Nederland succesvol bij nieuwe EIT KICs

10 december 2014

Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) heeft de winnaars bekend gemaakt van de 2014 Call voor de Knowledge and Innovation Communities (KICs) Health en Raw Materials. De winnende consortia Innolife en RawMatTERS bevatten meerdere Nederlandse universiteiten, bedrijven en TNO.

De EIT KICs zijn Europese partnerschappen tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven gericht op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Om te zorgen voor een snelle start in het eerste jaar van het partnerschap geeft het EIT de winnaars van beide calls een startsubsidie van 4 miljoen euro.

InnoLife
De winnaar van de EIT Health call is InnoLife, een pan-Europees consortium van meer dan 140 partners uit het bedrijfsleven, onderzoekscentra en universiteiten uit 14 EU lidstaten. Dit consortium zal ondernemerschap en innovatie bevorderen in healthy living and active ageing. Hiervoor zullen producten, concepten en diensten ontwikkeld worden, waaronder onderwijsprogramma’s die talent zullen stimuleren en de werknemers van de toekomst zullen opleiden. EIT Health stelt zich zelf ten doel om per 2018  jaarlijks 90 nieuwe producten te creëren en ondersteunen, 70 nieuwe start-ups op te richten en één miljoen studenten deel te laten nemen aan online onderwijsprogramma’s. EIT Health wil de fragmentatie van de verschillende systemen voor gezondheidszorg in Europa overbruggen, bedrijven eenvoudiger toegang geven tot EU markten en de tijd verkorten die nodig is om een product op de markt te brengen.

Nederland is goed vertegenwoordigd in het InnoLife consortium. Naast TNO zijn het Erasmus Medisch Centrum, het Universitair Medisch Centrum Groningen, Leids Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Maastricht en de Technische Universiteit Eindhoven betrokken. Vanuit het bedrijfsleven doen onder andere Achmea Zorgverzekeringen, Philips. en Medtronic INC. mee. Ook is één van de EIT Health co-locaties in Rotterdam gevestigd.

RawMatTERS
De winnaar van de EIT Raw Materials call is RawMatTERS, een consortium waarbij meer dan 100 partners uit 20 lidstaten betrokken zijn. Het doel van deze KIC is om het concurrentievermogen, de groei en de aantrekkelijkheid van de Europese grondstoffensector te stimuleren via intensieve innovatie en ondernemerschap. De focus zal liggen op het bereiken van duurzame groei en werkgelegenheid door middel van start-up bedrijven, het mkb en onderwijs. Gestreefd wordt om tegen 2022 onder meer 64 start-ups gecreëerd te hebben en 70 patenten te hebben gecommercialiseerd.

Vanuit Nederland zijn de Universiteit Leiden, TNO, de Radboud Universiteit Nijmegen, TU Delft en Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology betrokken. De Nederlandse deelnemers zijn samen met Belgische en Duitse partners verenigd in het Western Co-location centre te Leuven.

Tijdlijn
Naar verwachting zullen de KICs volledig operationeel zijn nadat de winnaars een Framework Partnership Agreement voor zeven jaar met EIT hebben getekend in 2015.

Meer informatie
Persbericht: EIT selects New Strategic Partnerships: Milestone for Europe in the areas of Health and Raw Materials
Publicatie:  EIT’s 2014 Call for KICs Proposals: EIT Health
Publicatie: EIT’s 2014 Call for KICs Proposals: EIT Raw Materials

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederlands kennisveld feliciteert nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen

Het Nederlandse kennisveld feliciteert Ursula von der Leyen met haar verkiezing als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Europese welvaart is afhankelijk van kennis. Daarom spoort het...

Lees meer

EU-budget 2020: Raad niet eens met EC-voorstel Horizon 2020

De Raad is het niet eens met het voorstel van de Commissie om in het laatste jaar van de huidige begroting 13,2 miljard te investeren in Horizon 2020. In plaats daarvan stellen zij voor om het...

Lees meer

2,2 miljard euro voor ERC in 2020

In 2020 heeft de ERC 2,2 miljard euro tot haar beschikking om uit te geven aan excellent onderzoek. Het is het grootste budget dat de ERC ooit heeft gehad voor blue-sky research. Met het geld...

Lees meer

Het laatste jaar van Horizon 2020: Hoe wordt het geld verdeeld?

In het laatste jaar van Horizon 2020 geeft de Commissie het grootste jaarbedrag ooit uit: 11 miljard euro. Het bedrag zal worden uitgegeven aan onderzoeksprojecten die oplossingen kunnen bieden voor...

Lees meer