Nationale coördinators en taskforces Open Science nodig

12 juni 2018

Alle lidstaten moeten een nationale coördinator of taskforce aanwijzen voor de implementatie van Open Science. Dat is één van de aanbevelingen van het Open Science Policy Platform (OSPP) in haar adviespaper. Ook moet de academische infrastructuur klaargemaakt worden voor het delen van metadata en dient een Europese campagne te worden opgezet om bewustzijn te creëren rondom Open Science.

Nationale coördinators nodig voor Open Science

Alle lidstaten dienen een nationale coördinator of taskforce aan te stellen voor de implementatie van Open Science. Dat is één van de aanbevelingen van het Open Science Policy Platform (OSPP) in haar adviespaper over Open Science. De ontwikkeling van nationale plannen moet zorgen voor goede afstemming van Open Science-beleid onder alle belanghebbenden. Ook moet de wetenschappelijke infrastructuur klaargemaakt worden om het delen van metadata mogelijk te maken tussen systemen, disciplines en landen en moet er gezorgd worden dat alle deelnemers aan het onderzoek erkenning krijgen. 

Andere aanbevelingen

Verder moet kennis van Open Science, samen met andere digitale vaardigheden, gepromoot worden als zijnde een belangrijke factor voor het Europese concurrentievermogen. Het is hierbij van belang dat lidstaten ervoor zorgen dat vaardigheden gerelateerd aan Open Science, zoals op het gebied van IT en datageletterdheid, worden opgenomen in curricula in het hele onderwijssysteem. Ook moeten de juiste principes voor Open Science gereflecteerd worden in evaluatie in Horizon Europe om ervoor te zorgen dat er een cultuur van Open Science ontstaat op instellingsniveau. Principes als onderzoeksintegriteit, onderzoeksevaluatie en publieke beschikbaarheid van onderzoeksoutput zijn hierbij van belang. Tot slot stelt het OSPP voor dat een Europese campagne moet worden opgezet om bij alle belanghebbenden bewustzijn te creëren van de voordelen Open Science.

Context

Open Science is een nieuwe vorm van wetenschap, gebaseerd op samenwerking en het digitaal verspreiden van kennis. Het is een integraal onderdeel binnen het nieuwe kaderprogramma: Horizon Europe. Het OSPP fungeert sinds 2016 als een adviesgroep voor de Europese Commissie voor beleid omtrent Open Science. In Nederland is Karel Luyben, oud Rector Magnificus van de TU Delft, aangesteld als Nationaal Coördinator Open Science.

Meer informatie

Publicatie OSPP: Integrated advice of the Open Science Policy Platform Recommendations
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Wetenschapsevaluatie moet veranderen om Open Science te bevorderen

Het huidige evaluatiesysteem voor wetenschappelijk onderzoek schiet tekort, volgens een groep van experts over Open Science. De publicatie en communicatie van wetenschap moet opener en eerlijker...

Lees meer

China en African Academy of Sciences spreken steun uit voor Plan S

China heeft haar steun uitgesproken voor Plan S. Robert-Jan Smits, speciale gezant voor Open Access bij het European Political Strategy Center van de Europese Commissie, zegt tegen ScienceBusiness...

Lees meer

Het Oostenrijks voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

ERAC: standaard FAIR en open beleid voor alle onderzoeksresultaten

Alle onderzoeksresultaten, inclusief publiek gefinancierde, moeten standaard direct worden geopenbaard en voldoen aan de FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) principes. Dit blijkt...

Lees meer