Nationale rectorenconferenties pleiten voor MFK met meer budget voor onderwijs, wetenschap en innovatie

24 augustus 2020

Europese nationale rectorenconferenties, waaronder de Vereniging van Universiteiten, pleiten voor meer Europese samenwerking en een groter Europees budget voor onderzoek, wetenschap en innovatie. Dit staat in een gemeenschappelijk statement aan de leden van het Europees Parlement, dat is gericht op het nieuwe raadsvoorstel over het MFK en het Europees herstelfonds. Met name de kortingen op het Horizon Europe en Erasmus+-programma worden betreurd. Door de bezuinigingen komen de Europese ambities op het gebied van weerbaarheid en soevereiniteit in gevaar. 

Europees onderzoek in gevaar

Nationale rectorenconferenties, waaronder de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU), pleiten voor meer Europese samenwerking - en meer budget voor onderwijs, wetenschap en innovatie. Dit staat in een gemeenschappelijk statement dat is uitgebracht en is gericht op het nieuwe raadsvoorstel over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en het Europees herstelfonds NextGenerationEU. De nationale rectorenconferenties betreuren het feit dat het budget voor hoger onderwijs, onderzoek en innovatie is afgenomen ten opzichte van het voorstel van de Commissie uit mei 2020. Er wordt dan ook benadrukt dat het budgetvoorstel de Europese ambities op het gebied van weerbaarheid en soevereiniteit in gevaar brengen.

Horizon Europe en Erasmus+

Met name de korting op het Horizon Europe programma wordt in het statement onder de aandacht gebracht. Waar er eerder binnen het herstelfonds nog 13,5 miljard euro voor het onderzoeksprogramma werd voorzien, werd dit door de Raad teruggebracht tot 5 miljard euro, wat leidt tot een totaal budget van 80,9 miljard euro (incl. herstelfonds). De nationale rectorenconferenties alarmeren dat de reductie zowel basisonderzoek in gevaar brengt, alsook onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en missies. Maar ook het Erasmus+-programma is niet onbesproken. Door het budget terug te brengen worden mogelijkheden voor mobiliteit beperkt. Ook wordt in het statement betreurd dat bezuinigingen leiden tot belemmering van de ontwikkeling van Europese universiteiten.

Context

Het statement van de nationale rectorenconferenties richt zich op de leden van het Europees Parlement. Op 21 juli bereikten de Europese regeringsleiders een compromis over het nieuwe MFK en herstelfonds. Een dag na de presentatie van het Raadsvoorstel gaf het onderhandelingsteam van het EP al aan dat instemming met het bereikte compromis niet vanzelfsprekend zou zijn. Ook nam het Parlement in een buitengewone plenaire vergadering een resolutie aan waarin zij stelt niet akkoord te gaan met het voorstel zonder aanpassingen. Het Parlement is onder andere zeer kritisch over de voorziene bezuinigingen op programma’s als Erasmus en Horizon. Het team van onderhandelaars van het Parlement gaat vanaf de laatste week van augustus in gesprek met het Duitse voorzitterschap van de Raad en de Europese Commissie om zo eventueel tot aanpassingen in het akkoord te komen. De intentie van het Parlement is om nog voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen. 

Meer informatie:

Publicatie Unifi: Joint Statement of National Rectors’ Conferences to the Members of the European
Persbericht EP: Parliament on the budgetary decisions of the European Council of 21 July 2020
Artikel Neth-ER: EU-akkoord: positief voor economisch herstel, onvoldoende op de lange termijn
Artikel Neth-ER: Europese regeringsleiders bereiken ‘historisch’ akkoord MFK – alleen niet voor kennis
Artikel Neth-ER: Europees Parlement gaat zonder aanpassingen niet akkoord met Raadsvoorstel MFK en herstelfonds

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EUA en Science Europe leveren laatste input voor Horizon Europe

De EUA stelt aan de vooravond van Horizon Europe excellentie, openheid en inclusiviteit centraal in een nieuw policy input paper. Science Europe richt zich dan weer op onder andere de rol van...

Lees meer

Missies barsten van ambitie, maar uitwerking blijft onduidelijk

Het is definitief: de mission boards hebben officieel hun missievoorstellen overhandigd aan de Commissie tijdens de R&I Days. Sinds juni zijn de missies verder uitgewerkt, maar dit leidt nog...

Lees meer

Staan de drie beste supercomputers straks in Europa?

Als het aan de Commissie ligt, staan drie van de vijf beste supercomputers wereldwijd binnenkort in Europa. De Commissie trekt acht miljard euro uit voor het partnerschap EuroHPC, dat de...

Lees meer

Aandacht voor kennis in Commissierichtlijnen herstelfonds

De Commissie heeft richtlijnen gepubliceerd voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) in het kader van haar jaarlijkse strategie voor duurzame groei; een van de speerpunten van het...

Lees meer