Nederland drijft zin door in MFK; meer geld voor landbouw

23 oktober 2019

De onderhandelingen over de Europese begroting dreigen uit te monden in een fikse korting op Horizon Europe en Erasmus+. De Nederlandse inzet op een lagere afdracht wordt gecompenseerd met hogere uitgaven aan landbouw, zo blijkt uit een gelekt voorstel van het Fins voorzitterschap. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond.

Minder geld voor kennis?

Als compensatie voor de Nederlandse wens voor een kleinere EU-begroting, moet er meer geld gaan naar de Europese landbouwbudgetten. Met dit voorstel probeert het Finse voorzitterschap een doorbraak te forceren in de onderhandelingen over het volgende Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK), zo blijkt uit een gelekte tabel. Waar Nederland en Duitsland niet willen opdraaien voor het gat in de begroting, dat wordt achtergelaten door de Brexit, houden veel andere landen de cohesie- en landbouwfondsen liever op peil. De Finnen stellen nu voor om alle posten in het voorstel van de Europese Commissie te korten, met uitzondering van de landbouw. Voor de post ‘Other’ – met daarin alles behalve cohesie en landbouw – is een korting van 15% voorzien. Dit zou het budget voor Horizon Europe met 15 miljard euro doen verminderen. Uitgaande van het huidige ontvangstpercentage zou dat voor het Nederlands kennisveld neerkomen op 1,1 miljard euro minder.

Context

De onderhandelingen over het MFK zijn nog niet afgerond. Tijdens de Europese Raad van 17-18 oktober konden de Europese regeringsleiders op basis van dit voorstel geen besluit nemen. Het Finse voorzitterschap werd daarop gevraagd om voor de volgende bijeenkomst op 12-13 december een nieuw voorstel voor te leggen, inclusief specifieke cijfers per programmaonderdeel. Enkele dagen eerder riep de Commissie de Europese Raad op om snel duidelijkheid te bieden over het MFK. Eind deze zomer vroeg de Kenniscoalitie in een brief aan de regering ook om aandacht voor onderzoek en innovatie in het MFK.

Meer informatie: 

Publicatie ScienceBusiness: Horizon Europe cuts loom as EU leaders debate budget  
Artikel Neth-ER: EU budget 2021-2027 laat nog op zich wachten
Artikel Neth-ER: Commissie: tijd voor beslissing MFK
Artikel Neth-ER: EU-budget moet komende jaren flink inspelen op toename budget voor innovatie
Artikel Neth-ER: EU budget na 2020: work in progress

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Prioriteiten Kroatisch voorzitterschap gepubliceerd

De Kroatische regering heeft haar prioriteiten voor het voorzitterschap van de Raad van Europese Unie officieel gepubliceerd. Onder het motto ‘A Strong Europe in a World of Challenges’ zet...

Lees meer

Europese lidstaten willen klimaatneutraal Europa in 2050

De Europese regeringsleiders beloven Europa klimaatneutraal te maken voor 2050. Dit werd duidelijk tijdens de Europese Raad van 12 en 13 december. De Raad sluit zich hiermee aan bij de...

Lees meer

EARTO: Horizon Europe heeft toekomstbestendig budget nodig

Horizon Europe heeft een ambitieus budget nodig om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit stelt EARTO in een set aanbevelingen voor het toekomstig onderzoeks- en...

Lees meer

Raad kiest positie EIT en synergieën Horizon Europe

De Raad Concurrentievermogen heeft akkoorden bereikt over de financiering van het EIT en synergieën van Horizon Europe. Ook is de inhoudelijke focus van Horizon herbevestigd. Verder sprak de Raad...

Lees meer