Nederland drijft zin door in MFK; meer geld voor landbouw

23 oktober 2019

De onderhandelingen over de Europese begroting dreigen uit te monden in een fikse korting op Horizon Europe en Erasmus+. De Nederlandse inzet op een lagere afdracht wordt gecompenseerd met hogere uitgaven aan landbouw, zo blijkt uit een gelekt voorstel van het Fins voorzitterschap. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond.

Minder geld voor kennis?

Als compensatie voor de Nederlandse wens voor een kleinere EU-begroting, moet er meer geld gaan naar de Europese landbouwbudgetten. Met dit voorstel probeert het Finse voorzitterschap een doorbraak te forceren in de onderhandelingen over het volgende Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK), zo blijkt uit een gelekte tabel. Waar Nederland en Duitsland niet willen opdraaien voor het gat in de begroting, dat wordt achtergelaten door de Brexit, houden veel andere landen de cohesie- en landbouwfondsen liever op peil. De Finnen stellen nu voor om alle posten in het voorstel van de Europese Commissie te korten, met uitzondering van de landbouw. Voor de post ‘Other’ – met daarin alles behalve cohesie en landbouw – is een korting van 15% voorzien. Dit zou het budget voor Horizon Europe met 15 miljard euro doen verminderen. Uitgaande van het huidige ontvangstpercentage zou dat voor het Nederlands kennisveld neerkomen op 1,1 miljard euro minder.

Context

De onderhandelingen over het MFK zijn nog niet afgerond. Tijdens de Europese Raad van 17-18 oktober konden de Europese regeringsleiders op basis van dit voorstel geen besluit nemen. Het Finse voorzitterschap werd daarop gevraagd om voor de volgende bijeenkomst op 12-13 december een nieuw voorstel voor te leggen, inclusief specifieke cijfers per programmaonderdeel. Enkele dagen eerder riep de Commissie de Europese Raad op om snel duidelijkheid te bieden over het MFK. Eind deze zomer vroeg de Kenniscoalitie in een brief aan de regering ook om aandacht voor onderzoek en innovatie in het MFK.

Meer informatie: 

Publicatie ScienceBusiness: Horizon Europe cuts loom as EU leaders debate budget  
Artikel Neth-ER: EU budget 2021-2027 laat nog op zich wachten
Artikel Neth-ER: Commissie: tijd voor beslissing MFK
Artikel Neth-ER: EU-budget moet komende jaren flink inspelen op toename budget voor innovatie
Artikel Neth-ER: EU budget na 2020: work in progress

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

VSNU, NFU & KNAW: "Europese meerjarenbegroting groot verlies voor onderzoek en innovatie én de samenleving"

"Hoe willen we de uitdagingen die over ons heen buitelen (zoals de COVID-19 pandemie, de digitale samenleving en een groene transitie met economisch herstel) gaan oplossen zonder extra budget voor...

Lees meer

Europees Parlement gaat zonder aanpassingen niet akkoord met Raadsvoorstel MFK en herstelfonds

Het Europees Parlement is tijdens een buitengewone plenaire zitting in gesprek gegaan met Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over het Raadsvoorstel voor het...

Lees meer

MFK schiet tekort voor onderwijs

Neth-ER uit haar zorgen over de klappen die het toekomstige Erasmusprogramma krijgt in de slag om het volgend Meerjarig Financieel Kader. We ondersteunen het joint statement van de Erasmus+ Coalitie...

Lees meer

Europese regeringsleiders bereiken ‘historisch’ akkoord MFK – alleen niet voor kennis

Na nachtenlang onderhandelen hebben de Europese regeringsleiders tijdens de Europese Raad van 17-21 juli een akkoord bereikt over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het Europese...

Lees meer