Nederland succesvol bij nieuwe EIT KICs

10 december 2014

Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) heeft de winnaars bekend gemaakt van de 2014 Call voor de Knowledge and Innovation Communities (KICs) Health en Raw Materials. De winnende consortia Innolife en RawMatTERS bevatten meerdere Nederlandse universiteiten, bedrijven en TNO.

De EIT KICs zijn Europese partnerschappen tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven gericht op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Om te zorgen voor een snelle start in het eerste jaar van het partnerschap geeft het EIT de winnaars van beide calls een startsubsidie van 4 miljoen euro.

InnoLife
De winnaar van de EIT Health call is InnoLife, een pan-Europees consortium van meer dan 140 partners uit het bedrijfsleven, onderzoekscentra en universiteiten uit 14 EU lidstaten. Dit consortium zal ondernemerschap en innovatie bevorderen in healthy living and active ageing. Hiervoor zullen producten, concepten en diensten ontwikkeld worden, waaronder onderwijsprogramma’s die talent zullen stimuleren en de werknemers van de toekomst zullen opleiden. EIT Health stelt zich zelf ten doel om per 2018  jaarlijks 90 nieuwe producten te creëren en ondersteunen, 70 nieuwe start-ups op te richten en één miljoen studenten deel te laten nemen aan online onderwijsprogramma’s. EIT Health wil de fragmentatie van de verschillende systemen voor gezondheidszorg in Europa overbruggen, bedrijven eenvoudiger toegang geven tot EU markten en de tijd verkorten die nodig is om een product op de markt te brengen.

Nederland is goed vertegenwoordigd in het InnoLife consortium. Naast TNO zijn het Erasmus Medisch Centrum, het Universitair Medisch Centrum Groningen, Leids Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Maastricht en de Technische Universiteit Eindhoven betrokken. Vanuit het bedrijfsleven doen onder andere Achmea Zorgverzekeringen, Philips. en Medtronic INC. mee. Ook is één van de EIT Health co-locaties in Rotterdam gevestigd.

RawMatTERS
De winnaar van de EIT Raw Materials call is RawMatTERS, een consortium waarbij meer dan 100 partners uit 20 lidstaten betrokken zijn. Het doel van deze KIC is om het concurrentievermogen, de groei en de aantrekkelijkheid van de Europese grondstoffensector te stimuleren via intensieve innovatie en ondernemerschap. De focus zal liggen op het bereiken van duurzame groei en werkgelegenheid door middel van start-up bedrijven, het mkb en onderwijs. Gestreefd wordt om tegen 2022 onder meer 64 start-ups gecreëerd te hebben en 70 patenten te hebben gecommercialiseerd.

Vanuit Nederland zijn de Universiteit Leiden, TNO, de Radboud Universiteit Nijmegen, TU Delft en Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology betrokken. De Nederlandse deelnemers zijn samen met Belgische en Duitse partners verenigd in het Western Co-location centre te Leuven.

Tijdlijn
Naar verwachting zullen de KICs volledig operationeel zijn nadat de winnaars een Framework Partnership Agreement voor zeven jaar met EIT hebben getekend in 2015.

Meer informatie
Persbericht: EIT selects New Strategic Partnerships: Milestone for Europe in the areas of Health and Raw Materials
Publicatie:  EIT’s 2014 Call for KICs Proposals: EIT Health
Publicatie: EIT’s 2014 Call for KICs Proposals: EIT Raw Materials

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Week 22: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de...

Lees meer

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

MSCA: trainingsmogelijkheden voor bijna 2.000 onderzoekers

De Commissie heeft via de Marie Skłodowska-Curie Acties 147 nieuwe Innovative Training Networks aangewezen. Onder de geselecteerden bevinden zich 24 Nederlandse projecten. In totaal trekt de...

Lees meer

Week 21: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de...

Lees meer