Nationale kwalificatiekaders in volle bloei

24 januari 2012

De ontwikkeling van nationale kwalificatiekaders  is nu goed op gang gekomen. Een review van Cedefop, the European Centre for the Development of Vocational Training,  over de implementatie van nationale kwalificatiekaders laat zien dat het grootste deel van de EU lidstaten bezig is met de implementatie van een nationaal kwaliteitskader, en steeds meer landen dit kader hebben gekoppeld aan het European Qualifications Framework (EQF).

Resultaten onderzoek
Het onderzoek van Cedefop beslaat de 27 EU lidstaten, aangevuld met zeven Europese landen. Het rapport laat zien dat er flinke voortgang is in de ontwikkeling van National Qualification Frameworks (NQF). De doelen uit het EQF uit 2008 hebben nu geleid tot prioritering van de ontwikkeling van nationale kwalificatiekaders. Steeds meer landen hebben een werkend kwaliteitskader gekoppeld aan het EQF, en bijna alle landen hebben een niveaubeschrijving.

Het rapport laat verder zien dat de landen het NQF zien als een instrument dat nationale hervormingen en het  leven lang leren beleid stimuleert. Daarnaast vinden veel landen dat een kwalificatiekader het gebruik van leeruitkomsten bevordert. Ook blijkt uit het onderzoek dat een aantal landen, waaronder Nederland, het NQF ziet als een manier om kwalificaties te erkennen die voortkomen uit niet-formele en informele vormen van leren.

Nederland
Nederland heeft sinds 2011 een nationaal kwalificatiekader dat gekoppeld is aan het Europese kader. Uit het Cedefop rapport blijkt dat Nederland het NQF ziet als een middel ter vergroting van transparantie, maar niet wil dat het effect heeft op bestaande wetgeving en de huidige doorstroming tussen onderwijsniveaus en instellingen. Nederland hoort wel bij de landen die het NQF aangrijpen om het gebruik van leerresultaten te bevorderen.

Meer informatie:
Rapport: Development of national qualifications frameworks in Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer

Commissie lanceert gebruiksvriendelijker Europass platform met meer mogelijkheden

De Europese Commissie heeft het vernieuwde Europass platform gelanceerd. Europass is één van de twaalf flagship acties in de update van de Skills Agenda. De lancering van het platform markeert een...

Lees meer

Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?

Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om...

Lees meer

Hoe staat het ervoor met de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs?

Inmiddels wordt er al meer dan dertig jaar op Europees niveau gewerkt aan de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs. Toch blijven er veel praktische problemen bestaan om...

Lees meer