Nederland loopt terug op PISA scores

7 december 2016

Het aandeel vijftienjarigen dat ondermaats presteert op het gebied van lezen, rekenen en wetenschap is in Nederland toegenomen ten opzichte van 2012. Daarnaast is binnen de groep ondermaats presterende leerlingen in Nederland de kloof tussen mannelijke en vrouwelijke leerlingen toegenomen. Dit blijkt uit het rapport van de OECD over de laatste PISA scores.

Ondermaats presterende studenten

In Nederland, maar ook binnen de Europese Unie, is het aandeel vijftienjarige leerlingen die ondermaats presteren op het gebied van leesvaar- en rekenvaardigheid en wetenschap toegenomen. Dit blijkt uit een rapport van de OECD: ‘EU performance and initial conclusions regarding education policies in Europeover het Programme for International Student Assessment (PISA). Het rapport meldt ook dat genderverschillen  in de groep ondermaats presterende leerlingen binnen de Europese Unie kleiner zijn geworden. Tevens blijkt dat deelname aan voorschools onderwijs, sociaaleconomische status en het hebben van een migratieachtergrond een sterke invloed heeft op de prestaties van leerlingen.

Toename genderverschillen

Ondanks dat in Europa het verschil in prestaties tussen ondermaats presterende jongens en meisjes  is afgenomen, blijkt dit voor Nederland niet het geval te zijn. Op zowel het gebied van lezen en wetenschap, is in Nederland de genderongelijkheid toegenomen. Nederland is de enige EU-lidstaat waar de achterstand van jongens ten opzichte van meisjes op het gebied van lezen is toegenomen.

ET2020

PISA is een driejarige internationale survey die onderwijssystemen wereldwijd meet aan de hand van de vaardigheden van vijftienjarige leerlingen op het gebied van wiskunde, wetenschap en lezen. PISA wordt door de Europese Unie gebruikt als criterium voor het behalen van één van de doelen van het Education and Training 2020 programma (ET2020). Het doel is het aantal ondermaats presterende leerlingen in 2020 terug te brengen naar minder dan 15%.

Meer informatie
Publicatie OECD: PISA 2015: EU performance and initial conclusions regarding education policies in Europe.
Artikel Neth-ER: PISA 2012: Nederland in top 10 wiskunde  
Factsheet Neth-ER: Education and Training 2020

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Leesvaardigheid onder Nederlandse vijftienjarigen daalt hard

Het aandeel Nederlandse vijftienjarigen dat ondermaats presenteert op het gebied van lezen is fors toegenomen ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit het OESO-rapport over de laatste PISA scores...

Lees meer

Ontwikkelingen Europees onderwijsbeleid 2018-2019

Een nieuw Eurydice-rapport toont de voortgang in het Europese onderwijsbeleid. De indicatoren dienen als input voor de Europese Onderwijs- en Opleidingsmonitor. Voor het eerst wordt ingegaan op...

Lees meer

Nederland is de meest competitieve economie van Europa

Nederland is van plek zes naar plek vier gestegen in de wereldwijde ranking voor economisch concurrentievermogen. Hierdoor is Nederland de meest competitieve economie van Europa. Singapore staat op...

Lees meer

Europeanen vinden onderwijs belangrijkste prioriteit voor regionaal beleid

De meeste mensen in Europa en Nederland vinden onderwijs het belangrijkste domein om in te investeren via regionale fondsen, zo blijkt uit de deze week uitgekomen Eurobarometer-peiling. Daarnaast...

Lees meer