NL scoort bovengemiddeld op kansengelijkheid in onderwijs

8 december 2017

Nederland is één van de vier best presterende OESO-landen als het gaat om kansengelijkheid in het onderwijs. Dit blijkt uit een onderzoek van de OESO. In de meeste landen moet er echter nog veel gebeuren om iedereen gelijke kansen te kunnen bieden.

Nederland scoort goed op gelijke kansen in het onderwijs

In Nederland hebben mensen in een sociaal-economisch achtergestelde positie relatief goede kansen om te slagen in het onderwijs. Nederland is daarmee één van de vier best presterende OESO-landen als het gaat om kansengelijkheid in het onderwijs, blijkt uit het rapport Educational Opportunity for All van de OESO. De drie andere landen die hoog scoren op kansengelijkheid in het onderwijs zijn Estland, Japan en Korea. De vier landen scoren op 11 van de 12 gebruikte indicatoren in het onderzoek hoger dan het OESO-gemiddelde. De OESO benadrukt dat er gemiddeld te weinig gedaan wordt om kinderen, studenten en volwassenen met een sociaal-economisch achtergestelde positie steun te bieden om te slagen op school en leermogelijkheden te bieden op latere leeftijd.

Gemiddeld grote verschillen in kansen

De verschillen wat betreft kansen in het onderwijs zijn in veel OESO-landen groot. Zo hebben mensen met minstens één hoogopgeleide ouder vier keer zoveel kans om een tertiaire opleiding af te maken dan mensen met twee lager opgeleide ouders. Bovendien is de kloof wat betreft leerresultaten nauwelijks gekrompen tussen 2006 en 2015.

De OESO benadrukt dat er meer geïnvesteerd moet worden in kwalitatief voor- en vroegschools onderwijs voor kinderen uit armere gezinnen om de verschillen te verkleinen. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in volwassenenonderwijs en –training om meer gelijke kansen te bieden op de arbeidsmarkt.  

Context

Op basis van twaalf indicatoren op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs geeft het rapport ‘Educational Opportunity for All’ de verschillen weer tussen kansen voor mensen aan de uiteinden van het sociaal-economische spectrum. Het rapport is een bijdrage aan het OECD Inclusive Growth Initiative. Onderwijs is één van de belangrijkste pijlers van dit initiatief.

Meer informatie:

Publicatie OESO: Educational Opportunity for All
Dossier Neth-ER: Volwassenenonderwijs


Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederland scoort gemiddeld op European Skills Index

The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) heeft een update van de European Skills Index (ESI) gepubliceerd. Deze index maakt aan de hand van drie pijlers...

Lees meer

Nieuwe aanpak noodzakelijk voor bij- en nascholing

Een nieuwe, alomvattende en systematische aanpak is nodig op het gebied van bij- en nascholing van volwassenen in de EU. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Cedefop, dat laat zien dat het...

Lees meer

UNESCO: geef uw mening over de toekomst van het onderwijs!

UNESCO vraagt uw mening over de toekomst van onderwijs. De International Commission on the Futures of Education lanceert een open consultatie waar u op kunt reageren via een enquête, schriftelijke...

Lees meer

‘Individuele leerrekeningen dragen bij aan oplossen uitdagingen in toekomst van werk’

Individuele leerrekeningen dragen positief bij aan het adresseren van sommige uitdagingen op de toekomstige arbeidsmarkt, mits er een duidelijk beeld is van de sterktes en zwaktes van zulke schema’s...

Lees meer