NQFs hebben sleutelrol in implementatie EQF

14 februari 2018

De belangrijke rol van Nationale Kwalficatiekaders (NQFs) wordt bevestigd in een rapport van Cedefop. NQFs dragen onder andere bij aan een versterkt en consistent gebruik van leeropbrengsten, het vergroten van de zichtbaarheid van het hoger beroepsonderwijs en ze ondersteunen systematische implementatie van het non-formele en informele leren. 

Sleutelrol NQF

Nationale Kwalificatiekaders (NQFs) hebben een sleutelrol in de implementatie van het Europees Kwalificatiekader (EQF). Dit blijkt uit het rapport National Qualifications Framework – Developments in Europe van Cedefop. Het gebruik van de nationale kaders draagt bij aan versterkt en consistent gebruik van leeropbrengsten en het vergroten van de zichtbaarheid van het hoger beroepsonderwijs (EQF niveaus vijf tot acht). Daarnaast ondersteunen NQFs ook de systematische implementatie van non-formeel en informeel leren. Er valt echter nog veel voortgang te boeken in het vergroten van de zichtbaarheid en toepassing van NQFs op de arbeidsmarkt.

Positieve vooruitgang implementatie EQF

Inmiddels hebben 32 landen, waaronder Nederland, hun Nationale kwalificatieniveaus verbonden met het EQF. Deze landen hebben gedurende deze periode ook EQF/NQF niveaus in nationale kwalificatiedocumenten en databases geïntroduceerd. De volgende stap is het vermelden van EQF/NQF niveaus in algemene onderwijskwalificaties en ’zelf-certificatie’: het beoordelen hoe nationale hoger onderwijs kwalificaties samengaan met het kwalificatiekader van de Europese Hoger Onderwijs Ruimte (QH-EHEA).

Context

Het EQF is opgesteld met als doel nationale kwalificatiekaders beter te kunnen vergelijken en levert hiermee een bijdrage aan de transparantie van alle onderwijssystemen in de Europese Unie en daarbuiten. In mei 2017 is een aanbeveling voor herziening in de Onderwijsraad aangenomen. Hierin werd de continuïteit van het EQF proces en het belang van samenwerking als bouwsteen van onderling vertrouwen bevestigd.

Meer informatie

Publicatie Cedefop: National Qualifications Framework – Developments in Europe
Artikel Neth-ER: Voordelen nationale kwalificatiekaders worden zichtbaar

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Financiële en economische gevolgen voor universiteiten door corona

Universiteiten lijden onmiddellijk verlies door de coronapandemie, onder andere door het stoppen van diensten, onderzoekscontracten en internationale studentenuitwisseling. Wel is er ook een...

Lees meer

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer

Webinar – Digitalisation of student mobility: gaining international competences in times of corona through virtual and blended mobility

Join us on 27 October for a discussion on gaining international competences through virtual and blended student mobility. During this webinar, we will explore the role digitalisation can play to...

Lees meer

Commissie gaat actie ondernemen om digitalisering in Europees onderwijs te versterken

De Commissie wil digitalisering in het onderwijs versterken door het ontwikkelen van een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem en het versterken van digitale vaardigheden van de Europese...

Lees meer