Nederland drijft zin door in MFK; meer geld voor landbouw

23 oktober 2019

De onderhandelingen over de Europese begroting dreigen uit te monden in een fikse korting op Horizon Europe en Erasmus+. De Nederlandse inzet op een lagere afdracht wordt gecompenseerd met hogere uitgaven aan landbouw, zo blijkt uit een gelekt voorstel van het Fins voorzitterschap. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond.

Minder geld voor kennis?

Als compensatie voor de Nederlandse wens voor een kleinere EU-begroting, moet er meer geld gaan naar de Europese landbouwbudgetten. Met dit voorstel probeert het Finse voorzitterschap een doorbraak te forceren in de onderhandelingen over het volgende Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK), zo blijkt uit een gelekte tabel. Waar Nederland en Duitsland niet willen opdraaien voor het gat in de begroting, dat wordt achtergelaten door de Brexit, houden veel andere landen de cohesie- en landbouwfondsen liever op peil. De Finnen stellen nu voor om alle posten in het voorstel van de Europese Commissie te korten, met uitzondering van de landbouw. Voor de post ‘Other’ – met daarin alles behalve cohesie en landbouw – is een korting van 15% voorzien. Dit zou het budget voor Horizon Europe met 15 miljard euro doen verminderen. Uitgaande van het huidige ontvangstpercentage zou dat voor het Nederlands kennisveld neerkomen op 1,1 miljard euro minder.

Context

De onderhandelingen over het MFK zijn nog niet afgerond. Tijdens de Europese Raad van 17-18 oktober konden de Europese regeringsleiders op basis van dit voorstel geen besluit nemen. Het Finse voorzitterschap werd daarop gevraagd om voor de volgende bijeenkomst op 3-4 december een nieuw voorstel voor te leggen, inclusief specifieke cijfers per programmaonderdeel. Enkele dagen eerder riep de Commissie de Europese Raad op om snel duidelijkheid te bieden over het MFK. Eind deze zomer vroeg de Kenniscoalitie in een brief aan de regering ook om aandacht voor onderzoek en innovatie in het MFK.

Meer informatie: 

Publicatie ScienceBusiness: Horizon Europe cuts loom as EU leaders debate budget  
Artikel Neth-ER: EU budget 2021-2027 laat nog op zich wachten
Artikel Neth-ER: Commissie: tijd voor beslissing MFK
Artikel Neth-ER: EU-budget moet komende jaren flink inspelen op toename budget voor innovatie
Artikel Neth-ER: EU budget na 2020: work in progress

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie weerlegt kritiek lidstaten op voorstel MFK

De kritiek van lidstaten, waaronder Nederland, op de verhoging van nationale financiële bijdragen aan het nieuwe Meerjarig Financieel Kader is niet terecht, aldus de Commissie. Lidstaten zijn zich...

Lees meer

Voorlopig geen akkoord 2020 EU-budget

De Raad en het Europees Parlement hebben nog geen overeenstemming gevonden over de begroting van het 2020 EU-budget. Een bemiddelingscomité krijgt nu tot 18 november de tijd om een akkoord te vinden...

Lees meer

Blijvende deelname VK in Horizon 2020 en Erasmus+ in geval van no-deal Brexit

Het Europees Parlement heeft goedkeuring verleend om de deelname van het Verenigd Koninkrijk aan Horizon 2020 en Erasmus+ te verlengen tot eind volgend jaar indien er geen Brexit-deal wordt gesloten...

Lees meer

ESU en ESN roepen Raad op budget Erasmus+ te verdriedubbelen

De ESU en de ESN manen de Raad aan om het budget voor Erasmus+ te verdriedubbelen. In een position paper stellen zij dat enkel met een dusdanige verhoging van het budget de inclusiviteit van het...

Lees meer