Nationale digitaliseringsstrategieën zijn nog volop in ontwikkeling

9 mei 2019

De meeste OESO-landen hebben een nationale digitale strategie ontwikkeld of zijn deze aan het ontwikkelen. De invulling die wordt gegeven aan deze strategieën verschilt echter per land. Dit blijkt uit een rapport van OESO, waarin zij een algemeen overzicht geven van de beleidstrends rondom digitale innovatie. In dit rapport worden ook vier soorten specifieke beleidsinitiatieven geformuleerd die landen hebben om zich voor te bereiden op de digitale transformatie.

Beleid rondom digitalisering nog volop in ontwikkeling

De meeste OESO-landen hebben een nationale digitale strategie of beleidsinitiatief opgezet ter voorbereiding op de digitale transformatie. Deze strategieën zijn nog volop in ontwikkeling en er zijn verschillen tussen het beleid van de landen. Dit blijkt uit een rapport van OESO waarin een algemeen overzicht van de beleidstrends rondom het digitale domein wordt gegeven: The digital innovation policy landscape in 2019. OESO heeft gekeken naar de beleidsstrategieën gericht op de digitale transformatie en kunstmatige intelligentie (KI), gericht op wetenschap, technologie en innovatie en gericht op de industrie. Duidelijk wordt dat steeds meer landen beleid ontwikkelen voor KI, die variëren van specifieke actieplannen naar toekomstvisies. Verder blijkt dat digitalisering ook steeds vaker in industrieel beleid wordt opgenomen (Industry 4.0).

Specifieke initiatieven voor de digitale eeuw

Daarnaast laat het rapport zien dat landen specifiek beleid implementeren om te zorgen dat de innovatie in hun land wordt voorbereid op de digitale transformatie. Daarbij zijn er vier soorten beleid geïdentificeerd: 

  1. Beleid dat gericht is op het gebruik van digitale technologieën en dat een ieder ook gebruik kan maken van deze technologieën.
  2. Beleid dat gericht is op samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijven en andere actoren om digitale innovaties mogelijk te maken.
  3. Beleid dat gericht is op het ondersteunen van onderzoek en innovatie in digitale technologieën.
  4. Beleid dat gericht is op het ondersteunen van bedrijven of kleine ondernemingen die actief zijn in het digitale domein.

Context 

OESO heeft een algemeen overzicht gegeven van de trends in het beleidsdomein van digitale innovatie. Aangezien de digitalisering nog in beweging is, is het beleid gericht op dit domein ook nog volop in ontwikkeling. Door het in kaart brengen van de verschillende trends in beleid en strategieën hoopt de OESO beleidsmedewerkers te ondersteunen bij het creëren van nieuw beleid dat gericht is op de innovatie in de digitale eeuw. Daarnaast maakt het rapport onderdeel uit van een groot OESO-project dat gericht is op de digitalisering.

Meer informatie: 

Publicatie OESO: The digital innovation policy landscape in 2019
Artikel Neth-ER:
De toekomst van de EU: Commissie adviseert focus op onderzoek en vaardigheden
Artikel Neth-ER: Zonder focus op onderzoek en onderwijs geen digitale transformatie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer

Geef uw mening over de Green Deal call voor onderzoek

De Europese Commissie vraagt om uw input voor de speciale Green Deal call in Horizon 2020. Met de call is naar verwachting 1 miljard euro gemoeid. Tot 3 juni kunt u reageren. Uw mening over O&I...

Lees meer

Geef uw mening over versoepeling staatsteunregels

De Commissie wil graag uw mening over de voorgestelde herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De verordening moet het mogelijk maken om projecten te ondersteuen die een ‘Seal of...

Lees meer

TNO: innoveer je uit de crisis

Nederland kan zich uit de economische crisis ten gevolge van het coronavirus innoveren door haar investeringen in onderzoek & innovatie op te schroeven. Dit stelt TNO in een position paper over...

Lees meer