NL moet meer investeren in O&O

23 mei 2018

Nederland moet gebruik maken van fiscaal beleid om te zorgen voor meer private en publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dat stelt de Europese Commissie in haar landen-specifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester.

Aanbevelingen Nederland

Nederland moet door middel van fiscaal beleid zorgen voor meer publieke en private investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dat stelt de Europese Commissie in haar landen-specifieke aanbevelingen voor Nederland naar aanleiding van de ‘Landenrapportage Nederland 2018’. In deze rapportage gaf de Commissie aan dat de investeringen in O&O weliswaar gestegen waren, maar dat Nederland nog achter blijft in het halen van de EU-2020 doelstelling om minimaal 2,5% van het bbp te investeren. Ook scoorde Nederland goed op onderwijsresultaten en academische prestaties. In 2017 deed de Commissie ongeveer dezelfde aanbevelingen.

Aanbevelingen EU

De aanbevelingen zijn gericht op het versterken van de duurzame en inclusieve groei op de lange termijn. Zo roept de Commissie lidstaten op om structurele hervormingen door te voeren om het bedrijfs- en investeringsklimaat te verbeteren. Vanwege de verbeterde economische omstandigheden kan er ook meer gefocust worden op nieuwe prioriteiten: dit jaar wordt er in de aanbevelingen extra aandacht besteed aan sociale uitdagingen zoals het verbeteren van de sociale dialoog.

Context

De aanbevelingen werden gepubliceerd in het kader van het Europees Semester. Dit ‘semester’ is een jaarlijkse cyclus waarin de Commissie adviezen voor het economisch- en begrotingsbeleid van de lidstaten voorstelt aan de Europese Raad van de Europese Unie. De aanbevelingen voor de EU-lidstaten veranderen elk jaar en weerspiegelen de geboekte vooruitgang en het veranderende economisch milieu.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Recommendations for the Netherlands
Artikel Neth-ER: Commissie: NL investeringen in O&O nog steeds te laag
Artikel Neth-ER: Meer belastinggeld naar O&O in NL

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC: “NL investeert te weinig in O&O en menselijk kapitaal”

Nederland moet meer gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling en menselijk kapitaal. Dit constateert de Europese Commissie in haar landverslag voor Nederland in het kader van het Europees...

Lees meer

Investeren in onderwijs van belang voor de juiste vaardigheden

Investeringen in onderwijs en training zijn cruciaal om mensen te voorzien van de vaardigheden die nodig zijn voor een snel veranderende arbeidsmarkt. Dat staat in de jaarlijkse groeianalyse van de...

Lees meer

Kennis van basisvaardigheden gaat achteruit in Nederland

De basiskennis van Nederlandse vijftienjarigen gaat sneller achteruit dan in de rest van de EU. Dat is een van de uitkomsten van de Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2018 van de Europese Commissie....

Lees meer

Commissie: NL investeringen in O&O nog steeds te laag

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn weliswaar toegenomen, maar nog steeds te laag. Dit is één van de conclusies van de Commissie in het kader van het Europees Semester. Nederland blijft...

Lees meer