een non-paper over een modern en financieel duurzaam MFK. Ook doet de Nederlandse overheid nog enkele aanbevelingen voor de opvolger van Horizon 2020 (KP9).

O&I heeft prioriteit

Onderzoek en innovatie (O&I) moeten prioriteit zijn in het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027. Dit staat in het non-paperNetherlands’ non-paper on a modernised and financially sustainable MFF: prioritize Research and Innovation for Smart Growthvan de Nederlandse overheid. Meer investeren in O&I is nodig ter versterking van de Europese concurrentiepositie en draagt bij aan slimme groei. De Nederlandse overheid pleit voor een modern en financieel duurzaam MFK met een focus op thema’s die een duidelijke Europese toegevoegde waarde hebben zoals digitalisering, klimaat, en duurzaamheid.

Nederland doet ook een aantal voorstellen om de synergieën tussen de opvolger van Horizon 2020 (Horizon Europe of KP9), de Structuurfondsen en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) te versterken. Zo moet er een samenhangend Europees beleidskader komen waarbij de verschillende programma’s en fondsen elkaar goed  aanvullen en moeten de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) de opbouw van O&I capaciteit beter ondersteunen.

Aanbevelingen Horizon Europe

Volgens de Nederlandse overheid moet in Horizon Europe de drie-pijler structuur zoals we die kennen van Horizon 2020 worden behouden. Deze pijlers dienen wel in balans te zijn en beter op elkaar worden afgestemd. Ook zouden ‘excellentie’ en ‘impact’ de leidende principes voor Horizon Europe moeten zijn. Tussen de verschillende instrumenten voor de hele O&I waardeketen dient er een goede balans te zijn en alle belanghebbenden moeten goed betrokken worden bij het toekomstige Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

Context

Een non-paper is een informeel standpunt, waarbij de indiener van het voorstel niet kan worden gehouden aan de inhoud. Met het non-paper wil de Nederlandse overheid input geven voor de onderhandelingen over het MFK 2021-2027. Nu het het voorstel van de Commissie is gepubliceerd, zijn de lidstaten via de Raad en het Europees Parlement aan zet. Overeenstemming over het toekomstige MFK wordt overigens pas verwacht  tijdens de informele Raad op 9 mei 2019.

Meer informatie

Publicatie Nederlandse overheid: Netherlands’ non-paper on a modernised and financially sustainable MFF: prioritize Research and Innovation for Smart Growth
Artikel Neth-ER: EC over EU-budget na 2020: verhoging Erasmus+ en KP9

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Strategie internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker

De strategie voor internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker. Dat stelt het Strategic Forum for International S&T Cooperation (SFIC). Daarnaast wil het SFIC de coördinatie...

Lees meer

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Op de agenda: januari

Wat staat er op de EU-kennisagenda in januari 2019? Vanaf 1 januari 2019 neemt Roemenië het voorzitterschap van de Raad van de EU over van Oostenrijk. De triloog over de verordening van Horizon...

Lees meer

ERAC pleit voor systematische aanpak en betere communicatie partnerschappen in Horizon Europe

Er is een nieuwe, systematische blik op onderzoeks- en innovatiepartnerschappen nodig, die alle partnerschappen van de EU met lidstaten, geassocieerde landen, derde landen en belanghebbenden omvat....

Lees meer