Nationale coördinators en taskforces Open Science nodig

12 juni 2018

Alle lidstaten moeten een nationale coördinator of taskforce aanwijzen voor de implementatie van Open Science. Dat is één van de aanbevelingen van het Open Science Policy Platform (OSPP) in haar adviespaper. Ook moet de academische infrastructuur klaargemaakt worden voor het delen van metadata en dient een Europese campagne te worden opgezet om bewustzijn te creëren rondom Open Science.

Nationale coördinators nodig voor Open Science

Alle lidstaten dienen een nationale coördinator of taskforce aan te stellen voor de implementatie van Open Science. Dat is één van de aanbevelingen van het Open Science Policy Platform (OSPP) in haar adviespaper over Open Science. De ontwikkeling van nationale plannen moet zorgen voor goede afstemming van Open Science-beleid onder alle belanghebbenden. Ook moet de wetenschappelijke infrastructuur klaargemaakt worden om het delen van metadata mogelijk te maken tussen systemen, disciplines en landen en moet er gezorgd worden dat alle deelnemers aan het onderzoek erkenning krijgen. 

Andere aanbevelingen

Verder moet kennis van Open Science, samen met andere digitale vaardigheden, gepromoot worden als zijnde een belangrijke factor voor het Europese concurrentievermogen. Het is hierbij van belang dat lidstaten ervoor zorgen dat vaardigheden gerelateerd aan Open Science, zoals op het gebied van IT en datageletterdheid, worden opgenomen in curricula in het hele onderwijssysteem. Ook moeten de juiste principes voor Open Science gereflecteerd worden in evaluatie in Horizon Europe om ervoor te zorgen dat er een cultuur van Open Science ontstaat op instellingsniveau. Principes als onderzoeksintegriteit, onderzoeksevaluatie en publieke beschikbaarheid van onderzoeksoutput zijn hierbij van belang. Tot slot stelt het OSPP voor dat een Europese campagne moet worden opgezet om bij alle belanghebbenden bewustzijn te creëren van de voordelen Open Science.

Context

Open Science is een nieuwe vorm van wetenschap, gebaseerd op samenwerking en het digitaal verspreiden van kennis. Het is een integraal onderdeel binnen het nieuwe kaderprogramma: Horizon Europe. Het OSPP fungeert sinds 2016 als een adviesgroep voor de Europese Commissie voor beleid omtrent Open Science. In Nederland is Karel Luyben, oud Rector Magnificus van de TU Delft, aangesteld als Nationaal Coördinator Open Science.

Meer informatie

Publicatie OSPP: Integrated advice of the Open Science Policy Platform Recommendations
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Lancering van de European Open Science Cloud is een feit

De Europese Commissie heeft de beleidsstructuur en het portaal van de European Open Science Cloud (EOSC) gelanceerd tijdens een event georganiseerd door het Oostenrijkse voorzitterschap. De...

Lees meer

OESO: digitalisering en missies bepalend voor O&I-beleid

Digitalisering en missies zullen het toekomstig beleid voor wetenschap, technologie en innovatie bepalen. Dit stelt OESO in haar rapport Science, Technology and Innovation Outlook 2018, ...

Lees meer

Belanghebbenden waarschuwen voor de gevolgen van het uitbreiden van de richtlijn voor hergebruik van overheidsinformatie

De herziening van de richtlijn voor het hergebruik van overheidsinformatie is niet in lijn met het principe 'as open as possible, as closed as necessary' waar het huidige Europese Open Access...

Lees meer

EUA: gebrek aan competitie in onderzoeks-gerelateerde uitgeverijsector

De European Universities Association (EUA) is bezorgd over het gebrek aan competitie in de onderzoeks-gerelateerde uitgeverijbranche. Daarover heeft zij geklaagd bij de Commissie. De EUA is ook van...

Lees meer